Köken itibariyle..
  • Alevilik

Köken itibariyle..

Köken itibariyle Alevi olmayan fakat Alevi inancına ilgi duyan insanlara ve genel olarak, “isteyen herkes Alevi olabilir mi, nasıl Alevi olunur” sorularına ne cevaplar verilmesi gerekiyor?

Türk, Alman, Fransız, Arap ve benzer tanımlamalar etnik kimlik için kullanılan tanımlamalardır. Budist, Katolik, Protestan, Sünni ise dini tanımlamalardır. Bir insan hem Türk olabilir hem Sünni, Budist, dinsiz, Katolik olabilir. Bunlar bir birilerinin alternatifi kimlikler degildirler. Aksine, tamamlayıcı kimliklerdir. Biri etnik kimlik için kullanılan tanımdır digeri dini kimlik için.

Aleviliğin bir inanç olduğunu belirtik. Alevilik doğuştan gelen bir özellik değildir. Bir insan doğuştan Almandır, Fransızdır, Kürttür, Türktür. Ancak hiç kimse doğuştan Sünni, Budist, Katolik, Protestan değildir. Alevi anne-babadan doğmak önemlidir. Ancak belirleyici değildir. Belirleyici olan insanın inandığı inancı belirlerken, öz iradesidir. Kişi anne-babasının inancınına inanmak zorunda değildir. Kişi istediği inanca özgür iradesi ile inanabilir. Bu anlamda kimse doğuştan Alevi, Sünni, Katolik, Budist değildir ve isteyen herkes nasıl Sünni olabiliyorsa Alevi de olabilir.

Altini çizerek tekrar belirtmek gerekir ki isteyen herkes Alevi olabilir. Kendisini Alevi olarak tanımlayan herkes Alevidir. Kimsenin “senin annen-baban Alevi değildir, sen Alevi olamazsın” demeye hakkı yoktur.

Alevi anne-babaya sahip olmak, Alevi inancının yaşandığı ve yaşatıldığı bir ailede dünyaya gelmiş olmak, Alevi inancının daha kolay benimsenmesi demektir. Ancak  Alevi ailede doğmamış olmak da Alevi inancının benimsenmeyeceği anlamına gelmez.

Her inançta olduğu gibi Alevi inancının da belli kuralları vardır. Alevi inancına inanan insanların yükümlülükleri, sorumlulukları vardır.

Alevi inancının ne olduğu, Aleviliğe inananların sorumluluklarının neler olduğu, ibadet anlayışının ne olduğu ve nasıl ibadet edildiğinin daha detaylı bilinmesi için, Alevi olmak isteyenler yakınlarında bulunan bir Dergaha, cemevine başvurmalılar. Ayrıca bu konuda yayınlanmış eserlere müracaat edebilirler.

Alevi ve sunni diye bir din yoktur.İnancı,dini,ırkı,rengi ne olursa olsun Alevi olabilmek için Allah,Muhammed,Ali,Kuran-ı Kerim'in tüm emirlerini Ehlibeyt ve On İki İmamın Kırklar ceminde dört kapı kırk makam yetmiş iki farzın yerine getirildiği inanca ve bu inancında bir zatihi Hz.Peygamber tarafından Allah'ın emriyle İslam alemine tebliğ kıldığı gerçek İslam dini ibadeti olup Alevilerde İmam Ali isminden esinlenen Alevi sözcüğü taraftarı anlamına gelir ve bu litedörleri kabul edipte icraatını yerine getirmeyen bir insan sözle Alevi olamaz.O inançsal gerçek mukdedirliği yaşamıyan vir insan Alevi olamaz.Bu kriterlere Ali ve Alevi evladı olsa bile bu gerçeğe uymayanlar Alevilik vasıflarından silinmiştir.Kişi serbesttir,hürdür.Gerek bir olguyu ve gerekse İslam inancımız ve kitabımız olan Kuran-ı Kerim' de inanc ve dinde zorlama yoktur,herkes s.erbestir.