Pir Seyyid Selçuk Sevin Dede

Pir Seyyid Selçuk Sevin Dede

6. Postnişi

Pir Selçuk Dede ‘Mevcut Dergahda (Tekkyede) ve  Babası Pir Seyyit Mehmet’den almış olduğu veyiz,ilim,ahlak ve marifetle 03.02.l953 yılında,Bingöl-Kiğı Bu gün Adaklı İlçesine bağlı Sütlüce(Darabi) Köyü/Karer Babamansur Kur Hüseyin Dergahında doğmuş ve 18 ay askerlik hariç 1975 yılına kadar İlkokul öğretimi dahil yaşamını Dergahın hizmetinde geçmiş ve 22.12.1975 yılında Bingöl Vilayetinde açılan bir sınavda İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde Köy ve Belediyeler Büro Şefi olarak göreve başladım ve bu arada 10 yıl Mahalli İdareler Kontrol Memuru olarak Memurin Muhakematı ve Ceza Mahkemeleri Usul Kanununa göre Köy Muhtarları ve Belediye Başkanları ile diğer İçişleri. Kamu görevlilerinin soruşturmalarını, ayrıca Yeni Köy ve Belediye kurma görevlerinde son olarak 11 yılımıda, İl Özel İdare Müdür Yardımcısı olarak görev yaptım ve  2001 yılın sonunda, Emekliye ayrıldım.Merhum babam Pir Seyyit Mehmet’in Hakka yürüdüğünden sonra, Dergahda ciddi bir boşluğun oluşundan dolayı.Sütlüce Köyünde Dergaha gelip bu Ulu evde Dergahın Postnişi olarak Allah ve Evliyalar emrederse kalan ömrümüzü bu dergahın Postnişi olarak, OL ULU KAPININ KITMIRI olarak görev yapmaktayım.Dünyada yaşıyan  Tüm Seyyitlerimi, Mühipleri, Talipleri ve Allaha İnanan, İnanmıyan canları ve  insanları, Bu Dergahda beklerim Gel ve Neyi Düşünürsen Düşün ve Neye İnanırsan İnan Yine Gel gel gel Hakikat kapısına gel güzel insan gel.

                 Dergahda (Tekkyede)  günlük Hz.Peygamber’in Mirac dönüşü Allah’ın emri ile birzaati Dünya var olduğu müdetce İslam aleminin gerçek ibadeti olarak kurmuş olduğu Cem,Zikir ve İbadet yanı sıra ziyarete gelen dost, mühipler ile mihmanların ve hastaların arzu istek ve dertlerini dinleyip hizmetindeyiz. Başta Dergah olmak üzere Karer, Bingöl ve çevre illeri sık sık Türkiye’in çeşitli vilayetleri en az yılda bir defa genel ziyaret edilerek sıkıntısı ve rahatsızlığı olan canların ziyareti ve küskün ve dargınlıkların barıştırılarak hakaniyet ölcüleri doğrultusunda mühiplerin dert ve dileklerini dinleyip gerekli tavsiyelerde ve ricada bulunmak. ayrıca Avrupa’nın Avusturya, Fransa, Almanya, Holanda da ve İsviçre Devletlerinin birçok vilayetlerindeki dost, talip ve mühiplere Cem ibadeti ve Ehli-Beyt’in İslam düstürü doğrultusunda Kur-an’ı Kerim’in emirleriyle  ilmi ve panel ve toplantılarla birlikte çok ciddi çalışmalar yürütülmüştür. Özellikle gençlere   yönelik çok ciddi. Çalışmalar yapılmış ve devam etmektedir.

 

 

DERGAHIN 6. NCI PİRİ VE POSTNİŞİ
PİR  SEYYİT SELÇUK DEDENİN DÜNYA İNSANLARINA ALTIN KISA SÖZLERİ.
1-İnsanoğlu; Ailesini geçindirmek için helal  rızık peşinde olan kimsenin mükâfatı, Allah yolunda cihat eden kimsenin mükâfatından daha fazladır.

2- Dost ve Mühiplerin "Nasıl sabahladınız?" dediklerinde şöyle dedim: Yakınlaşan bir ecel, (azalan bir ömür) ve korunan bir amelle sabahladım; ölüm yanıbaşımızda beklemekte; ateş arkamızda durmakta ve bize ne yapılacağını da bilmiyoruz.Sabır edip Allaha sığınmaktan başka çaremiz yoktur.

3-Dost ve arkadaş bulmada; Asaletinde güvenilirlik, tabiatında kerem, ahlakında sebat, nefsinde şeref ve kalbinde Allah korkusu bulunmayan kimseden, dünya ve ahiret işlerinden hiçbiri için hayır bekleme ve o insandan mesafeli dur.Aksi halde onun konumuna düşersin.

