Gül Baba
  • Alevi öndeleri

Gül Baba

Gül Baba, aslen Amasya’lıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Gül Baba, büyük ilim, irfan sahibi bir önderdir. Geleceğin hangi temeller üzerinde gelişeceğini iyi görmüş ve bu sebeple günümüzdeki Galatasaray Lisesi olarak bilinen “Enderunu Hümayunha’yı” kurmuştur. Bu okulun bahçesinde yetiştirdiği sarı ve kırmızı güller, okulun sembolü olmuştur.

Gül Baba, derin bilgisi, hayata ve sorunlara olumlu yaklaşımı, yardımseverliği ve daha sayamayacağımız bir çok meziyetin sahibidir. Bir rivayete göre Gül Baba, musahibi olan Garip Dede ile bir çok diyar gezmiş ve insanları aydınlatmıştır. Gül Baba, Alevi inanç ve felsefesini Macaristan topraklarına taşımış ve 1541 yılında Macaristan’ın Budapeşte kentinde hakka yürümüştür. Günümüzde Macaristan’ın başkenti olan Budapeşte şehrinde Gül Baba’nın türbesi bulunmaktadır. Macar kültüründe önemli bir yer edinen Gül Baba, filmlere, tiyatro oyunlarına, operalara, kitaplara konu olmuştur. Gül Baba, günümüzdeki yol erenlerine ışık tutmakta ve onlara bilimi, sevgiyi, dostluğu, dayanışmayı öğütlemekte. Böylece asırlar sonra bile hizmetini ifa (yerine getirmek) etmektedir. Ne mutlu Gül Baba’nın ve diğer önderlerin yolunda yürüyenlere!