Muhammed Nusayri
  • Alevi öndeleri

Muhammed Nusayri

Üzerinde en çok tartışılan, bir çok defa katliamlara uğrayan, baskıların en olmadıklarını yaşayan Nusayrilerin önderidir Muhammed Nusayri. Nusayrilik, hep Ehlibeyt dairesinin dışına itilmek istendi. Nusayrilere yalan yanlış iftiralar ile saldırıldı.

Özünde bir Ehlibeyt kurumlaşması / tarikadı olan Nusayrilik, tarih boyunca ve günümüzde en çok saldırılan, baskı gören, dışlanan, yok edilmek istenen Alevi kurumlaşmalarının başında geliyor. (Kurumlaşma kavramını bilinçli olarak tarikat, tutulan yol, kurum, topluluk anlamında kullanıyoruz.) İşte bunca dışlamaya, katliama rağmen günümüzde de varlığını sürdüren Nusayriliğin kurucusu Muhammed Nusayri’dir. Muhammed Nusayri hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır. Bazı kaynaklar, Muhammed Nusayri’nin onuncu İmam Ali Naki’nin öğrencisi olduğu, bazı kaynaklar ise on birinci Hasan Askeri’nin öğrencisi olduğu yönündedir. Her halûkârda Muhammed Nusayri, günümüzde de varlığını sürdüren özgün bir Ehlibeyt anlayışına sahip olan ve bu anlamıyla da Ehlibeyt taraftarları için bir zenginlik olan Nusayriliğin kurucu önderidir.