Pir Seyyid Mehmet Dede

Pir Seyyid Mehmet Dede

2. Postnişi

1-Dünya İlminden faydalanılan alim, yetmiş bin abidden daha üstündür ve insanlığa bir ışıktır.

2- İnsan tüm insanlardan; kendisinden üsttekini kıskandığı ve kendisinden aşağıdakini de küçümsediği sürece alim sayılmaz.Allah onu cezalandırır.

3-Pir Seyyit Mehmet  "Allah`a isyan eden, O`nu tanımamıştır." buyurup şu manzumeyi okudular:
Gönlü kara bulutlu,kalbi perdeli
Sevdiğini söyler, isyan edersin O`na
Maznunum der,kelamdan haberi yok 
Acayip bir iştir bu, andolsun ki canına
Hakkı seviyorum der,candan haberi yok
Sevgin gerçek olsaydı, itaat ederdin O`na 
Mecnun misali gezer,aşktan haberi yok
Çünkü aşık maşukun, sözünden çıkmaz asla.

4-İnsan oğlu. Dünya malına yeni kavuşmuş bir kimseye muhtaç olmak, yılanın ağzındaki paraya muhtaç olmaya benzer; bir taraftan ona muhtaçsın, diğer taraftan ise tehlikedesin.

5-Adem sıfatını taşıyan insan. Üç haslete sahip olan, onların vebalini  (cezasını) çek­medikçe ölmez: Zulmetmek, sıla-i rahmi kesmek ve yalan yere yemin etmek ki, Allah`a karşı savaşmaktır. Sevabı çabuk ulaşan itaat, sıla-i rahimdir. Bazı insanlar facir olur, (ama) ilişkileri ve birbirlerini sevmeleri sebe­biyle mal ve servetleri artar. Yalan yere yemin etmek ve sıla-i rahmi  kesmek (akrabalara kötü davranmak) yurtları harabeye dönüştürür insanlığı yok eder.

6-Kabiliyet,Yetenek ve Marifetsiz yapılan amel kabul olmaz; amelsiz de marifet  ol­maz. Kim (Allah`ı) tanırsa, marifeti, onu amel etmeye sevkeder; marifeti olmayanın ameli kabul olmaz.
İnsanlıktan payını almamıştır.
7- Allah-u Teâla yaratıklarından bazılarını hayır ehli kılmış, hayır işi onlara sevdirmiş, hayır talep edenleri onlara yöneltmiş, yağmuru göndermekle kurak yeri ve ehlini diriltmeyi kolay­laştırdığı gibi iyi işleri yapmayı da onlara kolaylaştırmıştır. Allah-u Teâla, yaratıkların­dan bazılarını da hayır işe düşman kılmış, hayırı ve hayır işi yapmayı da onlara sevdirmemiş, hayır talep edenlerin onlara yönelmesini yasaklamış ve bazen kurak yeri ve ehlini helak etmek için yağmurunu oradan esirgediği gibi, hayır bir iş yapmayı da onlara yasaklamıştır;

8-Allah Kardeşinin (sana karşı) kalbindeki sevgisini, kalbindeki (ona karşı) sevginle tanı.
Emrini vermiştir.
9-İnsan oğlu İman, sevgi ve buğzdan ibarettir.Bunu fark edene ne mutlu.

10- Bizim sevdiklerimiz ancak Allah`tan çekinen ve O`na itaat eden kim­selerdir.Taliplerimiz ancak tevazu, huşu ve emaneti eda etmek, Allah`ı çok anmak, oruç tutmak, Cem, Zikir ve İbadet etmek, anne ve babaya iyilikte bulun­mak, fakir, borçlu ve yetim olan komşuların karşısında kendilerini sorumlu bilmek, doğru konuşmak, Kur`ân okumak ve insanlar hak­kında iyilikten başka bir şey söylememekle tanınırlar ve onlar kendi kavimlerinin emin insanlarıdırlar.

11-İnsanoğlu’nun gizlediği Dört şey hayır hazinelerindendir: İhtiyacı gizlemek, sadakayı gizlemek, ağrıyı bildirmemek ve musibeti söylememek hikmeti sırdır.

12-İnsan Dili gerçeği söyleyenin, ameli temiz olur. Niyeti iyi olanın, rızkı çoğalır. Ailesine karşı güzel davrananın ise ömrü uzar.hiç bir yerde mahçup olmaz.

13-Ey Nas  Sakın tembellik ve sabırsızlık etme. Çünkü bunlar her şerrin anahtarıdır. Tembellik eden hiçbir hakkı eda edemez. Sabırsızlık eden de hiçbir hakka dayanamaz (biraz sinirlenmekle haktan el çeker).sabır ve çalışkanlık insanı ışığa götürür.

14-Her- Kim Allah’a iman etmek, kardeşine vefalı kalmak ve Allah`ın rızasını talep etmek üzere Allah yolunda bir kimseyle kardeş olursa, Allah`ın nurundan bir ışık, azabından bir aman (güvence), kıyamette kendisini kurtarıcı bir delil, kalıcı bir izzet ve yüce bir şân kazanmış olur. Çünkü mü`min, ne Allah`a ektir ve ne de O`ndan kopuktur. "Bu sözün manası nedir?" dediklerinde, İmam şöyle buyurdu: "Ek değildir" yani o, Allah değildir. "O`ndan kopuk değildir" yani o, başkasından değildir."İnsanoğlu yaratılırken Allah nurundan yaratmıştır.Her ne ararsan insanoğlundan ara bulursun.