OCAK / DERGAH / TEKKELER: DERSİM / KARER BÖLGESİ
  • Alevilik

OCAK / DERGAH / TEKKELER: DERSİM / KARER BÖLGESİ

BABA MANSUR, KURHÜSEYİN (KOL Tekkesi) SOY SECERESİ (192)

Baba Mansurlar özellikle yakın zaman içinde Türkiye ve Dünya’nın bir çok devletlerinde dağılmışlardır. Bu vesile ile soylarının devamı hakkında kitapta yazılanların dışında fazla bilgimiz yoktur.

KURHÜSEYİN KOL / SOY SECERESİ / 1

Seyyit Kasım, --- Seyyit Kasım’ın babasının ismi bilinmemekle birlikte Baba Mansur’un soyundan ve torunlarındandır.

Seyyit Ahmet, Seyyit Kasım’ın oğludur ve Seyyit Ahmet’in 3 Erkek Evladı vardır.

1.            Büyük Kardeş Seyyit Hüseyin (Kurhüseyin Kol Tekkesi, Bingöl /Kiği /Adaklı Darabi / Sütlüce Köyü

2.            Seyyit Seyyit Nuri (Kal) Sağyan /Bingöl /Kiği /Doluçay köyündeki Seyyit Nuri Kal Tekkesi Kolu

3.            Seyyit Hasan Çolak, Muş / Varto / Caneseran Köyü Tekke Kolu

4.      Seyyit Hüseyin, Seyyit Ahmet’in oğludur. Seyyit Hüseyin’in (Kurhüseyin Kol Tekkesi,

Bingöl / Kiği / Adaklı Darabi / Sütlüce Köyünden 2 Evladı vardır.

A - Sütlüce’de ki Seyyit Mehmet, Kurhüseyin Kol Tekkesinden

B - Sütlüce’de ki Ağaköy mezrasında ki Seyyit Momın (Seyyit Mümin)

5-      Sütlüce’de ki Seyyit Mehmet’in, Kurhüseyin Kol Tekkesinden 6 Erkek Evladı vardır.

A -     Seyyid İsmail,

B-      Seyyid Hüseyin,

C-      Seyyid Momın (Seyyid Mümin),

D-      Seyyid Hasan,

E-      Seyyid Seydali,

F-      Seyyid Mamut.

6-       Seyyit İsmail’in (Seyyit Mehmet oğlu) Kurhüseyin Kol Tekkesinden 3 Erkek evladı vardır.

A – Seyyit Mehmet Sevin (Çığ),

B-  Seyyit Hasan,

C- Seyyit Ali Sevin.

7 -  Seyyit Mehmet Sevin’in (Babası Seyyit İsmail), (Çığ) Kurhüseyin Kol Tekkesinden 3 Erkek evladı vardır,

A -  Seyyit Hasan (Babası Seyyit İsmail, çocukları yok) Kurhüseyin Kol Tekkesinde,

B -  Seyyit Ali Sevin (Babası Seyyit İsmail)

C – Seyyit Mehmet Sevin, Babasının adı da Seyyit Mehmet) Kurhüseyin Kol Tekkesinden

8              Seyyit Mehmet Sevin, Babası Seyyit Mehmet Sevin, Lakabı Çığ) Kurhüseyin Kol Tekkesinden 6 erkek, 3 kız evladı vardır. Erkek evlatları şunlardır.

·                     A - Seyyit Selçuk Sevin, Babası Seyyit Mehmet Sevin,

·                     B - Seyyit Ali Sevin, Babası Seyyit Mehmet Sevin,

·                     C - Seyyit Serdar Sevin, Babası Seyyit Mehmet Sevin,

·                     D - Seyyit Zeynel Sevin, Babası Seyyit Mehmet Sevin,

·                     E - Seyyit Hüseyin Sevin, Babası Seyyit Mehmet Sevin,

·                     F - Seyyit Sönmez Sevin, Babası Seyyit Mehmet. Kurhüseyin Kol Tekkesinde.

Seyyit Sönmez Sevin, Kurhüseyin Kol Tekkesinin / Dergahının hizmetindedir, 2 kızı vardır. Tekkeyi bu Seyyit ve annesi Refika Ana beklemektedirler.

