Yemini
  • Alevi öndeleri

Yemini

Yedi ulu Alevi ozanından biri olan Yemini’nin nerde ve ne zaman doğduğu bilinmemektedir. 16. Yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Asıl adının Ali olduğu, Akyazılı İbrahim Dede Zaviyesinde hizmet ettiği ve Yemini Mahlasınıda burada iken aldığı sanılmaktadır. 1519 yılında yazıldığı tahmin edilen ve Hz. Ali’nin faziletlerini anlatan Faziletname adlı eser Yemini tarafından yazılmıştır.

  • Dediler ki keramet kanı Haydar
  • Dayanmaz derdimin dermanı Haydar
  • Hakkın kudreti sende ayardır
  • Velayet mülkünün sultanı Haydar
  • Kanın müminlerin kalbinde mührün
  • Erenler merdinin merdanı Haydar
  • Yemini dert bende kıl inayet
  • Delalete koyma gel onu Haydar