Pir Kur Hüseyin Seceresi

Pir Kur Hüseyin Seceresi

Seyyit Momın’ın (Mümin- lakabı Porık-), Ağaköy Mezrasından, (Babası Seyyit Kurhüseyin, Kurhüseyin Kol Tekkesinden, Bingöl / Kiği / Adaklı Darabi / Sütlüce), Seyyit Mamutser (evladı olmamıştır), Seyyit Seydali, Seyyit Hüseyin, Seyyit Zeynel ve Seyyit Hasan adlarında 5 evladı vardır.

·         Seyyit Hasan’ın (Babası Seyyit Momın’ın (Mümin), Seyyid Mümim, lakabı Ğıştık adlı bir oğlu vardır.

·         Seyyit Mümin), (Babasının adı Seyyit Hasan), Seyyit Hüseyin Serin, Lakabı Seyido sör ve Seyyit Hasan Serin, Lakabı Jeng adlı 2 evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Sevin, Lakabı Seyido sör, (Babası Seyyit Mümin), Seyyid Mamut Hakkı Serin adlı oğlu vardır. İzmir / Buca Cemevi Dedesidir. Alevilik ve Ehl-i Beyt konusunda İzmir ve çevresinde tanınmış bir alimdir.

·         Seyyid Mamut Hakkı Serin, (Babası Seyyit Hüseyin Serin, Lakabı Seyido sör) Seyyid Erkan ve Seyyid Hünkar Serin adlı 2 evladı vardır.

·         Seyyit Hasan Serin, Lakabı Jeng, (Babası Seyyit Mümin Serin), Seyyit Aziz (Seyyit Bülent adlı bir oğlu vardır), Seyyit Seydali, Seyyit Mamut (Seyyit Ali Haydar adlı bir oğlu vardır), Seyyit Mehmet ve Seyyit Hüseyin Serin adlı 5 evladı vardır.

·         Seyyit Seydali Serin, (Babası Seyyit Hasan Serin, Lakabı Jeng), Seyyit Murat (Seyyit Fırat ve ve Seyyit Umut adlı 2 evladı vardır), Seyyit Hıdır Serin adlı 2 evladı vardır. Seyyit Hıdır’ın Seyyit Cem adlı bir oğlu vardır.

·         Seyyit Mehmet Serin, (Babası Seyyit Hasan, Lakabı Jeng), Seyyit Sefa Serin adında oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin Serin, (Babası Seyyit Hasan, Lakabı Jeng), Seyyit Mert Serin adında evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Serin, (Babası Seyyit Zeynel), Gırse Lakablı Seyyit Zeynel Serin, Seyyit Mustafa Serin (bekar olup askerde iken vefat etmiştir) ve Seyyit Mehmet Serin adında 3 evladı vardır.

·         Seyyit Zeynel Serin, Lakabı Gırse, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Ali, Seyyit Hüseyin, Seyyit Turabi ve Seyyit Kazım adında 4 evladı vardır. Bunlardan Seyyit Ali Serin’in (Seyyit Umut ve Seyyit Mustafa isimli 2 oğlu var ve Seyyit Hüseyin Serin’in (Seyyit Güney isimli bir oğlu var) çocukları vardır.

·         Seyyit Mehmet Serin, Lakabı Gırse, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Hıdır (Seyyit Çayan adlı bir oğlu vardır), Seyyit Cihan, Seyyit Özcan ve Seyyit Canan Serin adında 4 evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Serin, (Babası Seyyit Momın), Seyyit Hıdır ve Seyyit Rıza Serin adında 2 evladı vardır.

·         Seyyit Hıdır Serin, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Hüseyin (evladı olmamıştır), Seyyit Seydali, Seyyit Cafer, Seyyit Yeşil ve Seyyit Hüseyin Serin adında 5 evladı vardır.

·         Seyyit Rıza Serin, (Babası Seyyit Hüseyin Serin), Seyyit Hüseyin, Seyyit Ali ve Seyyit Zeynel Serin adında 3 evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Serin, (Babası Seyyit Rıza Serin), Seyyit Kamber (Seyyit Yiğitcan adlı bir oğlu vardır) ve Seyyit Kemal Serin (Seyyit Cengiz adlı bir avladı vardır) adında 2 evladı vardır. Bunların da evlatları vardır.

·         Seyyit Ali Serin’in, (Babası Seyyit Rıza), Seyyit Rıza (Seyyit Ali Haydar ve Seyyit Cem adlı 2 oğlu vardır) ve Seyyit Hıdır Serin (Seyyit Uğur ve Seyyit Eren adlı 2 oğlu vardır) adında 2 evladı vardır. Bunların da evlatları vardır.

·         Seyyit Zeynel Serin, (Babası Seyyit Rıza ), Seyyit Zeynel Abidin Serin adında evladı vardır. Kendisinin bir kızı vardır.

·         Seyyit Seydali Serin, (Babası Seyyit Hıdır), Seyyit İmam Bakır, Seyyit İbrahim ve Seyyit Cemal Serin adında 3 evladı vardır.

