Virani
  • 8 OZANLAR ABA MÜSLÜMİ HORASAN

Virani

Gel Dilber Ağlatma Beni Şah-ı Merdan Aşkına 
   Dü Cihanın Ranimasi Şiri Yezdan Aşkına
   Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela Meydan İçin
   Lütfedip Bağışla Cürmüm Ali Süphan Aşkına

   Virani, 16. yy.'ın sonu ile 17. yy .başlarında yaşayan güçlü bir ozandır.  

   Bektaşiliğin ikinci piri Balım Sultan'dan el almıştır. Bir süre Necef-i Eşref de Hz. Ali Türbesi'nde türbedarlık, babalık yapmıştır, (1587-1618) yıllarında İran'da saltanat süren Şah Abbas'la görüş­müştür. Anadolu'nun bir çok yerlerini ve daha sonra da, Bulgaris­tan'da Deliorman ve Debruca'yı dolaşmıştır. Neceften dönüşünde, Deliorman yöresinde bulunan Demir Baba tekkesini ziyaret etmiş ve ondan bilgilenmiştir. Demir Baba, soy zinciri itibariyle Peygam­ber'e ulaşır.

   Demir Baba Velayetnamesi'nde, Virani'nin Demir Baba ile görüşmesi şöyle anlatılır: Demir Baba'ya, Arap ve Açem dillerini bi­len bir kimse geldiği ve müridleriyle Rumeli'ye geçtiği ve bu kişi­nin adının da Viranı olarak söylendiği bildirilir. Ancak gaflet içinde olduğu ve "Kutupluk'' davası güttüğü de ilave edilir. Demir Baba manevi yönden kendisinin daha üstün olduğunu göstermek ister. Demir Baba, o tarihlerde yüz yirmi yaşına ulaşmış ulu bir ihtiyar­dır.

   Virani, onun batın kılıcıyla yenilir, yere geçer. Huzurunda di­van durup, niyaz eder. Demir Baba'dan icazet ister. Ancak, önce Virani'ye nasihatler verir ''kişi böyle sevdalarda olmasa gerek. Kur'an'a uy Sure-i Fatiha'da ne kadar harf olduğunu bilir misin? Onlardan geçmeyen veli olmaz. Bu kadar suhufla (hartle) dört kita­bı yutsa bile. Kapıdan girmeyen, içeride ne olduğunu bilmez. Bilen aşık da, dava kılmaz. Kimse kusuruna kalmaz,..'' Bu nasihatten sonra Demir Baba, Virani'ye icazet verir.

   Virani, oradan Otman Baba Sultan'ı ziyaret etmek için yola çı­kar. Sabahleyin Karlıova'da Hafız Zade Türbesi'ne gelir. Ancak Virani rahatsızlanır ve öğleden sonra orada hakka yürür. Avlu kapısı önüne gömülür.

  Demir Baba Velayetnamesi'nde de söz edildiği üzere, Virani, Arapça, Farsça bilen güçlü bir şairdir. "Virani Baba Divanı'' ile ''Virani Baba Risalesi''adlı basılmış eserleri günümüze kadar gelmiştir, Özellikle Hz. Ali'yi öven, On iki İmam'ı dile getiren coşkulu methiyeleri vardır.

 

Eserlerinden bazıları:

Dilinde canan olubdur 

Dilinde canan olubdur
Sücudum sacidim insan olubdur 
Vücudum şehrine Şahı-muhakkak 
Bilin ki fazl-ı Hak Yezdan olubdur  

Gönül didara karşı ol sebebden 
Ayrılmaz Vallahi hayran olubdur 
Virani dervişe lütfetti Haydar 
Erişti üçlere Selman olubdur.


İstemem alemde gayrı meyvayı

İstemem alemde gayrı meyvayı
Tadına doyulmaz balımdır Ali
İstemem eşyayı verseler dahi
Kokmazam sünbülü gülümdür Ali

Ali'mdir kadehim Ali'mdir şişe
Ali'm sahralarda morlu menekşe
Ali'm dolu yedi iklim dört köşe
Ali'm saki Kevser dolumdur Ali

Ali vahid şah-ı Resul kibriya
İmam Hasan Hüseyn Şah-ı Kerbela
İmam Zeynel-Aba ol sahib-liva
Büküldü kametim dalımdır Ali

Muhamrned Bakır'dır tendeki canım
Ca'ferüs -Sadık'tır dinim imanım
Musa-i Kazım'dır derde dermanım
Varlığım kalmadı malımdır Ali

Aliyyür -Rıza'dır Şah-ı Horasan
Taki ile Naki gösterdi burhan
Hasanül-Askeri mah-ı dırahşan
Yokladım talihim falımdır Ali

Muhamrned Mehdi'dir sahibüz-zaman
Oniki İmam'a kul oldum heman
Ma'sum-ı pakandır envar -ı cihan
Esrar-ı Huda'ya alemdir Ali

Virani'yem düştüm şimdi derdine
Vücudum gark oldu çile bendine
Gönül sormaz oldu kendi kendine
Söyler dehanımda dilimdir Ali

 Gel Dilber Ağlatma Beni

Gel Dilber Ağlatma Beni Şah-ı Merdan Aşkına 
Dü Cihanın Ranimasi Şiri Yezdan Aşkına
Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela Meydan İçin
Lütfedip Bağışla Cürmüm Ali Süphan Aşkına

İmam Zeynel Abidin'in Abina Umdumusa 
Arayıp Özünde Bakiri Buldunusa 
Ceddin Evlad-I Muhammet Cafer'i Bildin İse 
Rahme Gel Ol Şah-I Merdan Ali Ümran Aşkına 

Seyit Musa'yı Kazım'dır Ehl-İ Beytin Serveri
Cani Aşkı Nuş Edenler Müpteladır Ekseri
Sahi Şehidi Horasan İmam Rıza'dan Beri
Müptelayı Merhamet Kıl Kalb-İ Viran Aşkına

Ey Virani Çıkma Yoldan Doğru Raha Gel Beri 
Muhabbet Şevkat Senindir Ey Hasan-Ül Askeri 
Evliyalar Serfirazi Haci Bektaş-ı Veli 
Sen Ganisin Ver Muradı Devri Mihtan Aşkına 


Nedir Ey Gaziler Benim Yandığım

Nedir Ey Gaziler Benim Yandığım 
Haldan Bilmez Yar Elinden Dertliyim 
Bu Aşkın Ateşi Yaktı Sinemi 
Pervaneyim Nar Elinden Dertliyim

Gafletten Uyandım Gözümü Açtım 
Aşkın Küresinde Kaynadım Piştim 
Yavru Şahan Gibi Tuzağa Düştüm 
Kurtulamam Tor Elinden Dertliyim

Binbir Niyaz Ettin Eğledin Beni
Bir Kadım İkrara Bağladın Beni
Gül Diye Tikene Dağladın Beni 
Kokulatmaz Har Elinden Dertliyim

Çıktım Şu Alemi Seyran Etmeye 
İkrar Verdim Bu İkrarı Gütmeye 
İndim Bedest Ana Pazar Etmeye 
Şenliği Yok Şar Elinden Dertliyim

Virani'yem Çekem Yarın Kahrını 
Ver Doldur İçeyim Aşkın Zehrini 
Muhabbete Saldık Gönül Bahrını 
Geçti Zaman Zar Elinden Dertliyim