9 – Seyyit Selçuk Sevin’in 1 kız, 3 Erkek evladı vardır, İsimleri Ümmü Gülsüm, Seyyit Muharrem (Seyyit Toprak adlı bir oğlu var), Seyyit Suat, Seyyit Ural’dır. Seyyit Ali Sevin’in 1 erkek diğeri kız 2 evladı vardır. İsimleri Seyyit Zafer ve Esma’dır. Seyyit Serdar Sevin’in 1 Erkek (Serkan), diğeri kız 2 evladı vardır. Seyyit Zeynel Sevin’in 1 kız evladı vardır. Seyyit Hüseyin Sevin’in Ali (Ekber) adlı bir oğlu ve bir kızı vardır.

·         Tekkeyi / Dergahı bekleyen Seyyit Sönmez Sevin’in Amcası Seyyit Mehmet oğlu Seyyit Veli’nin, Seyyit Hüseyin, Seyyit Orhan (Murat), ve Seyyit Umut isimli 3 oğlu vardır. Seyyit Hüseyin’in Seyyit Cihan ve Seyyit Ufuk isimli 2 evladı vardır.

·         Tekkeyi / Dergahı bekleyen Seyyid Sönmez Sevin’in Amcası Seyyit Mehmet oğlu Seyyit Hasan Sevin’in Seyyit Hüseyin (Seyyit Barış adlı bir oğlu var), Seyyit Vedat ve Seyyit Veysel (Seyyit Deniz adlı bir oğlu var) isimli 3 evladı vardır.

·         Seyyit İsmail Sevin’in, (Babası Seyyit Ali Sevin, onun babasının adı da Seyyit İsmail) Seyyit Kamer Sevin, Seyyit Dursun Sevin ve Seyyit Mahmut Hakkı Sevin adlı 3 evladı vardır.

·         Seyyit Kamer Sevin’in, (Babası Seyyit İsmail Sevin), Seyyit Hüseyin (Seyyit Erşan ve Seyyit Erkan adlı 2 oğlu vardır), Seyyit Ali (Seyyit Uğurcan ve Seyyit Volkan adlı 2 oğlu vardır), Seyyit Veli (Seyyit Mehmet ve Seyyit Musa adlı 2 oğlu vardır), Seyyit Hasan, Seyyit Mehmet, Seyyit Doğan, Seyyit  Mesut  ve Seyyit Ümut isimli 8 evladı vardır.

· Seyyit Dursun Sevin’in (Babası Seyyit İsmail Sevin), Seyyit Ali, Seyyit Veysel ve Seyyit İmam isimli evlatları vardır.

·         Seyyit Mahmut Hakkı Sevin’in, (Babası Seyyit İsmail Sevin) Seyyit Murat (Seyyit Deniz adlı bir oğlu var), ve Seyyit Hünkar isimli evlatları vardır.

·         Seyyit Hüseyin Sevin’in (Babası Seyyit Mehmet, onun babasının adı Seyyit Hüseyin (Kurhüseyin Kol Tekkesi, Bingöl / Kiği / Adaklı Darabi / Sütlüce Köyü) 2 evladı vardır. Seyyit Yusuf Sevin ve diğeri 1. Dünya savaşında kaybedilen ve ismi bilinmeyen evladı vardır.

·         Seyyit Yusuf Sevin’in (Babası Seyyit Hüseyin) Seyyit Süleyman Sevin ve Seyyit Ali Baba Sevin adlı 2 evladı vardır.

·         Seyyit Süleyman Sevin’in (Babası Seyyit Yusuf Sevin) 7 evladı vardır. İsimleri Seyyit Hüseyin Sevin, Seyyit Hasan Sevin, Seyyit Cemal Sevin, Seyyit Doğan Sevin, Seyyit Müslüm Sevin, Seyyit Rıza Sevin ve Seyyit Haydar Sevin’dir.

·         Seyyit Hüseyin Sevin’in (Babası Seyyit Süleyman Sevin) 7 evladı vardır. İsimleri Seyyit İbrahim Sevin, Seyyit Ali Ekber Sevin, Seyyit Mehtin Sevin, Seyyit Okan Sevin, Seyyit Abidin Sevin, Seyyit Tolga Sevin ve Seyyit Yusuf Sevin’dir.

