Baba Mansur Kur Hüseyin

Baba Mansur Kur Hüseyin

Dergah Kurucusu Postnişi

1-İnsanları seviniz.  Münafık kimseyle dilinle anlaş ve geçin. Sadece mü`mini kal­binle sev. Bir yahudi bile seninle oturursa ona karşı iyi davran.

2- Hal ve Hilim birliği içinde Kim İslam kardeşine yardım etmek ve ihtiyacını karşıla­mak için gayret göstermekten (ihtiyacı ister giderilsin, ister giderilmesin) çekinirse, günahı olan, sevap da almayacağı  bir ihti­yacı karşılamak için çaba göstermeye duçar olur. Allah`ın razı olduğu yerde malını infak etmekten sakınan cimri kimse de, o malın kaç kat fazlasını Allah`ın sevmediği bir yerde sarfetmeye duçar olur.
sahibi olun, ilim beraberliğinden daha güzel bir beraberlik yok­tur.

3-Karekter,kabiliyet ve Kemalin tümü, din hususunda derin bilgi sahibi olmak, musi­betlere karşı sabretmek ve geçim masrafını ölçülü bir şekilde ayarlamak ve kullanmaktır.

4-Ceddim Ehli-Beyt sadakatı üzerine Allah`a andolsun ki mütekebbir (büyüklük taslayan) kimse, Allah`ın rıdâsı (sıfatı) üzerinde, O`nunla münakaşa ediyor. (Çünkü ululuk Allah`a mahsustur; kulun büyüklük taslama hakkı yoktur.)

5- Bir gün  Pir Kur Hüseyin yanında bulunanlara: "Yiğitlik nedir?" diye sordu. Onlardan her biri bir şey söyledi Pir buyurdu ki: Yiğitlik aşağılanmamak için tamah et­memen, fakir olmamak için başkalarından bir şey istememen, sövülmemek için cimrilik yapmaman ve kendine düşman kazan­mamak için de cahillikte bulunmamandır. "Kimin buna gücü yetebilir?" dediklerinde de Pir buyurduki "Gözde bebek, kokularda misk ve bu günlerde de halife gibi kıymetli olmak is­teyen bir kimsenin buna kudreti ola­bilir." buyurdular. (Halife, halkın örfü hasebiyle zikredilmiştir. Yoksa zalim halifenin Pirin yanında bir değeri yoktur.)

6- Bir gün talibin birisi,Pirin huzurunda: "Allah`ım, bizi bütün halkından ihtiyaçsız kıl." dediğinde, Pir Kur Hüseyin şöyle buyurdu: Öyle deme. “Allah`ım, beni halkın kötülerinden müstağni kıl (onlara muhtaç etme)" de. Çünkü mü`min, kardeşinden müstağni değildir.

7-ALLAH ve Ehli-Beyt ve  Hak üzerine  kıyam et. Seni ilgilendirmeyen (veya faydası ol­mayan) şeyden uzaklaş. Düşmanından çekin. Dostuna karşı, Allah`tan korkan emin kimse hariç, ihtiyatlı davran. Günahkârla arkadaş olma ve onu kendi sırrına da vâkıf kılma. İşlerinde Allah`tan korkan kim­selerle istişare edin canlar.

8-Ömründe sadakatla yanlışlık yapmayan Yirmi yıllık arkadaşın akrabandır.

9-Canın,Malın ve Sadakatınla Gücün yetiyorsa ilişkin olan herkesten, iyilikte üstün olmaya çalış ve insanlık sadakatını göster.

10-Dünya yaşamında ve insanlık Felsefesinde: Üç şey, dünya ve ahiret güzelliklerindendir: Sana zulüm edeni affetmen, seninle ilişkisini kesenle ilişki kurman ve sana karşı cahillik yapana yumuşak ve olgun davranmak ve sevmek.

