• PEYGAMBERLER ve HAYATLARI
  • 8 OZANLAR ABA MÜSLÜMİ HORASAN
  • Alevilik
  • 12 İmam
  • İmam Ali
  • Alevi öndeleri
  • Alevilik Bilinci
  • Hacı Bektaş - Bektaşilik
  • Tarihi Olaylar
ALEVİLERDEN ÖZÜR DİLENMELİDİR!
ALEVİ AHLÂK SİSTEMİ
KIZILBAŞLIK
DÖRT KAPI KIRK MAKAM
Dua ve Alevi Duaları
CEM
TAHTACILAR
Çerağ/Delil
Alevilere/Aleviliğe Önyargılı Yaklaşımlarla Mücadele
Çocuklara ve Gençlere Aile İçerişinde Alevilik Dersleri
MUHARREM ORUCU
Zülfikar Bir Savaş Aracı Değildir
Alevilik İnsanı Anlamlı Yaşama Götüren Yoldur
Aleviler Cumhuriyetin Bekçileri Değil, Sahipleridir!
Nusayri Aleviler Bir Araya Gelip Kurumsallaşmalıdırlar
NAMAZ, CAMİ VE CEMEVİ
İSLAMİYET VE ALEVİLİK
MEDİNE VESİKASI / RIZA ŞEHRİ
Köken itibariyle..
KIRKLAR CEMI
ALEVİ FELSEFESİ VE ALTERNATİF ÖRGÜTLENME MODELİ
CENAZE HİZMETLERİ NASIL YAPILIR? CENAZE NASIL KALDIRILIR? OKUNACAK DUALAR
Nusayrilik ve Nusayriler Üzerinde Kısa Değinmeler
Nusayrilik ve Nusayriler Üzerinde Kısa Değinmeler
OCAK / DERGAH / TEKKELER: DERSİM / KARER BÖLGESİ
OCAK / DERGAH / TEKKELER
Yaşayan İsmaililiğe Kısa Bir Bakış
İnançsal ve Toplumsal Akrabalık: Musahiplik
ALEVİLİKTE TEMEL İNANÇLAR
Alevi-Bektaşi Tekke ve Ocaklarının İşlevleri ve Kültürümüze Katkıları
MANİ DİNİ VE ANADOLU ALEVİLİĞİNE ETKİLERİ..
TARİH BOYU ALEVİLİĞİN YOKEDİLİŞİ VE DİRENENLER KÜTAHYA ÖRNEĞİ
Kuzey Irak Alevilerinin (Şebek, İbrahimi, Kakai..) Dinsel İnanç Kitaplarında n Buyruk Örnekleri ve Sünbülname
ORTODOKS İSLAMIN HAC VE KABE PUTPERESTLİĞİ
DEVLETİN-DİYANETİN ALEVİ-BEKTAŞİLERE HOR BAKIŞI SÜRÜYOR VE NELER YAPILMALIDIR?
ALEVİLİK İSLAMIN İÇİDEMİDİR, YOKSA DIŞINDAMIDIR?
MÜRŞİD-İ KAMİLE VARIP EL ALMAYAN SEYİD PİR OLAMAZ
İSLAM HUKUK (FIKIH) OKULLARI VE CAFERİ MAZHEBİ
“Türkiye Diyanet’in mevcudiyetini tartışmalı...”
Akıl Tutulması ve Zekat
Teolojik Açıdan Cemevlerinin Durumu Üzerine
Kırklar Meclisi Masal mı?
Akıl Tutulması ve Oruç
Akıl Tutulması ve Hac
Aleviler ve Kur’an-ı Kerim
Din Dersi Alevileri Yok Sayıyor
ALEVİLER KAFİR Mİ ?
ALEVİLİK
Üç Sünnet ve 7 Farz
Üçler,Beşler,Yediler,12 İmam

Bingöl İline Bağlı Kiğı İlçesi, Karer Bölgesi ve Baba Mansur Kur Huseyin Dergahın Tarihi

Mevcut bilgilere göre, İlçenin tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Sırasıyla Hititler, Urartular ve Persler bölgede yerleşmişlerdir. Bölge daha sonra Makedonya, Roma, Sasani ve Bizanslıların egemenlikleri altına girmiştir. Halit Bin Velit tarafından ilk defa İslam topraklarına kazandırılan Kiğı 1071 tarihinden sonra Selçuklu Türklerinin eline geçmiştir.
İlçenin adını Bizanslılar zamanında bölge komutanının Kiğan ismindeki kızından veya Kiğa ismindeki Komutandan aldığı söylenme...

Dergah İşlevliği, Pirlerin Hayatları, Kerametleri ve Sözleri

GÜNEŞ IŞIĞIM HZ MUHAMMED MUSTAFA'NIN KIZI FATİMET-ÜL ZEHRA VE İMAM ALİ’NİN 5. TORUNU İMAM MUHAMMED BAKIR’ DAN PİR SEYYİD BABA MANSUR' A VE TORUNU PİR KÜR HÜSEYİN DERGAHIN KURUCUSU VE PİRİ PİR KÜR HÜSEYİN DEDEMDEN GÜNÜMÜZE DEK, "ALTI PİRİN" DERGAHIN İŞLEVSELLİĞİ VE TÜM PİRLERİN HAYATLARI, KERAMETLERİ VE ALTIN SÖZLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER*..GÜNEŞ IŞIĞIM HZ MUHAMMED MUSTAFA'NIN KIZI FATİMET-ÜL ZEHRA VE İMAM ALİ’NİN 5. TORUNU İMAM MUHAMMED BAKIR’ DAN PİR SEYYİD BABA MANSUR' A V...

Baba Mansur Ocağının Tarihi

Anadolu’da BABA MANSUR OCAĞI denilen bir Ocak vardır. Bu ocağın kökeni Hz. Muhammed’e dayanır. Aslen Kureyş kabilesine dahildir. ( Bu kabilenin, Anadolu Aleviliğinde önemli bir yere sahip olan Kureyş ocağı ile yakın bir ilgisi bulunmamaktadır)

Aslında Alevi Ocaklarının pek çoğu, Anadolu`ya Horasan`dan geldiklerini söyler ve kabul ederler. Abbasiler döneminde, Arap / İslam coğrafyasında Abbasiler`in Ehli Beyt dü...

Alevilik

Haberler

Dergah Pirlerimiz

Baba Mansur Kur Hüseyin

Baba Mansur Kur Hüseyin

Dergah Kurucusu Postnişi

Pir Seyyid Mehmet Dede

Pir Seyyid Mehmet Dede

2. Postnişi

Pir Seyyid Mehmet Dede

Pir Seyyid Mehmet Dede

4. Postnişi

Pir Seyyid Mehmet Baba

Pir Seyyid Mehmet Baba

5. Postnişi