·         Seyyit İbrahim Sevin’in (Babası Hüseyin Sevin) Seyyit Ümit Sevin isimli bir evladı vardır.

·         Seyyit Ali Ekber Sevin’in (Babası Süleyman Sevin) Seyyit Süleyman Sevin isimli bir evladı ve Yağmur isimli bir kızı vardır.

·         Seyyit Mehtin Sevin’in (Babası Hüseyin Sevin) Seyyit Murat adlı evladı vardır.

·         Seyyit Okan Sevin’in (Babası Hüseyin Sevin) Seyyit Serdar ve Seyyit Can Ali isimli 2 evladı vardır.

·         Seyyit Abidin Sevin’in (Babası Hüseyin Sevin) 2 evladı vardır.

·         Seyyit Hasan Sevin’in, (Babası Seyyit Süleyman Sevin, onun babasının adı Seyyit Yusuf Sevin)  Biri şiir, diğeri Alevilik olmak üzere 2 kitabı vardır. Seyyit Murat Sevin (Seyyit Berhan adlı 1 oğlu var), Seyyit Zeynel Sevin (Seyyit Hasan isimli 1 oğlu var) ve Seyyit Mazlum Sevin isimli 3 evladı vardır.

· Seyyit Cemal Sevin’in (Babası Seyyit Süleyman Sevin, onun babasının adı Seyyit Yusuf Sevin) İzmir / Buca Cemevi Dedesidir. Seyyit Ali Ekber Sevin isimli bir evladı vardır.

·         Seyyit Doğan Sevin’in (Babası Seyyit Süleyman Sevin, onun babasının adı Seyyit Yusuf Sevin) Seyyit Mustafa Sevin isimli bir evladı vardır.

·         Seyyit Rıza Sevin’in (Babası Seyyit Süleyman Sevin, onun babasının adı Seyyit Yusuf Sevin) Seyyit Sidar Sevin isimli bir erkek evladı vardır.

·         Seyyit Ali Baba Sevin’in (Babasının Yusuf Sevin, onun babasının adı Seyyit Hüseyin) Seyyit Zeynel Sevin. Seyyit Hüseyin Sevin, Seyyit Hasan Sevin, Seyyit İsmail Sevin ve Seyyit Baki Sevin isimli 5 evladı vardır.

·         Seyyit Zeynel Sevin’in (Babası Seyyit Ali Baba Sevin) Seyyit Bülent Sevin isimli 1 evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Sevin’in (Babası Seyyit Ali Baba Sevin) Seyyit Ali Sevin isimli 1 evladı vardır.

·         Seyyit Hasan Sevin’in, (Babası Seyyit Mehmet, onun babasının adı da Seyyit Hüseyin’in (Kurhüseyin Kol, Bingöl / Kiği / Adaklı Darabi / Sütlüce Köyünden) Seyyit Süleyman (1. Dünya savaşına katıldı ve kendisinden haber alınamadı), Seyyit Uçkani (Evlatları yoktur), Seyyit Haydar ve Seyyit Mehmet isimli 4 evladı vardır.

·         Seyyit Haydar Sevin’in, lakabı büyük Haydar (Babası Seyyit Hasan), Seyyit Haydar Sevin, Seyyit Nesimi Sevin ve Seyyit Mehmet Sevin isimli 3 evladı vardır.

·         Seyyit Haydar Sevin’in, Lakabı küçük Haydar, (Babası Haydar Sevin) Seyyit Cafer Sevin, Seyyit Düzgün Sevin (Seyyit Baran ve Seyyit Berşan isimli 2 erkek evladı var), Seyyit Veli Sevin (Seyyit Berkay isimli bir oğlu var) ve Seyyit Ergin isimli 4 evladı vardır.

·         Seyyit Nesimi Sevin’in, (Babası Haydar Sevin) Seyyit Hüseyin Sevin, Seyyit Hasan Sevin , Seyyit Ali Sevin ve Seyyit Rıza Sevin (Seyyit Yekta isimli bir oğlu var) isimli 4 evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Sevin’in, (Babası Nesimi Sevin) 2 kız evladı vardır.

