Pir Seyyid Şah İsmail Dede

Pir Seyyid Şah İsmail Dede

3. Postnişi

Pir Şah  İsmail, düzenlenmiş bir belge olmamakla  beraber 1800 yıllarında, günümüzde, Sütlüce (Darabi) Köyündeki Mevcut Dergahda doğmuş ve  Karer   bölgesinde yaşamıştır. Pir Şah İsmail  ile ilgili bilgiler oldukça azdır. Bu  dergâh Postnişi ve  sahibi Babası Pir Seyyit Mehmet Oğlu Şah İsmail gibi  bir pir, rehber ve mürşit yetiştirmiştir.  aydınlatıcılar, gönül erenleri yetiştirmiştir. Özelikle Dergahda Kuran’i Kerim’in tüm emirleri doğrultusunda 12 İmamların İslam içtaat ve icraatları ile Kırklar Cemin ibadeti içinde 4 kapı 40 Makam ve İmam Caferi Sadıkın düstürü içinde tüm hizmetleri bilgileri eksiksiz olarak Talip ve Mühiplere Şehir Kasaba ve Köy Köy gezerek hizmetleri yürütmüştür.

DERGAHIN 3.NCÜ PİRİ VE POSTNİŞİ    

PİR SEYYİT  ŞAH  İSMAİL’İN DÜNYA İNSANLIĞINA KISA ALTIN  SÖZLERİ

 
1- İsanlığın en büyük ayıbı:Kişinin başkasında gördüğü bir ayıbı kendisinde görmemesi, terkedemediği bir şeyle başkasını ayıplaması ve kendisini il­gilendir­meyen bir şeyle arkadaşını incitmesi, kendisini aldatması için yeterlidir.bunu fark etmesi kadar engin olamaz.

2- Hoşgürü veTevazu; makamından aşağı olan bir yerde oturmaya razı ol­man, karşılaştığın herkese selam vermen ve haklı olsan bile münakaşayı terketmendir.Bunu devamlı unutma.

3-Allaha teslim olan Mü`min, mü`minin kardeşidir; mü`min kendi kardeşine ne küfureder, ne onu iyilikten mahrum bırakır ve ne de ona su-i zanda bulunur.Mü’min Kalbi Tahti paydır Denizdir.

4- Pir Şah İsmail oğluna buyurdular ki: Hakka tahammül et; çünkü hak olan yerde bir şeyi esirgeyen, onun iki katını batılda harcar.Doğru ve mazlumun yanında yer al, haklıyı haksıza ezdirme ve hakikat terazisinden ayrılma.

5-İnsanoğlundan Kime ahmaklık verilmişse, iman ondan uzaklaştırılmıştır.Allah islah etsin.

6-Allah-u Teâla çirkin söz söyleyen, ağzı bozuk adamı sevmez.Kalp temiz olursa dilden güzel söz çıkar.

7-Cenabi  Allah-u Teâla`nın, geçimde darlık ve ibadette gevşeklik gibi, vücut ve kalp hakkında cezaları vardır. Hiç kimse, katı kalplilikten daha büyük bir cezaya uğramamıştır.

8-İnsanlara  Kıyamet gününde bir çağrıcı: "Sabredenler nerededir?" diye çağrıda bulunur. İnsanlardan bazı gruplar ayağa kalkar. Daha sonra: "Mütesabbirler (kendilerini sabretmeye zorlayanlar) nere­dedir?" diye çağrıda bulunur; yine insanlardan bazı gruplar ayağa kalkar. “Canım sana feda olsun, "sabreden" ve "mütesabbirler" kimlerdir?” diye sorduğumda, Pir Şah İsmail şöyle buyurdu: "Sabredenler", farzları eda etmeye tahammül eden, "mütesabbirler" ise haramları terketmek için kendilerini sabretmeye zorlayan kim­selerdir.

9- Allah buyuruyor ki: "Ey Ademoğlu! Haram kıldığım şeyler­den kaçın. Böyle yaparsan insanların en takvalısı olursun.İnsanlığa giden yoların karanlık olur.

10-Ey insanoğlu. En üstün ibadet, karın ve fercin (ırzın) iffetidir. (Onları haram­dan korumaktır).Gözün ışığından ayırmamaktır.

11-Gönül alçaklığı (Enginliği) Hoş davranış ve güler yüzlülük, sevgiye yol açar ve Allah`a yakınlaşmaya vesile olur. (Nitekim) asık surat ve ekşi çehreli ol­mak da nefrete yol açar ve Allah`tan uzaklaşmaya sebep olur.çaresiz ve yalnız kalır.

12-Canlar Yaptığım ilk iyiliğin korunup kalpte yerleşmesi için ardın­dan başka bir ihsanda (iyilikte) bulunmam kadar, muhabbet ve dostluğu kazandıracak bir vesilem yoktur. Çünkü sonraki ihsanları esirgemek, önceki ihsanlara yapılacak teşekkürleri de keser. (Önceki ihsanlara karşı teşekkür eden, sonraki esirgemelerden do­layı nankör olur.) İhti­yaçları henüz yeni iken karşılamamaya, gönlüm razı olmaz.

13-İlim,Ahlak, İman ve hayâ aynı köke uzanmaktalar; biri giderse diğeri onu izler.İnsanoğlu yok olup gider.

14- Bu dünya, hem iyi ve hem de kötü insanlara verilir. Ama Allah-u Teâla, bu dini, İlmi ve Ahlakı sadece özel kullarına verir.

15- İman, ikrar ve ameldir. İslam ise yalnız ikrardır.İkrarınıza bağlı olun Mahşere dek vazgeçmeyıniz. O sizi güzeliğe aydınlığa ve insanlığa gütürür.