CENAZE HİZMETLERİ NASIL YAPILIR? CENAZE NASIL KALDIRILIR? OKUNACAK DUALAR
 • Alevilik

CENAZE HİZMETLERİ NASIL YAPILIR? CENAZE NASIL KALDIRILIR? OKUNACAK DUALAR

Kelime-i Tevhid :

La ilahe İllallah

Alevi ve Bektaşi’lerin Kelime-i Şahadeti :

Eşhedü enne Muhammed’ün Resülullah.

Eşhedü enne Aliyy-ün Veliyullah, Vasiyi Resülullah.

Üçler : Allah, Muhammed, Ali.

Beşler : Hz. Muhammed, Hz. Fatma, İmam Ali, İmam Hasan ve İmam Hüseyin.

Peygambere Selâm :

Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Resülullah,

Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Habibullah,

Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Keremullah,

Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Ekremel Ekremin,

Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Şefi-i Ruz-i Arasat.

Tekbir :

Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Resülullah,

Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Habibullah,

Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Seyyidel evveline vel âhirın,

Velalâ cemi-ül Enbiya-i vel Mürselin,

Vel hamdü lillâh-i Rabbil Alemin.

1 / CENAZE KALDIRILMA HALİ

Bir erkek veya bayan Canın Hakka yürümesi halinde yanında bulunan biri Besmele çekerek Hakka yürüyen kişinin gözlerini kapatır. Temiz bir bez ile çenesini bağlar. Elbisesini çıkarır ve ayaklarını düzeltir. Kollarını yanlarına düzgün bir şekilde uzatır. Başından ayaklarına kadar temiz bir örtü çekerek üstünü kapatır. Ve Cenazenin yıkanma / kaldırılma işlemine başlanır.

Cenazeyi kaldıran İmam şöyle dua eder. ‘’Allahım, şu fani dünyadan baki dünyaya geçen ve önünü sana çevirmiş er / hatun kişi oğlu veya kızını Allah rızası için bedenini Dünya kirlerinden yıkayıp temizlemeye niyet ettim.’’

İmamın dışında ölüyü, kendisini en yakını olduğu bilinen kişi yıkar. Erkeği erkek, bayanı gene bir bayan yıkar. Kadın kendi kocasını yıkayabilir. Fakat erkek kendi eşini yıkayamaz. Ancak bir bayanı gerektiğinde eşinin de yıkayabileceğine dair Hadisler vardır.

Bluğ çağına (gençlik yaşına) henüz gelmemiş kız çocuklarını erkekler, erkek çocuklarını da bayanlar (kadınlar) yıkayabilir.

Yıkayıcının yanında 4 adet sünger bezi, 4 çift eldiven bulunur. Su kaynatılarak ılık hale getirilir. Şampuan veya sabun temin edilir ve eldiven takılarak ceset yıkanmaya başlar.

Ceset yıkanmaya Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) okunarak başlanır. Evvelâ avret yerleri (cinsel alanları) temiz bir şekilde yıkanır.

Mevtayı (Cesedi) yıkayanın yanında yardımcı bulunur ve birlikte mevtayı oturur duruma getirirler. Ve karnını sıvazlayarak mevtanın karnında bulunan havanın çıkarılmasına çalışılır. Ve avret yerleri son bir kez daha temiz yıkanır.

Yıkayıcı elindeki süngeri bırakarak eldivenini ve süngerini değiştirir. Kullanılmamış bir çift eldiven takar. Yeni bir sünger alarak mevtanın başını ve yüzünü tertemiz yıkar. Ağzına, dudaklarına 3 defa su verir. Sonra burnuna 3 sefer su döker. Kulaklarına mes verilir. (su dökülür)

Daha sonra vücudun ayak kısmının yıkanmasına başlanır. Önce sağ ayak, sonra sol ayak temiz bir şekilde yıkanır. Her yıkanan ayağa, sonunda üçer defa su dökülür. Sonra önce Sağ eli, sonra sol eli dirseğine kadar kadar temiz bir şekilde yıkanır. Her yıkanan yere ‘’Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ehl-i Beyt ‘’ denilerek 3 defa su dökülür. Mevta sol tarafa çevrilir. Sağ tarafı baştan ayağa kadar 3 defa temiz bir şekilde yıkanır. Sonra Mevta sol tarafa döndürülerek aynı işlem sol taraf için yapılır.