4- İnsanoğlu insanlık hukuku doğrultusunda. Karşı karşıya gelen iki gruptan, ancak affı çok olan grup (Allah tarafından) yardım görür (zafere kavuşur). Her işinde başarıyla muafak olur.

5- Cömert insan, yemeğini yesinler diye halkın yemeğini yer. Ama cimri, yemeğini yemesinler diye halkın yemeğini yemez.

6-Seyyit olarak; Biz tıpkı Resulullah salla`llâhu aleyhi ve alih gibi verdiği sözü yerine getirmeyi kendisi için borç bilen bir Ehl-i Beytiz. 12 İmam Ejdadımız Pir  Babamansur. Pir Kur Hüseyin,Evlatları  ve Babam Pir Seyyit Mehmet Erenlerin ve KUR KÜSEYİN DERGAHIN’DAKİ EVLİYALARIN BEKÇİSİ VE BU DERGAHA GÜNÜL VERENLERİN EMRİNDEYİZ.

7-Ey İnsanoğlu; Öyle bir gün gelir ki, afiyet (rahatlık) on cüz` olur: Dokuz cüz`ü insanlardan uzaklaşmakla ve bir cüz`ü de susmakla sağlanır.Bunun nişaneleri yavaş yavaş günümüzde kendini göstermektedir.

8-‘Can Pirim’ "Allah ferecinizi (kurtuluşunuzu) yakın eylesin." dediğinde buyurdular ki: "Ey Mühip, bu ferec sizin kendi ferecinizdir. Bana gelince, Allah`a andolsun ki, o benim için, içinde bir avuç kavut bulunan ağzı mühürlü dağarcıktan başka bir şey değildir.

9- Yoksul,Yetim ve kimsesize yardım etmek en iyi sadaka ve cömertliktir.

10- İnsanoğluda  şu üç haslet olmadıkça imanın hakikatinin kemaline erişemez: "Dinde derin anlayış sahibi olmak, geçimini güzel bir şekilde ayarlamak ve musibetlere karşı sabırlı olmak." Zorunlu bir gerekliliktir.

11- Can Mühipler  bizim Resulullah salla`llâhu aleyhi ve alih’den dolayı sizin üzerinizde hakkımız vardır; sizin de bizim üzerimizde hakkınız vardır. Bizim hakkımızı bilenin hakkı (bize) farz olur. Bizim hakkımızı bilmeyenin üzerimizde hakkı olmaz.
12-Bir gün Mühip, Pir’in meclisinde hazır bulunuyordu. Gece ve gündüz ile bunların hangisinin daha önce yaratıldığı hakkında söz açıldı.  Pir "Cevabı Allah`ın kitabından mı vereyim, yoksa senin bildiğin muhasebe yoluyla mı?"Pir buyurdular. Mühip "İlk önce muhasebe yoluyla cevap vermenizi istiyorum." dedi. Bunun üzerine Pir şöyle buyurdular: "Siz dünyanın, Tali`inin yengeç olduğunu ve yıldızların da en yüksek derecede olduğunu söylemiyor musunuz?"
Mühip "Evet, öyle söylüyoruz." dedi. Pir  buyurdular ki: "Buna göre, Zühal (Saturn gezegeni), Terazi burcunda, Müşteri (Jupiter) Yengeç’te, Merih Oğlak’ta, Venüs Balık’ta, Ay Boğa’da, Güneş de göğün ortasında olup Koç burcunda olduğunda, o zaman ancak gündüz olur." Mühip, "Evet, öyledir." dedi ve, "Şimdi de Allah’ın Kitabından cevap verin" dedi. Pir buyurdular ki, Allah`ın kitabından olan delil de şu ayettir: "Ne Güneş’in, Ay’a erişip yetişmesi yaraşır, ne de gece gündüzden öne geçer. Yani gündüz geceden öncedir.
13- Mühip  şöyle diyor: Pir  huzuruna vardığında Pir’im  yaşantısı herkesten daha güzel olan kimdir?" diye sordular. Ben de: "Efendim, siz daha iyi bilirsiniz" dedim. "Ey Mühip (yaşantısı herkesten daha güzel olan) başkasının yaşantısını kendi yaşantısı sayesinde güzel eden kimsedir." buyurdular. Pir "Ey Mühip, yaşantısı herkesten daha kötü olan kimdir?" sorduklarında da yine "siz daha iyi bilirsiniz" dedim. Pir’im "Yaşantısı herkesten daha kötü olan, kendi yaşantısı sayesinde bir başkasını barındırmayan kimsedir." buyurdular. Daha sonra Pir’im  şöyle buyurdular: "Ey Mühip, nimetlerin kadrini bilin (onların şükrünü yerine getirin). Çünkü nimetlerin kadri bilinmezse, kaçarlar; kaçtılar mı da bir daha geri dönmezler. Ey Mühip, insanların en kötüsü, yardımını (halkdan) esirgeyen, (sofrasına kimseyi davet etmeyip) yalnız yemek yiyen ve hızan kimsedir."