·         Seyyit Hasan Sevin’in, (Babası Nesimi Sevin) Seyyit Cenk Sevin, Seyyit Cem Sevin isimli 2 evladı vardır.

·         Seyyit Ali Sevin’in, (Babası Nesimi Sevin) 2 kız evladı vardır.

·         Seyyit Mehmet Sevin’in, (Babası Büyük Haydar Lakablı Haydar Sevin) Seyyit Müslüm Sevin, Seyyit Dursun Sevin. Seyyit Hıdır Sevin ve Seyyit Ali Sevin isimli 4 evladı vardır,

·         Seyyit Müslüm Sevin’in, (Babası Seyyit Mehmet Sevin) Seyyit Bülent Sevin isimli oğlu ve 2 kızı vardır,

·         Seyyit Hıdır Sevin’in, (Babasın Seyyit Mehmet Sevin) Seyyit Suat Sevin isimli oğlu ve 1 kızı vardır.

·         Seyyit Dursun Sevin’in, (Babası Seyyit Mehmet Sevin) Seyyit Mehmet Sevin ve Seyyit Mazlum isimli 2 evladı vardır.

·         Seyyit Ali Sevin’in, (Babası Seyyit Mehmet Sevin), Seyyit Eser ve Seyyit Hasan Sevin isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Mehmet Sevin’in, (Babası Seyyit Hasan Sevin), Seyyit İmam Zeroğlu ve Seyyit Derviş Otmar adlı 2 erkek evladı vardır. (Bu aile Soy isimlerini değiştirmişlerdir).

·         Seyyit İmam Zeroğlu’nun, (Babası Seyyit Mehmet Sevin ), Seyyit Hasan Zeroğlu (Seyyit Turabi ve Seyyit Emra Zeroğlu isimli 2 oğlu vardır) ve Seyyit Hüseyin Zeroğlu adlı 2 evladı vardır.

·         Seyyit Derviş Otmar’ın, (Babası Seyyit Mehmet Sevin ), Seyyit Cafer Otmar, Seyyit Zeynel Otmar, Seyyit Ali Otmar Seyyit Deniz adlı bir oğlu var), Seyyit Hüseyin Otmar, Seyyit Muharrem Otmar (Seyyit Cem isimli bir oğlu var), Seyyit Süleyman Otmar, Seyyit Cemal Otmar, Seyyit Kemal Otmar ve Seyyit Doğan Otmar isimli 9 evladı vardır. Bunların da bir kısmının evlatları vardır.

·         Seyyit Seydali Sevin’in, (Babası Seyyit Mehmet, onun babası da Seyyit Hüseyin, (Kurhüseyin Kol Tekkesi, Bingöl / Kiği / Adaklı Darabi / Sütlüce Köyünden) Seyyit Seybıra (evladı olmamıştır) ve Seyyit Mehmet isimli 2 evladı vardır.

·         Seyyit Mehmet Sevin’in, (Babası Seyyit Seydali), Seyyit Hüseyin, Seyyit Hasan ve Seyyit Ali Sevin isimli 3 evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Sevin’in, (Babası Seyyit Mehmet), Seyyit Ali Ekber Sevin isimli evladı vardır.

·         Seyyit Hasan Sevin’in, (Babası Seyyit Mehmet), Seyyit Hıdır İlyas Sevin (Seyyit Umut isimli bir oğlu var), Seyyit Cemal Sevin ve Seyyit Mehmet Sevin isimli 3 evladı vardır.

·         Seyyit Ali Sevin’in, (Babası Seyyit Mehmet), Seyyit Veysel Sevin, Seyyit Veli Sevin (Seyyit Hasan Barış isimli bir oğlu var) ve Seyyit Bülent Sevin isimli 3 evladı vardır.

·         Seyyit Mamut’un, (Babası Seyyit Mehmet, onun babasının adı da Seyyit Hüseyin’in (Kurhüseyin Kol, Bingöl / Kiği / Adaklı Darabi / Sütlüce Köyünden), Seyyit Veli, Seyyit Hüseyin, Seyyit Haydar ve Seyyit İbrahim Sevin isimli 4 evladı vardır. Seyyit Veli dışında diğerlerinin evlatları olmamıştır.

·         Seyyit Veli Sevin’in, (Babasının adı Seyyit Mamut), Seyyit Derviş Sevin isimli evladı vardır.

