Baba Masnsur
Yasi Mah-ı Muharrem Orucu
Selam olsun o Mazlumluk güneşine… Selam olsun zalime boyun eymeyenlere… Selam olsun doğruluk ile hükmedenlere…

YASİ MAHİ MUHARREM AYI

İmam Hüseyin ve Kerbel

Selam olsun o Mazlumluk güneşine… Selam olsun zalime boyun eymeyenlere… Selam olsun doğruluk ile hükmedenlere…

ŞAH İMAM HÜSEYİN ANLATILMAZ, YAŞANIR… ŞAH  İMAM HÜSEYİN YAZILMAZ, OLUNUR…

Muharrem Orucu:

Yasi Mah-ı Muharrem orucu hak aşıklarının orucudur.Hz  Muhammed İmam Ali aşkına canını verenlerin orucudur.

Bu yıl Muharrem, Ehlibeytin küçük yaşta şehit olan on dört çocuğunun aşkına 01-02-03 Kasım 2013 tarihinde Masum-i Pak orucu ile başlayacaktır. Masum-i pak orucu isteğe bağlı olup arzu eden tutar.

 Muharrem orucu 04 Kasım 2013 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2013 tarihinde tamamlanacaktır. 13 Kasım 2013 çarşamba günü İmam Hüseyin’in şehadet günü olması nedeni ile anma ibadeti düzenlenir. 16.Kasım.2013 Matemin 13. Günü peygamberin soyunu devam ettiren imam Zeynel Abidin’in (Seyyidi Secad) sağ kalması aşkına isteyen kurban keser.(Buna Şükran Kurbanı diyoruz)

Ayrıca matem bitimi Nuh’un tufandan kurtulmasını sembolize eden Aşure çorbası lokma olarak dağıtılır.(Mevlana Hazretleri Divani kebir eserinde Nuh’n gemisini tufandan  kurtaran İmam Ali’dir.) Nuh’un tufandan kurtulması gibi Şah Hüseyin’in de çok belalı olan dünyada çektiği zulümden kurtularak Allah’ın Rahmetine ve merhametine kavuşmuştur.

 Çileli yaşantısını tamamlayarak dedesi Hz. Muhammed, babası İmam Ali, annesi Fatma Anna  ve abisi  İmam Hasan ve diğer şehitlere ve sevgililerine  kavuşmuştur.

Muharrem’in onuncu günü Hz Hüseyin’in aynı zamanda kurtuluş günüdür. Bu manada bazı yörelerde ve dergahlarda İmam Hüseyin’in şehadet günü Aşure dağıtılmaktadır. İki günde diğer imamlar için oruç tutup matemin tamamlanması daha uygun görüldüğünden çoğunlukla aşure çorbası matemin 13. Günü yapılması pişirilmesi daha uygun olacağı kanısıyla,Matem bitiminde Dergahlarda,Cem  evlerinde  ve arzu eden canlar Evlerinde lokmalar  ve kurbanlar pişirilip Cem zikir ve ibadetler yapılarak,  matem tamamlanmış olur.

Bütün peygamberlerin ve bağlı ümmetlerin tutuğu muharrem orucu

 tüm İslam alemine  farzdır.

Matem ayı boyunca  Ehli-Beytin candan aşıkları genelde, su içilmez, et yenmez, kan dökülmez, düğün-nişan-sünnet törenleri yapılmaz, karı koca ilişkileri kesilir,çalgı çalınmaz,eğlence düzenlenmez . Oruç tutanlar yatmaya yakın niyet ederek oruca başlarlar.

 Ayrıca zorunlu olmsdıkça, sahura kalkmakta pek ragbet yoktur.(amaç fazla aç ve susuz kalmaktır.) Güneşin batımı ile günün bitiminde oruçlar açılır. Oruç gösterişten uzak sade yemekler ile susuz açılır.

 Amaç Kerbelada şehit olan hak aşıklarının bir nebze olsun hallerini hissetmektir. Yoğurt, süt, gibi gıdalar az olmak şartıyla alınır. Kerbela çölünde şehit olan Hüseyin ve ailesinin halleri örnek kabul edilerek aşırılıktan kaçınılır. Gösterişe giren iftar yemekleri düzenlenmez.Mazlum sofrası’na özen gösterilir.Başta fuzuli,şah hatayi,mahsuni,yemini,genelde Kerbela mersiyeleri, olmak üzere Hak aşıklarının deyişleri okunur.

Amaç Ehlibeyt’in gemisine binmektir.

Hz. Peygamber’in özelikle Veda Hutbesinde on bin isam alemine hitab ettiği İki EMANET; 1-KURAN-İ KERİM; 2-BENİM EHLİ-BEYT’imdir. Nuh’un gemisine benzer. Kim bu gemiye binerse kurtulur. Kim binmezse helak olur. Hz Muhammed.