Daha sonra Mevta baştan ayağa kadar ‘’Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Al,’’ denilerek üçer defa daha su dökülür ve böylelikle Mevtanın yıkanma işlemi sona ermiş olur. Bu sayede Mevtaya Boy Abdesti verilmiş olur.

2 / KEFENİN BİÇİLMESİ :

Kefen hiç kullanılmamış temiz bir bezden oluşur. Eskiden Mevtayı yıkamak için eskiden kefen bezinden eldiven dikilirdi. Şimdi ise hazır kullanılmamış sünger ve eldivenler vardır ve eski usul uygulamalara gerek kalmamıştır.

Bağlama ipi olarak kefen bezinden 10. cm. Genişliğinde 150 cm. Uzunluğunda 3 adet bağ kesilir. Mevta tabuta konulurkenkabire indirmek için, biri omuz hizasında, biri bel üzerinde ve biri de ayaklarından bağlanır.

Mevtayı kabire indirdikten sonra sonra bağlanan bağlar çözülür.

Yakasız gömlek 2 kat olarak Mevtanın boyun kökünden ayaklarına kadar olan uzunlukta kesilir. Ortasında Mevtanın kafası geçebilecek bir delik açılır. Bir katı Mevtanın altına serilir. Mevtanın başı ortada ki deliğe denk getirilerek başından geçirilir. Üst katı da Mevtanın üzerine örtülür ve ilk defa bu yakasız gömlek giydirilir.

Eteklik Mevtanın boyu uzunluğunda bütün gövdeyi saracak şekilde genişçe kesilir. Mevtayı yana çevirerek altına sererek sağından ve solundan tümüyle Mevtaya sarılır. Sargı Mevtanın boyundan yaklaşık 60 Cm. Kadar uzun kesilmelidir.

Uzun kesilmesinin nedeni Mevtanın baş ucundan düğüm vurulacağı için uzun olması şarttır. Mevta Kadın / Bayan ise kefen bezinden bir baş, bir de göğüs örtüsü kesilir.

Son sargı bezi düğümlenmeden evvel biri başına sarılır, diğeri de göğsünün üstüne atılır. Ondan sonra ayak ile baş uçları düğümlenir, bağlar bağlanır ve Mevta tabuta konur. Böylece kefenleme işi tamamlanmış olur.

3 / HAKKA YÜRÜYEN KİŞİNİN HELALLIĞI’NIN ALINMASI:

Cenaze kefenlendikten sonra Musalla taşı (üzerine Mevta konulacak taş) üzerinde Mevta Kıbleye çevrilerek indirilir. Ve İmam olan kişi Mevtanın göğüs hizasında (istikametinde) durarak Kıbleye döner ve orada bulunan Cemaatten şu rızalığı ister.

‘’ Ey Ehli Cemaat, Kapı, Komşu ve Hısım akraba. Merhum (Hasan Efendi veya Hatun Fatma Bacı) bu fani (geçici) dünyadan, Baki (kalıcı) dünyayı mekân tutmuştur. Bunun alacaklarına ve vereceklerine Ana, Baba, Eş, Kardeş ve Çocukları kefildirler. Sizlerinde üzerinizde bulunan dünya ve Ahirete ait haklarınızı Helâl edip kendisinden razı mısınız? Diyerek 3 defa sorar.

Cemaat genellikle hep bir ağızdan şöyle cevap verir.

‘’ Razıyız’’ veya ‘’ Razıyız, Allah da razı olsun’’  derler.

İmam daha sonra Cemaate döner ve şu soruyu sorar.

’’ Ey Ehli Cemaat, Kapı, Komşu ve Hısım akraba. Merhum (Hasan Efendi veya Hatun Fatma Bacı’yı) nasıl bilirdiniz, Nasıl görürdünüz?

Diyerek 3 defa sorar.

Cemaat genellikle ‘’ İyi bilirdik, iyi görürdük’’ diye cevap verirler.

Ancak bazı yörelerde, genellikle batı kentlerinde ‘’ Allah bilir’’ diye cevaplayan Alevi toplulukları da vardır.

Daha sonra aşağıda yazılı şekilde bulunan dualar birlikte okunur.

Ali İmran Suresi, 185. Ayet  ;

Le tebtübelevünne fiemvaliküm ve enfüsülküm vele tesmeunne minellezine ütül kitabe min kabliküm ve minellezine eşreku ezen keira ve intasbiru ve tettekü fe inne zalike min azmil ümür.

-----------------------------------------

Taha Suresi 55. Ayet : Ve lekat eraynahü ayatina külleha fe kezzebe ve eba.

