Hamza Baba
  • Alevi öndeleri

Hamza Baba

Hamza Baba’nın doğum tarihi hakkında kesin bilgiler yok.

Bazı kaynaklar, onun 1313-1346 yılları arasında Manisa’da yaşadığı yönündedir. Hacı Bektaşı Veli’nin halifelerinden olan Hamza Baba, yola bağlılığı ile Anadolu Alevi-Bektaşileri için önemli bir önderdir. Bazı bilgiler kesin olmamakla beraber Hamza Baba’nın, Ahmet Yesevi’nin öğrencilerinden olduğu ve Anadolu’ya ilim getiren erenlerden olduğu şeklindedir. Buna göre Hamza Baba Horasan’da doğmuş ve orada uzun bir dönem yaşadıktan sonra Anadolu’ya gelmiştir. Anadolu’da Hacı Bektaş Veli dergâhında kalmış, Ulu Hünkâr’ın irşadına nail olup, onun icazetiyle yola çıkıp, irşad/aydınlanma hareketine başlamıştır. Hamza Baba, Hacı Bektaş Veli’nin yanından ayrılırken yalnız değildir. Yanında kırk tane derviş vardır. Dergâhtan ayrılan Hamza Baba ve beraberindekiler sırasıyla Nevşehir, Aksaray, Konya ve Denizli’ye gelirler. Denizli’de Babadağı’na gelir. Burada bir süre kalan Hamza Baba, daha sonra oradan ayrılarak Bozdağ’a bitişik günümüzde Kırklar Dağı denilen yere gelir. Burada kendisinden önce gelen Hacı Bektaş Veli öğrencilerinden Sultan Baba’ya misafir olur. Sultan Baba’dan yöre ile ilgili gerekli bilgileri alan Hamza Baba, dervişleri çevreye salarak Hacı Bektaş’ın stratejisine göre yerler aramaya koyulur. Neticede bugünkü yerine gelir. Hamza Baba’nın bölgeye yerleşmesi çevredekileri tedirgin etmiştir. Bu sebeple Hamza Baba sık sık baskınlar yemeye başlamıştır. Hamza Baba ile ilgili anlatılan söylencelere göre, onun kerametini gösterdiği zamanlar bu baskın zamanları olmuştur.

Hamza Baba, tekkesinde ilim, irfan yayar ve burada hakka yürür.