·         Seyyit Derviş Sevin’in, (Babasının adı Seyyit Veli), Seyyit Haydar, Seyyit Hüseyin ve Seyyit Yılmaz Sevin isimli 3 evladı vardır.

Bu durumda geriye bakacak olursak, Seyyit Babamansur’un, Seyyit Kasım soyundan gelen ve Kurhüseyin dergahını bekleyen Seyyit Sözmez Sevin ve Babamansur web sitesini oluşturan Seyyit Selçuk Sevin kardeşler üzerinden son 2 YY’lık güzergâhın ilerisine uzanmak olmadı.

1780’l yıllarda yaşayan Seyyit Ahmet’in soyu aşağıdadır.

Seyyit Ahmet

Seyyit Kur Hüseyin,

Seyyit Mehmet,

Seyyit İsmail

Seyyit Mehmet Sevin (Lakabı Çığ),

Seyyit Mehmet Sevin,

Seyyit Selçuk Sevin ve Seyyit Sönmez Sevin kardeşler.

KURHÜSEYİN KOL SOY SECERESİ / 2

·         Seyyit Momın’ın (Mümin- lakabı Porık-), Ağaköy Mezrasından, (Babası Seyyit Kurhüseyin, Kurhüseyin Kol Tekkesinden, Bingöl / Kiği / Adaklı Darabi / Sütlüce), Seyyit Mamutser (evladı olmamıştır), Seyyit Seydali, Seyyit Hüseyin, Seyyit Zeynel ve Seyyit Hasan adlarında 5 evladı vardır.

·         Seyyit Hasan’ın (Babası Seyyit Momın’ın (Mümin), Seyyid Mümim, lakabı Ğıştık adlı bir oğlu vardır.

·         Seyyit Mümin), (Babasının adı Seyyit Hasan), Seyyit Hüseyin Serin, Lakabı Seyido sör ve Seyyit Hasan Serin, Lakabı Jeng adlı 2 evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Sevin, Lakabı Seyido sör, (Babası Seyyit Mümin), Seyyid Mamut Hakkı Serin adlı oğlu vardır. İzmir / Buca Cemevi Dedesidir. Alevilik ve Ehl-i Beyt konusunda İzmir ve çevresinde tanınmış bir alimdir.

·         Seyyid Mamut Hakkı Serin, (Babası Seyyit Hüseyin Serin, Lakabı Seyido sör) Seyyid Erkan ve Seyyid Hünkar Serin adlı 2 evladı vardır.

·         Seyyit Hasan Serin, Lakabı Jeng, (Babası Seyyit Mümin Serin), Seyyit Aziz (Seyyit Bülent adlı bir oğlu vardır), Seyyit Seydali, Seyyit Mamut (Seyyit Ali Haydar adlı bir oğlu vardır), Seyyit Mehmet ve Seyyit Hüseyin Serin adlı 5 evladı vardır.

·         Seyyit Seydali Serin, (Babası Seyyit Hasan Serin, Lakabı Jeng), Seyyit Murat (Seyyit Fırat ve ve Seyyit Umut adlı 2 evladı vardır), Seyyit Hıdır Serin adlı 2 evladı vardır. Seyyit Hıdır’ın Seyyit Cem adlı bir oğlu vardır.

·         Seyyit Mehmet Serin, (Babası Seyyit Hasan, Lakabı Jeng), Seyyit Sefa Serin adında oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin Serin, (Babası Seyyit Hasan, Lakabı Jeng), Seyyit Mert Serin adında evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Serin, (Babası Seyyit Zeynel), Gırse Lakablı Seyyit Zeynel Serin, Seyyit Mustafa Serin (bekar olup askerde iken vefat etmiştir) ve Seyyit Mehmet Serin adında 3 evladı vardır.

·         Seyyit Zeynel Serin, Lakabı Gırse, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Ali, Seyyit Hüseyin, Seyyit Turabi ve Seyyit Kazım adında 4 evladı vardır. Bunlardan Seyyit Ali Serin’in (Seyyit Umut ve Seyyit Mustafa isimli 2 oğlu var ve Seyyit Hüseyin Serin’in (Seyyit Güney isimli bir oğlu var) çocukları vardır.

