Şah Abbas
  • Alevi öndeleri

Şah Abbas

Şah Abbas, Şah İsmail ve Şah Tahmasp’tan sonra Safevi devletinin en önemli yöneticilerinden birisidir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1629 yılında hakka yürüdüğü sanılmaktadır.

Şah Abbas, düşmanların saldırıları ve yöneticilerin basiretsizliği sonucu gerileme dönemine giren Safevi devletini tekrar canlandırmıştır. 1603’ten itibaren kaybettiği toprakları tekrar almaya başlamıştır. Bunlar arasında Bağdat’ta vardır. Şah Abbas’ın önderlik kabiliyeti sonucu, Safevi devletinin sınırları genişlemeye devam ediyordu. Bu genişleme onun hakka yürümesinden sonra da devam etti. Afganistan içlerine kadar genişledi.

Şah Abbas sadece Tebriz, Erivan, Kars, Bağdat, Kerbela, Necef, Musul ve Diyarbakır’ı zaptetmekle kalmadı, aynı zamanda büyük hamleler yaparak onlarca yol, köprü, saray ve kervansaray yaptırdı. Şah İsmail, Şah Tahmasp döneminde olduğu gibi, Şah Abbas döneminde de bilim, mimari ve bayındırlık gibi alanlarda çok büyük aşamalar kaydedildi. Özellikle başkent İsfahan bu gelişmelerin merkezi konumundaydı. Diyebiliriz ki, Safevi devleti Şah Abbas döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. Şah Abbas da üstün yöneticilik kabiliyetleri ile yerini altın harflerle Alevi tarihine yazdırmıştır.