Kul Himmet
  • Alevi öndeleri

Kul Himmet

Yedi Ulu Alevi ozanından biri olan Kul Himmet’in, onaltıncı veya onyedinci yüzyılda yaşadığı varsayılmaktadır. Tokat bölgesinde yaşadığı ve o bölgede hakka yürüdüğü söylenmektedir. Kul Himmet, Pir Sultan Abdal’ın talibidir. Pir Sultan’ın yolunda yürümüştür. Bazı bilgiler onun Pir Sultan’ın bıraktığı yoldan çalışmalara devam ettiği şeklindedir. Kul Himmet’in deyişleri oldukça akıcı bir yapıya sahiptirler. Kullandığı dil, halkın kullandığı günlük konuşma dilidir. Kul Himmet, bu dilbilgisi ile bir çok mesajı, öğüdü dolayısıyla eğitimi halka vermiştir. Böylece Cem törenlerinin en çok söylenen deyişlerinden olmuştur.

Kul Himmet’im der ki bu sır Ali’nin

  • Pirim Hünkâr Hacı Bektaşı Veli’nin
  • Kurbanıyım erkânının yolunun
  • Kırmızılar giydik alda nemiz var
  • Kul Himmet’im bu manâdan almayan
  • Seri, başı dost yoluna vermeyen
  • Hakkı özünde hazır bilmeyen
  • Ha dolansın şu cihanı serseri