·         Seyyit Mehmet Serin, Lakabı Gırse, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Hıdır (Seyyit Çayan adlı bir oğlu vardır), Seyyit Cihan, Seyyit Özcan ve Seyyit Canan Serin adında 4 evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Serin, (Babası Seyyit Momın), Seyyit Hıdır ve Seyyit Rıza Serin adında 2 evladı vardır.

·         Seyyit Hıdır Serin, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Hüseyin (evladı olmamıştır), Seyyit Seydali, Seyyit Cafer, Seyyit Yeşil ve Seyyit Hüseyin Serin adında 5 evladı vardır.

·         Seyyit Rıza Serin, (Babası Seyyit Hüseyin Serin), Seyyit Hüseyin, Seyyit Ali ve Seyyit Zeynel Serin adında 3 evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Serin, (Babası Seyyit Rıza Serin), Seyyit Kamber (Seyyit Yiğitcan adlı bir oğlu vardır) ve Seyyit Kemal Serin (Seyyit Cengiz adlı bir avladı vardır) adında 2 evladı vardır. Bunların da evlatları vardır.

·         Seyyit Ali Serin’in, (Babası Seyyit Rıza), Seyyit Rıza (Seyyit Ali Haydar ve Seyyit Cem adlı 2 oğlu vardır) ve Seyyit Hıdır Serin (Seyyit Uğur ve Seyyit Eren adlı 2 oğlu vardır) adında 2 evladı vardır. Bunların da evlatları vardır.

·         Seyyit Zeynel Serin, (Babası Seyyit Rıza ), Seyyit Zeynel Abidin Serin adında evladı vardır. Kendisinin bir kızı vardır.

·         Seyyit Seydali Serin, (Babası Seyyit Hıdır), Seyyit İmam Bakır, Seyyit İbrahim ve Seyyit Cemal Serin adında 3 evladı vardır.

·         Seyyit İmam Bakır Serin, (Babası Seyyit Seydali), Seyyit Ali Ekber Serin adında oğlu vardır.

·         Seyyit Cemal Serin, (Babası Seyyit Seydali), Seyyit Yalın Serin adında oğlu vardır.

·         Seyyit Cafer Serin, (Babası Seyyit Hıdır), Seyyit Hasan ve Seyyit Hüseyin Serin adında 2 evladı vardır. Seyyit Hüseyin Serin’in Seyyit Burak ve Seyyit Barkın isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Hasan Serin, (Babası Seyyit Cafer), Seyyit Ali Haydar, Seyyit Uğur ve Seyyit Onur Serin adında 3 evladı vardır.

·         Seyyit Yeşil Serin, (Babası Seyyit Hıdır), Seyyit Abidin, Seyyit Aydın ve Seyyit Hıdır adında 3 evladı vardır. Bunlarında evlatları vardır. Bunlardan Seyyit Abidin’in, Seyyit Eren ve Seyyit Yusuf isimli 2 oğlu vardır. Diğer kardeşi Seyyit Hıdır’ın, Seyyit Sidar isimli bir oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin Serin, (Babası Seyyit Hıdır), Seyyit Sayın, Seyyit Müslüm (Seyyit Barış isimli bir oğlu var), Seyyit Mümin (Seyyit Hüseyin ve Seyyit Hasan isimli 2 oğlu vardır), Seyyit Mehmet (Seyyit Ruhat ve Seyyit Yusuf isimli 2 oğlu vardır), Seyyid Yusuf (Seyyit Zafer isimli bir oğlu vardır) ve Seyyit Mürsel Serin adında 6 evladı vardır.

·         Seyyit Seydali Serin’in, (Babası Seyyit Momın’ın (Mümin), Seyyid Mümin Serin adlı bir oğlu vardır ve çığ altında kalarak vefat etmiştir.

·         Seyyit Mümin Serin, çığ altında kalarak vefat etmiştir, (Babası Seyyit Seydali), Keçel Lakablı Seyyid Hasan ve Seydo kıc Lakablı (Küçük Hüseyin) Seyyid Hüseyin Serin adında 2 evladı vardır.

