Pirlerin Ardılları
  • Alevilik Bilinci

Pirlerin Ardılları

Bizler, tarihe yön vermiş, değiştirmiş, insanın gerçek manada insanlaşmasına katkı sunmuş Alevi ulularının ardıllarıyız. Bizler Hz. Ali`de sembolleşen sayısız erenin temsil ettiği yolun günümüz yol sürdürenleriyiz.

Ne durdurabilir ki bizi?

Hiç bir şey. Hiç bir şey durduramaz bizleri, durdurmamalı. Doğrudur. Tarih boyunca ve günümüzde çok ağır yenilgiler aldık. Yok olma noktasına geldik, eksilere kadar düştük. Ancak hiç bir zaman doğru bildiklerimizi savunmaktan geri durmadık. Ne pahasına olursa olsun doğrularımızı savunup, değerlerimize sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Hem de olabilecek en üst boyutta bu sahiplenmeyi gerçekleştirmeliyiz.