---------------------------------------------------

‘’Bismillahirrahmanirrahim. Essalatü vesselamü alâ Seyyidina Muhammed’in ve ala Ali Seyyidine Muhammed’in ve ala Ali etbai Muhammed’in ve elhamdülillahirabilial alemin’’

Ey Gökleri ve yerleri yaratan kadir mutlak Tanrım. Merhum (..... Bacımız / Kardeşimiz) bu fani dünyadan, Baki dünyayı mekân tutmuştur. Yüzünü sana çevirmiş ve Affına sığınmıştır.

Bir eşi ve benzeri olmayan Allahım. Rahman ve Rahim olan da sensin. Yer de sensin, gök te sensin. Esirgeyen de sensin, bağışlayan da sensin. Dönüş sanadır.

(Ali İmran 185 ) Zaten herkes ölümü tadacaktır. (Taha 55-) Diyorsun ki Sizi topraktan yarattım. Toprağa vereceğim ve tekrar topraktan çıkaracağım.) İnandık ve iman ettik. Kıyamet günü herkes günahlarını  sana eksiksiz ödeyecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kimse kurtulmuştur. Bu dünya geçici yararlanmadan başka bir şey de değildir.

Bunun için Merhum (Hasan Efendi veya Hatun Fatma Bacı) bu dünyadan bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğu günahlarını

  • Adem-i Seyfullah,
  • Ruh-i Nebiyullah,
  • Şit-i Naciyullah
  • Ybrahim-i Halilullah,
  • Ysmail-i Teslimullah,
  • Musa-i Kelamullah,
  • İsa-i Ruhullah,
  • Muhammed’i Habibullah,
  • Ali’yil Veliullah,
  • Ve Ehl-i Beyti Resülullah hakkı için bağışla Ya Rabbi.
  • Hatice-tül Kibriya,
  • Fatime-tül Zöhre’nin yüzsuyu hürmetine, Cehennem Nar’ını, Kabir Azab’ını gösterme Ya Rabbi.  Amin. Amin. Amin.
 • El Fatiha:

1. Bismillahirrahmanirrahim 
2. El hamdü lillahi rabbil alemin 
3. Er rahmanir rahıym 
4. Maliki yevmid din 
5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn 
6. İhdinas sıratal müstekıym 
7. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. Amin.

Türkçe Anlamı :

1 - Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla,

2 - Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur,

3 - O Rahman ve Rahim'dir,

4 - O, din gününün sahibidir,

5 - (Ya Rab!) Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz,

6 - Bizi doğu yola eriştir.

7 - O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna. Gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. ’’Allah Rahmet Eylesin’’

İsteyen kitapçıkta bulunan başka duaları da ekleyebilir.

4 / CENAZE NAMAZI:

Öncelikle Cenaze namazına durmak için herkes abdestli olmak zorundadır. İmam olan kişi Mevtanın göğüs hizasında duracak şekilde yüzünü Kıbleye dönerek (Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, masum kız çocuğu niyetine, masum erkek çocuğu niyetine diyerek Mevta bunlardan hangisi ise)

’’ .... Allah rızası için namaza’’ ‘’Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyti için salavate, Meyit için duaya, dört Tekbir ile bilenler duasını, bilmeyenler –UYDUM hazır olan İmama- diyerek Hakka yürüyen kişi için duaya duralım’’

Cemaaten bilenler İmamla birlikte duaya eşlik ederler, bilmeyenler de bilenlere uyarlar.

İmam olan kişi Kabirin 3 adım gerisinde Kıbleye dönerek ‘’Allahü Ekber’’ der ve dört defa Tekbir okur. Bu arada Erkekkişiler ellerini göbek üzerinde birleştirirler. Bayanlar da ellerini göğüs üzerinde birleştirirler.

Burada Sübaneke duası okunur.

Dua : Sübhaneke. Allahümme ve bilhamdike ve tebereke’smük ve teala ceddüke ve celle senaaüke ve lailaha ğayrük.

Türkçe Anlamı : Ey Allahım. Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Senin şanın yücedir. Seni daima böyle anar ve böyle överim. Senin adın mübarektir. Azamet ve Celalin yüksektir. Seni anmak yücedir. Senden başka İlah yoktur.

Ve hep birlikte ‘’Allahu Ekber’’ denir.

 

Eller inmeden ikinci Tekbir okunur. Allahu Ekber, Allah hümme salih, Allah hümme barik duaları aşağıda ki gibi hep birlikte okunur.