14- Bir Mühip,   Pir’e  "Ben bugün oruçluydum hurma ve İmam  Hüseyin`in mezarının toprağıyla  iftarımı açtım.  Dediğinde Pir  "Sünnet ve bereketi cemetmişsin." buyurdular.
15- Pir; bir Mühibe  şöyle buyurdular: "Ey Mühip,Talip, akıl Allah’ın bir armağanıdır. Edep zahmetle elde edilen bir şeydir; zahmetine katlanan onu elde eder. Ama zahmet ve zorluğa katlanarak akıl elde etmeye çalışan, ancak cehaletini artırır.
16- Kişi, kişinin elini öpmemelidir. Çünkü bu amel ona tapmak gibidir. İki türlü el öpme vardır. A)Saygınlıktır.Küçük,Büyüğün elini öper sonsuza dek devam eder,zorlama yok arzu eden öper. B)Hz. Peygamber’in kızı Fatime’tül  Zehra ve  İmam Ali’nin  soyundan gelen Seyyit ve ancak; Seyyid’inde 4 Kapı, 40 Makamı ve 72 Farzı ve hakikatın  hikmetini bilmiyen ve Ahlak ve İlmiyle tamam olan seyit Pir olur ve işte o pirin eli öpülür. İşte Cem’deki. , POST Hz. Peygamberin Postudur. O Post’a Pirlik Makamını hak eden Seyyit oturabilir. İşte o pirin Eli Öpülür.Bende bu  Dergahın Postnişi olarak. Eli Öpülecek bir Pir arıyorum. Talip ve Mühip bulursam Elimi ptürür ve O Talibin Ayağınıda ayrıca Yaşlılarımın da Elini ÖPERİM. Allah ve  Dergahımızdaki Evliyalar eli öpülecek canla beni buluştursun.   

17-Nankör’ün, Cimri’nin rahatlığı, kıskancın lezzeti, çabuk usananın vefası ve yalancının da yiğitliği insanlıkla bağdaşmaz.

Dergahın 5. Postnişi Babam Pir Seyyit Mehmet Oğlu Pir Seyyit Selçuk Dedeye  çok önemli Beş vasiyetinde

Beş Maddeden ibaret, Aşağıda belirtilen karakterdeki  İnsan ile  arkadaşlık  kurmamayı, konuşmamayı bana tavsiye etti. Onlar da şu kimselerdir:

1-İkiyüzlü  (münafık) ile arkadaşlık kurma ki, kendisine en çok muhtaç olduğun zaman sana yardım etmeyip seni yanlız bırakır.Ömür boyu acısını çekersin ve dünüşü mümkün değil.

2-Eli Kapalı, Nekes ve Cimri ile arkadaş olma ki, kendisine en çok muhtaç olduğun zaman, sana yardım etmeyip yalnız bırakır.Acısından kurtulamasın.

3-Boş, Avare konuşan ve Yalancı ile dost olma ki, yakını uzak ve uzağı yakın gösterip seni yanıltır, ortada kalır toplumda dışlanırsın.

4-İlim ve Ahlaksız Ahmakla arkadaş olma ki, sana yardım edeyim derken, zarar verir de farkında bile olmaz. Onun için, ‘akılsız dostun olacak yerde, akıllı düşmanın olsun’ derler.

5-Özelikle; Akrabası ile ilgisini kesen kimse ile arkadaş olma ki, bu gibi kişiler Kuran-ı Kerim’in üç yerinde lânete layık görülmüşlerdir. Düşün ki, akrabasına iyilik etmeyen kişi (ondan utanan, kendi gerçekliğinden utanan), sana nasıl iyilik edebilir?"  Diye düşünüp sana dünebilir.

  6-Oğlum söz benden,tatbiki ve gereğinide düşün ve yapmaya çalış.Muafakiyet de Allahdan  ve yolun açık olsun diye emretti.???.

Pir Selçuk Sevin Dede

                                                                             Emekli İl Özel Ddare Müd. Yard.

                                                                             Babamansur Kur Hüseyin Dergahı Postnişi

                                                                             Sütlüce Köyü/KARER/ADAKLI/BİNGÖL