Veysel Karani
  • Alevi öndeleri

Veysel Karani

Veysel Karani, Onyedi Kemerbesttendir. 560 yılında Karen (Yemen)’de doğmuştur. Sıffin savaşında Hz. Ali saflarında Muaviye’ye karşı savaşırken şehit düştü.

Veysel Karani, Karen’de çobanlık yapmaktadır. Onun gönlü Hak aşkıyla dolmuştur. Karenliler ona divane gözü ile bakmaktadır. Veysel Karani, Hz. Peygamber’e büyük bir sevgi besliyordu. Ama Hz. Peygamber’i ziyaret etme imkânı yoktu. Fakat manâ aleminde dostturlar. Bazen “Yemen tarafından rahmet rüzgarları esiyor... İhsan ve iyilikte Tabiî’nin en iyisi Veysel Karani’dir” der Hz. Peygamber. Aradan yıllar geçer ve Hz. Muhammed Hz. Ali’yi görevlendirip hırkasını Veysel Karani’ye vermesini ister. Hz. Ali bu isteği yerine getirir. Bu andan sonra da hep Hz. Ali’ye bağlı olur ve Sıffin’deki savaşta Muaviye tarafından şehit edilir.

 

  • Erenler önünde kemer belinde
  • Ak nurdan beni var sağ elinde
  • Veysel Sultan derler Hak divanında
  • Yemen ellerinde Veysel Karani
  • Yunus Emre