ALEVİLERDEN ÖZÜR DİLENMELİDİR!
 • Alevilik

ALEVİLERDEN ÖZÜR DİLENMELİDİR!

Tarihten günümüze değin binlerce Alevi katledildi. Katliamcılara sahip çıkanlar Alevilerden özür dilemelidirler! Aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun eğer bir suç işlenmişse bu suç mutlaka gün yüzüne çıkartılıp deşifre edilir. Ve olay tarih kitaplarına doğru haliyle aktarılır. Bütün insanlığın benimsediği bu yöntemin Aleviler ve Alevilik için de uygulanmasını talep ediyoruz!

Alevilik ve Aleviler üzerindeki baskıların son bulmasını, Aleviliğin resmi olarak kabul edilip Anayasa güvencesi altına alınmasını talep ediyoruz!

 

 • Türkiye Cumhuriyeti devletinde Alevi inancı yasaktır. Bu yasaklık ve yok sayma yaşamın bütün alanlarında etkisini göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı adlı kuruma trilyonlarca lira aktarılmaktadır. Bütçeden ayrılan bu pay vergilerden, dolayısıyla Alevi yurttaşlardan da kesilmektedir. Ama Alevilere hizmet yerine asimilasyon olarak geri dönmektedir. Dünyadaki ülkeler arasında en fazla camii Türkiye de mevcuttur. Bu camiler Alevilerin parasıyla yapılmıştır/yapılmaktadır. Diyanetin yaklaşık yüz bin personeli bulunmaktadır. Bu yüz bin personel arasında bir tek Alevi bulunmuyor ama bunların giderleri Alevilerinde ödediği vergilerden finanse edilmektedir. Aynı çarpık durum yurtdışı için de söz konusu. Devlet diyanet kanalıyla dünyadaki çeşitli merkezlere camii yaptırıp oradaki Sünni vatandaşa hizmet götürürken Alevileri yine yok saymaktadır.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı ya kaldırılsın, ya da çağdaş ülkeler baz alınarak Alevilerinde haklarını kullanabilecekleri bir kuruma dönüştürülsün. Her halükarda bir an önce Alevi inancının kurumsal anlamda temsili ve meşrutiyeti sağlansın.

 

Alevi köylerine cami yapılmasın!

 • Yapılan camiler Alevilerin ibadetlerini ifa ettikleri, aynı zamanda sosyal ve kültürel çalışmalar yaptıkları cem evlerine dönüştürülsün!

 

 • Devlet nasıl ki dünyanın çeşitli merkezlerine Sünni inancı tanıtıcı görkemli camiler yapmışsa/yapıyorsa aynı kriterin Alevi inancı içinde geçerli olmasını talep ediyoruz!

 

  Okullardaki zorunlu din dersleri Alevi inancını da kapsayacak şekilde değiştirilsin!

 

 • Herkesin olduğu kadar Alevilerinde Alevi inancını okullarda öğrenmek istemesi en tabii haklarıdır. Aleviler olarak bu hakkımızı geçte kalmış olsak kullanmak istiyoruz.

 

 • Alevi düşmanlığı yapan kişi ve kurumlarla mücadele edilsin!

 

 • Alevi inancının önemli günlerinde devlet televizyonunda yayınlar yapılsın. Bu yayınlar teşvik edilsin.

 

 • Alevi kültürünü, felsefesini, edebiyatını geliştirici çalışmalara maddi destek sağlansın. Bu tür çalışmaların önündeki bütün yasal engeller kaldırılsın.

 

 • Maraş’ta, Sivas’ta, Çorum’da, Gazi’de yapılan katliamların failleri cezalandırılsın.

 

 • Camilere uygulanan statü cem evlerine de uygulansın. Yani elektrik, su, görevlilerinin masrafları ve benzeri giderler devlet tarafından karşılansın.

 

 • Alevi din görevlileri yetiştirmek için eğitim kurumları ve yüksek okullar kurulsun.

 

Bizlerin istemlerinin insani olduğunu düşünüyoruz. Asırlardır katliamlara maruz kalmış bir toplumun fertleri olarak artık kabul görmek istiyoruz. Bizler nasıl ki başka inançlara değer verip, saygı duyup/gösteriyorsak başkaları da bizlerin inancı olan Aleviliğe saygı duysunlar. Başka inançlara inanan insanlara göre bizlerin inancı yanlış olabilir ama bizler inandığımız şekilde yaşamak istiyoruz. Yanlış veya doğru o bizlerin sorunu.

Kabul görmek için yeteri kadar bedel ödediğimiz kanaatindeyiz. Artık yeni katliamlar olmasın istiyoruz, yeni acılar yaşanmasın istiyoruz. Her şeyde olduğu gibi katliamların, yok saymanın, asimle etmenin, sabrında bir sınırı var.

Belki istem ve taleplerimiz bazı kimselerin hoşuna gitmeyebilir. Belki istemlerimiz bürokratik bir tarz içermiyor. Her halükarda bizler istek ve taleplerimizin insani olduğunu ve barış, huzur, kardeşlik için can alıcı önemde olduğunu düşünüyoruz.

İslamiyet içindeki Alevi-Sünni kardeşliğine oradan da evrensel barış ve huzura