‘’Allah hümme salli, Ala Muhammed’in ve ala Ali Muhammed’in kema salleyte Ala İbrahim’e, ve Ala Ali İbrahim’e inneke hamidün Mecid’’

‘’Allah hümme barik Ala Muhammed’in ve Ala Ali Muhammed’in kema barekte Ala İbrahim’e ve Ala Ali İbrahim’e inneke hamudün Mecid’’

Allah Hümme Salli Duasının Türkçesi :

‘’Ey Allahım. İbrahim ve İbrahim’in ailesine rahmet verdiğin gibi Muhammed’e ve onun ailesine de rahmet ver. Şüphesiz sen en çok övülensin. Şanı yücesin’’

Allah Hümme Barik Duasının Türkçesi :

‘’Ey Allahım. İbrahim ve İbrahim’in ailesine bereket verdiğin gibi hz. Muhammed’e ve onun ailesine de bereket ver. Muhakkak ki sen en çok övülensin. Şanı yücesin’’

Ve burada tekrar hep birlikte ‘’Allahu Ekber’’ denir.

Eller inmeden ‘’Allahümme ğfir li’’ duası okunur.

‘’Allahumme ğfir li hayyine ve meyyitina ve şahidina ve ğaibina ve zekerina ve ünsânâ ve sagrina ve kebirina Alahümme men ahyeytehü minna feahyilhi ala. La İslami ve men teveffeytehü minnâ fe-teveffehû alâ’l-iman. Ve hüssa hazâ’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati ve rahmeti ve’l-magfirati ve’r ridvan Allahumme in kâne muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kâne musi en fetecâvez anhu ve lekkihi’l-emne va’l-buşrâ ve’l-keramete ve’z zulfâ.

Rahmetike ya arhamme rahimin’’

Türkçe Anlamı : Ey yüce Allahım. Dirimizi ve ölümüzü, burada olanımızı ve olmıyanımızı, erkeğimizi ve kadınımızı, Küçüğümüzü ve büyüğümüzü bağışla.

Ey yüce Allahım. Bizden yaşattığını temiz ahlâk üzerine yaşat. Bizden Rahmetine aldığını iman üzerine aldır. Bu Merhume rahat, huzur, mahrifet ve rıza ihsan eyle.

Ey yüce Allahım. Eğer bu iyi ise iyiliğini arttır. Günahı var ise günahından geç. Bunu güven, müjde, ikram ve yakınlık ile karşıla. Ey merhametlilerin merhametlisi. Rahmetinle bunu yap.

Ve tekrar hep birlikte ‘’Allahu Ekber’’ denir.

Essallamu aleyküm ve Rahmetullah denilerek, sağ omuzu hizasında başlar sağa çevrilir, selam verilir. Sonra sağ eller indirilir ve tekrar Essalamu Aleyküm ve Rahmetullah denilerek başlar sol omuz hizasından çevrilerek selam verilir. Sonra sol eller indirilir.

Cenaze namazı bu şekilde sona erer.

Cenaze dualarında Fatiha Suresi de okunabilir.

Not : Buraya kadar olan uygulama erişkin erkekler ve erişkin kadınlar içindir.

 

Yaşı küçük Masum kız ve erkek çocuklar için şu dua okunur.

Ey yüce Allahım. Bu masum (oğlancağızı veya kızcağızı) bizden önce cennete ulaştır. Ey yüce Allahım. Bu masumu bizim için ecir, sevap ve ahiret nimeti kıl. Bu masumcağızı bizim için şefaatçı kıl ve şefaatini kabul buyur.’’

Burada tekrar Allahüekber denilir.

Essallamu aleyküm ve Rahmetullah denilerek, sağ omuzu hizasında başlar sağa çevrilir, selam verilir. Sonra sağ eller indirilir ve tekrar Essalamu Aleyküm ve Rahmetullah denilerek başlar sol omuz hizasından çevrilerek selam verilir. Sonra sol eller indirilir. Cenaze namazı bu şekilde sona erer.

Bu aşamadan sonra sıra Mevtanın mezara konulma işlemine gelir.

5 /  MEVTANIN KABİRE VERİLMESİ:

Mevta kabire konulurken, biri omuz hizasında, biri belinde, biri de ayaklarına bağlı olan bağlar çözülür ve Mevtanın yakasız gömleğin yüz kısmı açılır hale getirilir.

