Dadaloğlu
  • Alevi öndeleri

Dadaloğlu

Dadaloğlu’nun hangi tarihte yaşadığı ve nerede yaşadığı hakkındaki bilgiler, diğer önderlerimiz, ozanlarımız gibi muhteliftir. Günümüze kadar ulaşan şiirlerinde güneyde yaşadığı (Adana, Maraş, Toroslar), Avşar boyunda olduğu anlaşılmaktadır. Yazılı kaynaklarda adı geçmemekte.

Dadaloğlu, şiirlerinde yalın bir dil kullanmış, vermek istediği mesajı net olarak vurgulamıştır. Bu şiirlerinde toplumu haksızlıklara karşı başkaldırmaya çağırıyor, örgütlüyordu. “Hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahın dağlar bizimdir.” Bu şiirler, toplumda çok büyük bir moral etkisi ve bilinç yaratıyordu. Nitekim yazılı kaynaklara sahip olmayan Alevi toplumu, moral ve bilinç düzeyini şiirler ile koruyordu. Şiir, Alevi toplumu için büyük bir öneme haizdir. Asırlarca Alevi toplumu bilinç düzeyini şiir ile geliştirmiş, moralini şiir ile ayakta tutmuştur. Dadaloğlu da bu büyük şairlerden biridir. Şöyle devam ediyor; “ölen ölür kalan sağlar bizimdir”. Bu ve benzer dizelerde Alevi felsefesini bulmak mümkündür. Bazı kimseler ya art niyetlerinden ya da bilgisizliklerinden, Dadaloğlu ve benzer şairlerin, önderlerin Alevi olmadığını söylerler. Bu eğer bilgisizce değilse, art niyetli olarak bazı değerleri tahrif etmek adına yapılıyordu. İnanıyoruz ki, gerçekler zamanla daha bariz şekilde ortaya çıkacaktır. Aynı durum Dadaloğlu gerçeği için de geçerlidir.