DÖRT KAPI KIRK MAKAM
 • Alevilik

DÖRT KAPI KIRK MAKAM

Dört kapı kırk makam şeklinde ilkeleşen ve insanı "insanı kamil" (olgun insan) olmaya götüren ilkeleri Hünkâr Hacı Bektaşı Veli tespit etmiştir. Bu ilkeler aşama aşama olup insanı olgunluğa götürür. Ulu Hünkâr Hacı Bektaşı Veli bunları şöyle özetlemiştir: "Kul, Tanrıya kırk makamda erer, ulaşır, dost olur. Bu makamların onu Şeriat içinde, onu Tarikat içinde, onu Marifet içinde ve onu da Hakikat içindedir

Sıradan bir insan bu dört kapı ve bu dört kapıya bağlı kırk makamdan geçerek, ruhunu ve benliğini ergin hale getirerek Kamil insan olur. Kamil insan da ilâhi sırra erişendir.

 

ŞERİAT MAKAMLARI:

  1. İman etmek

  2. İlim öğrenmek

  3. İbadet etmek

  4. Haramdan uzaklaşmak

  5. Ailesine faydalı olmak

  6. Çevreye zarar vermemek

  7. Peygamberin emirlerine uymak

  8. Şefkatli olmak

  9. Temiz olmak

  10. Yaramaz işlerden sakınmak

Şeriat kapısını ve Makamlarını şöyle özetleyebiliriz:

Kendi öz benliğini kötülükten arıtmayan, gelişmemiş, olgunlaşmamış insanın, din kuralları ve yasalar zoruyla eğitilmesi, kişilere ve topluma zarar verecek hareketlerde bulunmasına meydan verilmemesidir.

 

TARİKAT MAKAMLARI:

  1. Tövbe etmek

  2. Mürşidin öğütlerine uymak

  3. Temiz giyinmek

  4. İyilik yolunda savaşmak

  5. Hizmet etmeyi sevmek

  6. Haksızlıktan korkmak

  7. Ümitsizliğe düşmemek

  8. İbret almak

  9. Nimet dağıtmak

  10. Özünü fakir görmek

Tarikat kapısını ve makamlarını şöyle özetleyebiliriz:

İnsanın kendi öz iradesiyle hiç bir dış zorlama olmadan her türlü kötülüğü benliğinden kovabilmesi, elinden gelebilecek tüm iyilikleri hiç kimseden esirgememesi aşamasıdır.

 

MARİFET MAKAMLARI:

  1. Edepli olmak

  2. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak

  3. Perhizkârlık

  4. Sabır ve kanaat

  5. Utanmak

  6. Cömertlik

  7. İlim

  8. Hoşgörü

  9. Özünü bilmek

  10. Ariflik (kendini bilmek)

Marifet kapısını ve makamlarını şöyle özetleyebiliriz:

Duygu ve ilimde en yüksek düzeye ulaşmak, tanrısal sırlara erişmektir.

 

HAKİKAT MAKAMLARI:

  1. Alçak gönüllü olmak

  2. Kimsenin ayıbını görmemek

  3. Yapabileceği  hiç bir iyiliği esirgememek

  4. Allahın her yarattığını sevmek

  5. Tüm insanları bir görmek

  6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek

  7. Gerçeği gizlememek

  8. Manayı bilmek

  9. Tanrısal sırrı öğrenmek

  10. Allahın varlığına ulaşmak

Hakikat kapısını ve makamlarını şöyle özetleyebiliriz:

Hakkı görmek, zaman ve mekân içinde tanrısal demin gücü içinde erimektir.