Ve Mevta Kıbleye taraf çevrilir. Altı yumuşak toprak ile beslenir. İmam olan kişi burada kabrin başında ’’Bismillahi ve billahi ve ala milleti Ressulullah’’ dedikten sonra İmam, Kuranı Kerim’den Yasin-i Şerif, (gerekirse Yasin Duası)  ile beraber Mülk (Tebareke) Suresini, Matem duasını, İhlas Suresini, Felek Suresini, Nas Suresini, Rebbena atına Ayetini / Duasını, Bakara Suresinin ilk 5 Ayetini okuduktan sonra Hatım Duasını, son olarak da Fatiha Suresini okur ve Def’in işlemleri sona erer.

Duaların okunması sırasında Yasin Suresinin çok uzun olması sebebiyle gerekirse Yasin Suresi niyetine kısa olan Yasin-i Şerif Dua’sı da okunabilir. Ayrıca bu surelerin tümünün okunması oldukça fazla zaman aldığı için bunlardan bir kısmının okunması yeterli olabilir.

Kısa olan Yasin-i Şerif’i Bağışlama Duası :

Sadekalahül’azıym. Subhane rabbiyel aliyyil’a’lel vahhab. E’uzü billahimineş’şeytanir’raciym.

Bismillahirrahmanirrahim.

‘’Elhamdü lillahi Rabbil’alemiyn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeıyn.

Allahümme inni es’ elüke Sabren Cemila. Ve kalben Selima ve lisanen zakira ve duaen müstecaba, ve Kitaben yemina, ve rizkan helale, ve na’imen müğima, ve Cenneten ve harira ve nadreten ve surürâ. Ya Kadiye’l Hâcât. Ve Ya mucibe’d Da’vat, ya Kaşife’d Durri ve’l belliyyat. Ya alime’s sırri ve’l hafiyyat, İkd-ı haceti fi hazihi’s Saa’ti’l Mübâreketi bi hürmeti Ya’sin ve’l Kur’anil hakıym. Fe iza kâda emran feinnema yekülu lehu. Kün feyekün, Fesübhane’llezi biyedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceün.

Yasin-i Şerif Bağışlama Duası’nın Türkçe Anlamı :

Ya Rabbi. Okuduğum Yasin-i Şerifi yüce katında kabul eyle.Sevabını sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın aziz, latif ruhu şeriflerine hediye eyledik. Haberdar eyle Ya. Rabbi. 
Ölmüşlerimizi ve cümlemizi peygamberimizin şefaatına nail eyle Ya Rabbi. Bütün Peygamber Efendilerimizin ve bilcümle Evliyaullahın mübarek ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle Ya Rabbi.

Ya Rabbi. Okunan Yâsin-i Şerif’in sevabını bütün ölmüşlerimizin aziz ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi.

Kabirleri Kur’an’ın nuru ile nur olsun. Makamları cennet olsun Ya Rabbi. Kabirlerini cehennem çukuru olmaktan koru Ya Rabbi. Okunan bu Yasin-i Şerif-i ve diğer sure ve dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Bi- hurmeti Tâhâ ve Yâsin, velhamdülillahi Rabbil’alemiyn.

Subhâne Rabbike Rabbil’izzeti ammâ yasifün, ve selâmün alalmurseliyn. Velhamdülillahi Rabbil’aleminel’Fatiha.

YASİN Suresi :

Bismillahirrahmanirrahim 

1.         Ya. Sin 
2.         Vel kur'anil hakiym 
3.         İnneke le minel murseliyn 
4.         Ala sıratım müstekıym 
5.         Tenziylel aziyzir rahıym 
6.         Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 
7.         Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 
8.         İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 
9.         Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 
10.       Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun 
11.       İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım 
12.       İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn 
13.       Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun 
14.       İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun 
15.       Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun 
16.       Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun 
17.       Ve ma aleyna illel belağul mübın 
18.       Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym 
19.       Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun 
20.       Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn 
21.       İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun 
22.       Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun 
23.       E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun 
24.       İnnı izel le fı dalalim mübın 
25.       İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun 
26.       Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun 
27.       Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn 
28.       Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn 
29.       İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun 
30.       Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 
31.       Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun 
32. 
Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
33.       Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun 
34.       Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun 
35.       Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun 
36.       Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun 
37.       Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun 
38.       Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike katdiyrul aziyzil aliym 
39.       Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym 
40.       Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun. 
41.       Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun 
42.       Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun 
43.       Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun 
44.       İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn 
45.       Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun 
46.       Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn 
47.       Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lillezi