·         Seyyit Hasan Serin, Lakabı Keçel, halk arasında büyük saygınlığı olan bilge bir Seyyit. (Babası Seyyit Mümin, çığ altında kalarak vefat etmiştir), Seyyid Mümin, Seyyit Süleyman, Seyyid Ali Asker ve Seyyit Hakkı Serin adında 4 evladı vardır. Bunlardan Seyyit Mümin’in Seyyit Devrim adlı bir oğlu vardır. Diğer kardeş Seyyit Süleyman’ın Seyyit Halit Çağlar isimli bir oğlu vardır. Diğer kardeş olan Seyyit Ali Asker’in Seyyit Bora isimli bir oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin (Küçük) Serin, Lakabı Seydo kıc, (Babası Seyyit Mümin, çığ altında kalarak vefat etmiştir), Seyyid Sabri, Seyyit İbrahim ve Seyyid Ali Serin adlı 3 evladı vardır. Bunlardan Seyyit Sabri’nin Seyyit Hasan ve Seyyit Umut adlı 2 evladı vardır. Diğer kardeş olan Seyyid İbrahim’in Seyyit Süleyman adında bir evladı vardır.

SEYYİT NURİ KAL SECERESİ :

Seyyit Seyyit Nuri (Kal) Sağyan / Bingöl / Kiği / Doluçay köyündeki Seyyit Nuri (Kal) Tekkesi Kolu. Bu Tekkenin kolu, soy olarak Seyyit Kurhüseyin ile kardeştir.

·         Seyyit Nuri’nin, Seyyit Ali isimli ve mezarı Körkan (Sarıdibek) köyünde olan bir oğlu vardır.

·         Seyyit Ali’nin (Babası Seyyit Nuri) Seyyit Nuri (Küçük Nuri) ve, Seyyit Ahmet adlı 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Nuri’nin, (Babasının adı Seyyit Ali), Seyyit Mehmet (1. Dünya savaşında Malatya’ya göç etmiş ve orada vefat etmiştir), Seyyit Nesimi (Evladı yoktur), Seyyit Musa (Erkek evladı yoktur) ve Seyyit Ali olmak üzere 4 evladı vardır.

·         Seyyit Mehmet’in (Babası Seyyit (Küçük) Nuri) Seyyit Hüseyin adlı bir oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin’in (Babası Seyyit Mehmet) Seyyit Ali (ABD’de ölmüştri), Seyyit Kamer, Seyyit Süleyman (Çığ sonucu ölmüştür) ve Seyyit Ali (Kabri İzmir / Menemen’dedir), isimli 4 oğlu vardır.

·         Seyyit Kamer’in, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Doğan (Seyyit Mazlum ve Seyyit Mesut  adında 2 oğlu var), Seyyit Cebrail (Seyyit Ercan adlı bir oğlu var) adında 2 evladı vardır.

·         Seyyit Süleyman’ın (Babası Seyyit Hüseyin) tekrar kendi adını taşıyan Seyyit Süleyman isimli bir oğlu vardır.

·         Seyyit Süleyman’ın, (Babasının adı da Seyyit Süleyman), Seyyit Hüseyin (Seyyit Ümitcan adlı bir oğlu var), Seyyit Hasan, Seyyit Hakkı (Seyyit Umut adlı bir oğlu var) ve Seyyit Ali Ekber isimli 4 oğlu vardır.

·         Seyyit Ali’nin, Kabri İzmir / Menemen’dedir, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Erdoğan, (Seyyit Ümit Naci adında oğlu, onunda Seyyid Ali Doğa isimli evlatları olmuştur), Seyyid Zeynel (Seyyit Bülent Nuri, Seyyid Erdal İnan ve Seyyit Ünal isimli 3 oğlu vardır), Seyyit Kazım (Seyyit Onur ve Seyyid Ozan isimli 2 oğlu vardır), Seyyid Mürsel (Seyyit İlhan, Seyyid Uzay ve Seyyit Ali Emrah isimli 3 oğlu vardır), Seyyit Haydar (Seyyit Haydar -baba oğul aynı ön ismi taşıyorlar- onunda Seyyid Emrecan isimli evlatları olmuştur), Seyyid Rıza (onunda Seyyit Erencan isimli oğlu vardır) isimli 6 erkek evladı vardır.