11- İnsanlık Aleminde, Zulüm üç çeşittir: Allah`ın affetmeyeceği zulüm ve Allah`ın ondan vazgeçmeyeceği (hesapsız bırak­mayacağı) zulüm. Allah`a şirk koşmaktır.İnsanın kendisiyle Allah arasında olan bir şeyde kendisine zulüm etmesidir. Allah`ın ondan geçmeye­ceği
13-Yaşam boyu içerisinde Allah`ın bütün müsibetleri ve takdirleri, mü`minler için hayırdır ve her müsübette bir hikmet vardır bunu hiçbir zaman unutmayınız müsübetler ve sıkıntılar geldiğinde sakın isyan etmeyiniz çok sabırlı olup şükr ediniz.

14- Esmaül-Hüsnanın 101 ismin hakkı için Allah-u Teâla, insanların, bir şey istediklerinde, birbirlerine ısrar etmelerini sevmez; ama onu kendisi için sever. Kendisinden bir şeyin istenilmesini ve indinde olanın ısrarla talep edilmesini sever.

15-İnsanlara Sırrı Hakikata  Allah-u Teâla, her kimin batınında ona bir öğüt verici yer­leştirmezse, halkın öğütleri ona fayda vermez ve meyvesiz ağaçtır.

16- Allah’ın Sırrı Hikmette hak eden kullarına Zahiri batınından görenlerin (amel) terazisi hafif olur.

17- Nice insanlar var ki, biriyle karşılaştıklarında: "Allah, düşmanını helak etsin" derler; oysa ki onun Allah`tan başka bir düşmanı yoktur çünkü nefsine ağır geleni başkasına mal etme.

 

 

 

KÜR HÜSEYİN DERGAH’IN  2. PİRİ VE POSTNİŞİ
PİR SEYİT MEHMET’İN DÜNYA YAŞAMI VE HAYATI HAKKINDA KISA BİLGİLER


Pir Seyyit Mehmed’in doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bazı bilgiler 1700 yüz yılında  Mevcut Dergahda KARER Sütlüce (Darabi) Köyünde  doğduğu yönündedir.Pir Mehmed’in düşünceleri,Doğu Anadolu ve İçanadolu daha başka Alevi önderlerini etkilemiştir. Bazı bilgilere göre Pir Seyyit Mehmed’in dedesi Ulu  Babamansur  gibi Anadolu Aleviliğinin fikir babası olduğu yönündedir. Pir Seyyit Mehmet bir noktada hedefi göstermiş, yapılması gerekenleri öğretmiş, Doğu Anadolu  ve İçanadolu ile  diğer erenler de uygulamışlardır.

Pir  Seyyit Mehmet büyük bir bilgindi. Bilgilerini insanlarla paylaşıyor, onlara gerçeği anlatıyordu. Öğrencileri ve Mühipleri günden güne artınca, devrin çevre bilginleri bir tedirginlik sardı. Pir Seyyit Mehmet çevre bölgelerden bir çok Sünni din bilgini ile karşılaştırıp, onların soracağı sorulara cevap vermesini isteyecek, böylece Pir Seyyit Mehmet soruları bilemeyecek ve halkın gözünden düşmüş olacaktı. Ama plânları ters tepti. Çünkü tartışma günü  Sünni bilginleri, Pir Seyyit Mehmet’e değil soru sormak ne diyeceklerini unuttular. Pir Seyyit Mehmet onlara yöneticilerinin huzurunda gereken cevabı verdi ve şöyle devam etti:

“Sizler hilafetin ve şeriatın medreselerinde öğrenim gördünüz. Bunun hiç bir önemi yoktur. Öğrendikleriniz bilimsel olmadığından, hepsi de unutulacaktır. Geçersiz olacaktır. Ama İlm-i Ledün’ün medresesi yoktur. Kağıdı ise gönül sayfasıdır. Onun kalemi insanın kalbidir. Bu ilmi öğrenen her iki dünyada da mesut ve bahtıyar olur.

Pir Seyyit Mehmet bir çok öğrenci yetiştirmiş, Ehlibeyt’in aydınlık yolunun insanlığa ulaşması için Dergahda çok cidi çalışmıştır.