İMAM ZEYD
  • Alevi öndeleri

İMAM ZEYD

Zeydiye tarikatının kurucusu olan imam Zeyd, kesin olmamakla beraber 698 yılında doğmuştur. Yine kesin olmamakla beraber 740 yılında küfe de Emevi zulmüne karşı başlayan isyanda şehit edilmiştir.

Zeyd, dördüncü imam Zeynel Abidin`in oğludur.

Dördüncü imam Zeynel Abidin hakka yürümesinden sonra bir kısım Ehlibeyt taraftarı Zeyd`i beşinci  imam olarak kabul ederken Ehlibeyt taraftarlarının çoğunluğu ise beşinci imam olarak Muhammed Bakır`i  kabul ediyorlardı.

Bize göre İmam Zeyd, büyük bir Alevi önderidir.

Imam Zeyd ile ilgili  kaynaklar oldukca az. Buna rağmen İmam Zeyd hakkında şunları söyleyebiliriz: İmam Zeyd, dördüncü imam Zeynel Abidin`in oğludur. Zeynel Abidin`in hakka yürümesinden sonra bazı Ehlibeyt taraftarları Zeyd`i imam olarak kabul etmişlerdir. Ancak altını çizerek belirtelim ki Zeyd ile Muhammed Bakir arasında kesinlikle herhangi bir ihtilaf olmamıştır. Her ikisi de Ehlibeyt düşüncesi doğrultusunda mücadele etmiş ve Ehlibeyt inancının gelişmesi için çalışmışlardır. Nitekim her iki saygıdeğer imamda bu uğurda şahadete ulaşmıştır. Zeydiye tarikatının kurumlaşması imam Zeydin şahadetinden sonra gerçekleşmiştir. İmam zeyd`in şahadetinden sonra oğlu Yahya mücadeleye devam etmiştir. Yahya da 743 yılında şehit edilmiştir. İmam Zeyd`de  diğer Ehlibeytin önder şahsiyetleri gibi büyük bir ilim sahibiydi. Hatta bir çok Sünni din bilgini kendisinden ders almıştır. İmam Zeyd`in bilgisi sadece dini konurlarla sinirli olmayıp hayatin bir çok alanına yönelikti. Günümüzde azda olsa Yemen de Zeydiye taraftarları var.