Şah Hüseyin gibi nefis yezidi ile savaşın

İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir Nisa – 79

Kötülük insanın kendi nefsindendir. Oruç Nefsin islah edilmesidir. Müminin Nefsi ile olan savaşıdır.
Oruç kötülük yapmamaktır. İyilik yapmaktır. Açlık amaç değil araçtır.

Cihat-ı Ekber kişinin nefsi ile savaşıdır. (Hz Muhammed)

İmam Hüseyin Ehl-i Beyt’tendir ve tertemizdir.

…Allaha ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak diler. Azhab-33


Düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela´ya,
Cibril koş haber ver Sultan-ı Enbiyaya… Fuzuli

Hak için kendini kurban eyleyen
Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin
Cümle erenlere ferman eyleyen
Erenler serveri İmam Hüseyin;

 İmam Hüseyin’i sevmek Kuran’ın tüm emirlerine karşılıktır.

Allah’a, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği, işte budur. De ki: “Ben, Tebliğ ettiğim dine karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum.”… Sura-23

Aşk imiş her ne var alemde
İlim bir kil ü kal imiş… Fuzuli

Muhammed Ali’nin çeşmi çırağı
Erenler bağının bir gülü, bağı
Ciğerler paresi gönül durağı
Gözlerimin nuru İmam Hüseyin

İmam Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim; Hüseyin’i seveni Allah sever.( Hz Muhammed)

Batının sultanı, müminler Şahı
Gayip aleminin şems ile mahı
Şah Hüseyin’im deyü ederler ahı
Matem ile zarı İmam Hüseyin

Ceddi Muhammed’dir atası Ali
Anası Fatıma, cihana Veli
Cümle evliyalar ederler belli
Evliyalar sırrı İmam Hüseyin

İmam Hüseyin Hz Muhammed’in Sevgili Torunudur.

Sana ilimden bir nasip geldikten sonra, hak konusunda seninle tartışana de ki: “Gelin; oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, öz benliklerimizi ve öz benliklerinizi çağıralım, mübâhele edelim de Allah’ın lanetini yalancılar üzerine salalım.” Ali İmran-61
(Bu ayette Hz Muhammed yanına İmam Ali,(Öz benliklerimiz) Fatma Annamız.(Kadınlarımız,İmam  Hasan ve İmam Hüseyin’i (Oğullarımız) alarak, Hıristiyan din adamlarını İsa peygamber hakkında tartışmaya davet etmiştir. )

Hüseyin’e zülmedenler Resüle zülmetmişlerdir.

Allah’ın resulüne eza edenler için korkunç bir azap öngörülmüştür. Tevbe-61

İmam Hüseyin mazlumların adaleti için ölümü şeçmiştir.
Allah’ın ayetlerini inkâr edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve

insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı muştula. Ali İmran-21


Hz Muhammed’e zulmedenler asla af edilmeyecektir.
İster af dile onlar için, ister dileme. Yetmiş kez af dilesen de onlar

 için, Allah onları affetmeyecktir. Çünkü onlar Allah’ı da resulünü de inkâr ettiler. Allah, yoldan çıkmış böyle bir topluluğa kılavuzluk etmez. Tevbe- 80

İmam Hüseyin zulme başkaldırının şahıdır…

… zalimler üstüne, ürettikleri kötülüklere karşılık olarak gökten bir pislik indirdik. Bakara-59
… Allah zalimleri sevmez. Ali İmran-57
… Gerçek olan şu ki, zalimler kurtulamayacaktır Enam-135

Pir Sultan Abdal tut damenin anın
Düşmanına düşman ola hanedanın
Dü çeşmi değilmi Şah-ı Merdanı’ın
Erenler hünkarı İmam Hüseyin

İMAM HÜSEYİN’in İKİ VASİYETİ VAR

1-Aşıklarım ve  Sevenlerim  ‘Yasımı tutarken SİYALAR giyiniz.

2-Aşıklarım ve sevenlerim SU içerken devamlı benı ve Ehli-Beyti’mi  anımsayınız.

Şah İmam Hüseyin ölümsüzdür.

Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın. Hayır. Onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar. Ali imran-169

İmam Hüseyin’i katledenleri lanetleyiniz

…”Allah’ın laneti, zalimlerin üzerine olsun!” Araf-44
… .” Herkes duysun ki, Allah’ın laneti zalimler üstünedir. Hud-18

Lanet olsun Yezit’in canına
Kıydı Yezit imamların kanına
Kesti başını götürdü Mervana
İmam Hüseyin’in başıdır deyü

Muharrem ayı’nın 10’cu günü İmam Hüseyin’in Şehitlik günüdür.
Ya Muhammed O muharremin on sabahı ve akşamı hakkı için ve çift

 olup duranlara ve dahi on gecelere and olsun ki akıl sahipleri onlara itibar edip son amaçlarını onunla inceleme ve araştırma yaparlar El fecr suresi ayet 1.2)

Oturmuş erenler yasını çekera
imam Hüseyin’in yasıdır deyü
Durmayıp akar da şehitler kanı
imam Hüseyin’in kanıdır deyü

10 Muharremde gerçekleşen diğer mucizeler.


1-Adem peygamberin, Allah tarafından  bağışlanması,
2-Nuh peygamberin gemisinin tufandan kurtulması,
3-Yunus peygamberin balığın karnından kurtulması,
4-İbrahim peygamberin nemrut’un ateşinden kurtulması,
5-İdiris peygamberin göğe çıkması,
6-Yakup peygamberin oğlu Yusuf peygamberin atıldığı kuyudan     kurtulması,
7-Eyüp peygamberin dertlerden kurtulup sağlığına kavuşması,
8-Musa peygamberin firavundan kurtulup kızıl denizi geçmesi
9-İsa peygamberin göğe çıkması ve son olarak
10-Hz. Muhammet Mustafa’nın, müşriklerin zulmünden kurtulmak için Mekke’den Medine’ye Hicretinde sağ selim Medine’ye dönmesine şükran olarak oruç tutar, aşure yapar.(Müsaiplikde Allahın emriyle burada gerçekleşti.Güzel Peygamberim 49.Maddeden ibaret Rıza Şehri Medine Vesikasını yazıp Kardeşliği gerçekleştirdi.)Ayrı ve uzun bir makaledir.

Muharrem yas-ı matem orucu bütün peygamberler tutmuştur.
Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır. Bakara – 183

İmam Hüseyin’in derdi Hak aşıklarının derdidir.
Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.
Fuzuli

Ermeni keşiş yedi oğlunun başını keserek Hz Hüseyin için kurban vermiştir.

Hak onarsın ol keşişin işini
Keşiş görmüştü onun düşünü
Yedi bin altın verdi aldı başını
imam Hüseyin’in başıdır deyü

O güzel pirinden olmadı ferman
Ali’nin duası dertlere derman
Yedi oğlunu da etmişti kurban
imam Hüseyin’in başıdır deyü

Hz Muhammed Hüseyin’in yas-ı matemi için tıraş olmamıştır.

İster af dile onlar için, ister dileme. Yetmiş kez af dilesen de onlar için, Allah onları affetmeyecktir. Çünkü onlar Allah’ı da resulünü de inkâr ettiler. Allah, yoldan çıkmış böyle bir topluluğa kılavuzluk etmez. Tevbe- 80 …

Pir Sultan Abdal’ım ettiler cefa
Umarım Yezidler süresin cefa
Tıraş olmadı Muhammet Mustafa
imam Hüseyin’in yasıdır deyü
(Pir Sultan Abdal)

ORUÇ NASIL TUTULUR

Oruç, Beden oruclu olmalıdır.

Gözün orucu,gafletten men olunmasıdır.

Dilin orucu,Yalandan gıyabeten,dedi kududan uzaklaşmasıdır.

Dulağın orucu,Yasaklanmış her şeyı duymamaktır.

Nefsin orucu,Hırs ve Şehvetten kendisini korumasıdır.

Kalbin orucu,Bütün nefsani duygulardan arınıp,beşeri sevgiden uzaklaşmaktır.

Ruhun orucu,Dünya malına tamah etmemektir.

Sırrın orucu,Hakt’an gayrısını görmemektir.

Batındaki oruç,Kalbe, Ruha ve Sırra’dır.

Oruç;Oruç bütün vucudun azalarıyla tutulmalıdır. Oruç tutuyor görüneceksin,yalan söyliyeceksin,küfür içinde olacaksın, başkalarıda niçin benim gibi oruç tutmuyor diye cana kıyacaksın ve sonunda oruç tutum Allah kabul eder diyeceksin.

Böyle orucu Allah kabül eder’mi.? Oruç tutan insan kalp kırmak değil,kırılan kalbi tamir etmektir.Oruçluyum diye ona buna saldırmak değil,örnek insan ,yani kamil insan olmaktır.

İnsanları sevmek,bağışlamak,acımak ve yardım etmektir.Allah katın da da bu değilmidir?

 Cenabı Allah ‘Oruçlunun ağız kokusunu severim ’diye buyuruyor.Bu koku,çirkin açlik kokusu mudur?Hayır, ya nedir?O oruçlu ağızda hile bulunmaz,yalan ağzın yanına gelmez,kimseyi aldatmaz.Çünkü kainatta Allahsız bir zerre görmezki! Nasıl aldatabilir Ki.

