OLMAK YADA OLMAMAK
  • Alevilik Bilinci

OLMAK YADA OLMAMAK

Dayanmak. En zor koşullarda o iradeyi göstermek.

İnanmak. Ne olursa olsun en ufak bir tereddüt dahi göstermeden davana inanmak.

Üretkenlik. Doğanın bile tembelleştiği bir ortamda üretkenliğinden kaybetmek yerine onun hacmini artırmak ve katlamak.

Örgüt. Artık her şeyin bittiğini sanırken bile örgütlü olmanın verdiği o anlatılmaz, tarif edilemez duyguyu yaşamak.

Pir Sultan Abdal. Sevinci, coşkuyu, aşkı, kederi onun sözleriyle dile getirmek. Her mızraba vuruşta, her perdeyi atlayışta onu yaşamak.

Hz. Ali. O anlatılamaz üstün meziyetlerini bilgeliğini, fedakârlığını, cesaretini, yiğitliğini sahiplenmek. Böyle bir öndere sahip olunduğu için gurur duymak. Hünkâr Veli. Aslanı evcilleştiren, gönülleri fetheden, derya olup yağmur misali insanlığa kucak açmak.

Yunus Emre. Dere tepe sırtında hırkası elinde sazı aşık maşuk gezmek.

İmam Hüseyin. Yezitlere direnmek. Tekrar Kerbelâ olsa bile onlara biat etmemek.

Şah İsmail. Barbar Osmanlıya kök söktürmek. Birlikte Turnalar eşliğinde semah dönmek.

Hak. Hallacı Mansur, Seyid Nesimi gibi Hak ile Hak olmak. Enel Hak olmak.