Şah Tahmasp
  • Alevi öndeleri

Şah Tahmasp

Şah Tahmasp, büyük Alevi önderi, ozanı Şah İsmail’in oğludur. Bilindiği üzere Şah İsmail, Safevi devletini kurarak, Aleviliği de bu devletin resmi inancı olarak kabul etti.

İşte böylesi bir babanın oğlu olan Şah Tahmasp 1514 yılında İsfahan’da doğdu. Dönemin bilginlerinin denetiminde öğrenim gördü. Şah İsmail’in 1524’te hakka yürümesinden sonra devletin yönetimine geldi. Şah Tahmasp zamanında Safevi devleti ile Osmanlı bazen şiddetlenen, bazen durağanlaşan ama sürekli olan bir savaş halindeydi. Şah Tahmasp ömrü boyunca, varolan devlet sınırlarını korumak, Alevi inancının kurumlarını oluşturmak için çalışmak ile geçirdi. Kendisini rahat bırakmayan, başta Osmanlı devleti olmak üzere çeşitli güçlerle savaştı. Şah Tahmasp 1576 yılında Kazbin’de hakka yürüdü.

Şah Tahmasp, yukarıda da izah etmeye çalıştığımız gibi, savaşların yoğun olduğu bir dönemde yönetime geldi. Bu dönemde Safevi devletini yok etmek için dört bir yandan hücumlar vardı. Şah Tahmasp bütün bunlara gögüs gererek büyük bir önder olduğunu kanıtladı. Şah Tahmasp, sadece devlet yönetimindeki başarılı uygulamaları ile değil, aynı zamanda ilme, sanata verdiği önemle de farklılığını ortaya koymuştur. Şah Tahmasp’ın sanatçılara, alimlere, bilginlere verdiği önemden ötürü, yüzlerce sanaatkar Şah Tahmasp’ın yanına gelip, onun koruması ve teşviki altında çalışma yürüttüler.