·         Seyyid Ali’nin (Kal) –Seyyit Küçük Nuri’nin oğlu-, Seyyit Şah İsmail (Lakabı Şako), Seyyit Hüseyin (Seyyit Nuri Kal Dergâhı bakıcısı /temsilcisi), Seyyit Bakır (Lakabı Bakıl / Karlıova / Çiftlik’te ve Seyyit Süleyman (Varto / Ömeran köyünde) isimli 4 oğlu vardır.

·         Seyyit Şah İsmail’in (Babası Seyyit Ali), Seyyid Veli, Seyyit İbrahim ve Seyyid Güzel adlı 3 evladı vardır.

·         Seyyit Veli’nin (Babası Seyyit Şah İsmail), Seyyit Ali Namet, Seyyit Ali Kemal ve Seyyit Ali Cemal (onunda Seyyit Veli Can adlı oğlu var) adlı 3 evladı vardır.

·         Seyyid Güzel’in (Babası Seyyit Şah İsmail), Seyyit Hasan isminde bir oğlu, onunda Seyyit İsmail isminde bir evladı vardır.

·         Seyyit İbrahim’in (Babası Seyyit Şah İsmail), Seyyit Hüseyin, Seyyit Hasan, Seyyit Burhan, Seyyit İsmail ve Seyyit Ahmet (Erol) adında 5 evladı vardır. Bunlardan Seyyit Hüseyin’in Seyyit Ender isimde, Seyyit Hasan’ın Seyyit Garip ve Seyyit Kenan isimli evlatları, Seyyit Burhan’ın Seyyit Caner isimli bir oğlu, Seyyit İsmail’in, Seyyit İbrahim ve Seyyit Volkan adlı 2 oğlu, Seyyit Ahmet’in (Erol) Seyyit Önder ve Seyyit Mert isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin’in (Babası Seyyit Ali, onun Babasının adı Seyyit Küçük Nuri), Seyyit Mahmut Hakkı, Seyyit Ali Aba, Seyyit Cafer, Seyyit Ali Ekber (Bekar iken ölmüştür), Seyyit Aydın (İsmail Hakkı) isimli 5 oğlu vardır.

·         Seyyit Mahmut Hakkı’nın (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Hüseyin, Seyyit Ali Ergin, Seyyit Ali Abidin (Seyyit Nuri Kal Dergahı bakıcısı /temsilcisi) ve Seyyit Ali Cevat isimli 4 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Hüseyin’in Seyyit Umut ve Seyyit Ersan isimli 2 oğlu, Seyyit Ali Ergin’in Seyyit Caner isimli 1 oğlu, Seyyit Ali Abidin’in Seyyit Uğur Cem ve Seyyit Ali Cevat’ın Seyyit Mahmut Can isimli 1 oğlu vardır.

·         Seyyit Ali Aba’nın, (Babası Seyyit Hüseyin), sadece bir kızı vardır.

·         Seyyit Cafer’in, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Zeynel ve Seyyit Abidin (çocuğu yoktur) isimli 2 oğlu vardır. Seyyit Zeynel’in de  Seyyid Cem ve Seyyit Arda adında 2 evladı vardır.

·         Seyyit Aydın’ın -Lakabı İsmail Hakkı- (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Nur Ali ve Seyyid Erhan adında 2 evladı vardır.

·         Seyyit Bakır’ın (Babası Seyyit Küçük Ali), Seyyid Celal Abbas, (Kabri İzmir / Menemen’dedir), Seyyit Süleyman ve Seyyit Ali ( Lakabı Kalık) adında 3 evladı vardır.

·         Seyyid Celal Abbas’ın (Babası Seyyit Bakır), Seyyit Ali Aba, Seyyit Mehmet Bakır, Seyyit Zeynel Hakkı ve Seyyit Erkan isimli 4 oğlu vardır.

·         Seyyit Ali Aban’nın (Babası Seyyit Celal Abbas), Seyyit İlhan ve Seyyit İlhami isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Mehmet Bakır’ın (Babası Seyyit Celal Abbas), Seyyit Barış isimli 1 oğlu vardır.

·         Seyyit Zeynel Hakkı’nın (Babası Seyyit Celal Abbas), Seyyit Ümit ve Seyyit Kadir isimli 2 oğlu vardır.