Hakk aşığı da ne güzel Sevap istersen Cennet  istersen  incitme canı,

Öyleyse kötülükle karşılaştığımız zaman,kendi kendimize, dikkat et oruçlusun, yani karşılayıp,güzelliğin ne olduğunu göstereceksin,işte oruç budur.

Düşününüz ,hayvanı bir yere bağlayıp yiyecek vermeyip aç bırakırsan ,bu oruç mudur?Hayır , oruç aşkla,şevkle ve  şuurlu tutulmanın adıdır. Midenin açlığı  değildir.İmam Ali şöyle buyuruyor;      ‘Bedenin orucu, irade  ve ihtiyatla azaptan korkup sevaba girmeyi, ecre (sevap nail olmayı dileyerek yemekten kesilmektir.

Nefsin orucu beş duyguyu öbür suçlardan çekmek kalbi de bütün şer sebeplerden ayırmaktır, kalbin orucu dilin orucundan, dilin orucu ise. Midenin orundan hayırlıdır.Şahların şahı da bütün uvuzlarımızla oruçlu olmamızı istiyor.

Bir atasözümüzde şöyle der, ‘Mümin korumalı nefsini kibirden, Ağzını küfürden,gönlünü kirden ‘Evet önemli olan kinden kibirden,şehvetten buğuzdan,azgınlıktan cürümden,haramdan kısaca bütün kötülüklerden arımaktır ORUÇ.

 

                ORUCUN HİKMETLERİ

                Orucun Batini Anlamdaki Hikmetleri’de şöyledir.

                Birinci hikmet; Oruç tutan kendini kontrol ederek,İradeye ve nefse sahip olarak düzgün insan olmanın seyrini yapar.Allah’ın ahlakıyla bezenir,eline,beline,diline sahip  olur.

                İkinci hikmet; Oruçlu insan bir şey yapmış olmanın rahatlığıyla gönlünde huzur bulur.Huzur demek ise,Allah’la muhabbet etmektir. Hak aşığı şöyle der;

 ‘Muhabbetle bulanlar buldu Hakk’ı

  Muhabbetsiz kulun hakta ne var hakkı’.

  Oruçta Kıble; ‘Her nereye dönersen Allahın cemalini görürsün’

  Her  tarafı kıble edip ibadet halinde olursun, Yön ve şekilden uzaklaşıp yer yüzünü niyaz edinmektir.

Üçüncü hikmet; Aç olan insan, aç olanın halinden anlar.Açlığını yüreğinden hisseder, yardım eder,aç doyurur, lokmasını paylaşır,yaratanına aç olanlar için yalvarır.Peygamberimiz de ‘ komşunuz aç iken ,siz tok olup el uzatmasanız, gerçek mümin olamazsınız’ diye buyuruyor.

Cömertlik aşık olanlara mahsustur bu hikmetin farkına varır. Allah cömerttir,cömert olanıda sever,deyip cömertlerle birlikte cömertlik makamının sırrına vakıf olmaktır.

 Dördüncü hikmet; Kazancınız yani  ekmeğiniz ,tuzunuz  helal olmalıdır.Helalinden kazanmak lazımdır.Kul hakkı yememek lazımdır. Aç kalarak kul hakkının ne kadar önemli olduğunun bilincine varıp  ,başkalarının açlığının sırrına ermektir. Hz. Peygamberimiz ‘nefsini bilen rabbini bilir.’ Diye buyurmasının hikmetti budur.

       Beşinci hikmet; Hakiki oruçlu insan,kınından sıyrılan bir ‘İnsan’ı Kamil’dır’ o makamda yapılan ibadet ‘ammel’ olup hakkın dergahına yazılır.

Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
Burhan sorardım aslıma aslım bana burhan imiş

Sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu
Ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş

Öyle sanırdım ayriyem, dost gayridir ben gayriyem
Benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş

Mürşid gerektir bildire Hakkı sana hakkel-yakin
Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş

Her Mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır
Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş

Anla hemen bir söz dürür yokuş değil düz dürür
Alem kamu bir yüz dürür gören onu hayran imiş

İşit Niyazi’nin sözün bir nesne örtmez Hak yüzün
Hak’tan ayan bir nesne yok gözsüzlere pünhan imiş

Selam olsun, Yüce Allahıma,Hz. Muhammed Mustafa ve Ehl-i Beyt’ine  Selam olsun Sevenlerine.

 Cümlenize aşkı niyazımla sevgi ve saygılarımı arz ederim.

 

 

 

                                                           Pir Selçuk SEVİN Dede

                                                           Emekli İl Özel İdare Müd. Yard.

                                                           Babamansur Kur Hüseyin Dergahın Postnişin’i        

                                                           Sütlüce köyü/Karer – ADAKLI/BİNGÖL

                                                            Cep  Tel ; 0 535 894 75 51

 
Yasi Mah-ı Muharrem Orucu >> Baba Mansur Kur Hüseyin Dergahı >>