·         Seyyit İmam Bakır Serin, (Babası Seyyit Seydali), Seyyit Ali Ekber Serin adında oğlu vardır.

·         Seyyit Cemal Serin, (Babası Seyyit Seydali), Seyyit Yalın Serin adında oğlu vardır.

·         Seyyit Cafer Serin, (Babası Seyyit Hıdır), Seyyit Hasan ve Seyyit Hüseyin Serin adında 2 evladı vardır. Seyyit Hüseyin Serin’in Seyyit Burak ve Seyyit Barkın isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Hasan Serin, (Babası Seyyit Cafer), Seyyit Ali Haydar, Seyyit Uğur ve Seyyit Onur Serin adında 3 evladı vardır.

·         Seyyit Yeşil Serin, (Babası Seyyit Hıdır), Seyyit Abidin, Seyyit Aydın ve Seyyit Hıdır adında 3 evladı vardır. Bunlarında evlatları vardır. Bunlardan Seyyit Abidin’in, Seyyit Eren ve Seyyit Yusuf isimli 2 oğlu vardır. Diğer kardeşi Seyyit Hıdır’ın, Seyyit Sidar isimli bir oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin Serin, (Babası Seyyit Hıdır), Seyyit Sayın, Seyyit Müslüm (Seyyit Barış isimli bir oğlu var), Seyyit Mümin (Seyyit Hüseyin ve Seyyit Hasan isimli 2 oğlu vardır), Seyyit Mehmet (Seyyit Ruhat ve Seyyit Yusuf isimli 2 oğlu vardır), Seyyid Yusuf (Seyyit Zafer isimli bir oğlu vardır) ve Seyyit Mürsel Serin adında 6 evladı vardır.

·         Seyyit Seydali Serin’in, (Babası Seyyit Momın’ın (Mümin), Seyyid Mümin Serin adlı bir oğlu vardır ve çığ altında kalarak vefat etmiştir.

·         Seyyit Mümin Serin, çığ altında kalarak vefat etmiştir, (Babası Seyyit Seydali), Keçel Lakablı Seyyid Hasan ve Seydo kıc Lakablı (Küçük Hüseyin) Seyyid Hüseyin Serin adında 2 evladı vardır.

·         Seyyit Hasan Serin, Lakabı Keçel, halk arasında büyük saygınlığı olan bilge bir Seyyit. (Babası Seyyit Mümin, çığ altında kalarak vefat etmiştir), Seyyid Mümin, Seyyit Süleyman, Seyyid Ali Asker ve Seyyit Hakkı Serin adında 4 evladı vardır. Bunlardan Seyyit Mümin’in Seyyit Devrim adlı bir oğlu vardır. Diğer kardeş Seyyit Süleyman’ın Seyyit Halit Çağlar isimli bir oğlu vardır. Diğer kardeş olan Seyyit Ali Asker’in Seyyit Bora isimli bir oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin (Küçük) Serin, Lakabı Seydo kıc, (Babası Seyyit Mümin, çığ altında kalarak vefat etmiştir), Seyyid Sabri, Seyyit İbrahim ve Seyyid Ali Serin adlı 3 evladı vardır. Bunlardan Seyyit Sabri’nin Seyyit Hasan ve Seyyit Umut adlı 2 evladı vardır. Diğer kardeş olan Seyyid İbrahim’in Seyyit Süleyman adında bir evladı vardır.

SEYYİT NURİ KAL SECERESİ :

Seyyit Seyyit Nuri (Kal) Sağyan / Bingöl / Kiği / Doluçay köyündeki Seyyit Nuri (Kal) Tekkesi Kolu. Bu Tekkenin kolu, soy olarak Seyyit Kurhüseyin ile kardeştir.

·         Seyyit Nuri’nin, Seyyit Ali isimli ve mezarı Körkan (Sarıdibek) köyünde olan bir oğlu vardır.

·         Seyyit Ali’nin (Babası Seyyit Nuri) Seyyit Nuri (Küçük Nuri) ve, Seyyit Ahmet adlı 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Nuri’nin, (Babasının adı Seyyit Ali), Seyyit Mehmet (1. Dünya savaşında Malatya’ya göç etmiş ve orada vefat etmiştir), Seyyit Nesimi (Evladı yoktur), Seyyit Musa (Erkek evladı yoktur) ve Seyyit Ali olmak üzere 4 evladı vardır.

·         Seyyit Mehmet’in (Babası Seyyit (Küçük) Nuri) Seyyit Hüseyin adlı bir oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin’in (Babası Seyyit Mehmet) Seyyit Ali (ABD’de ölmüştri), Seyyit Kamer, Seyyit Süleyman (Çığ sonucu ölmüştür) ve Seyyit Ali (Kabri İzmir / Menemen’dedir), isimli 4 oğlu vardır.

·         Seyyit Kamer’in, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Doğan (Seyyit Mazlum ve Seyyit Mesut  adında 2 oğlu var), Seyyit Cebrail (Seyyit Ercan adlı bir oğlu var) adında 2 evladı vardır.

·         Seyyit Süleyman’ın (Babası Seyyit Hüseyin) tekrar kendi adını taşıyan Seyyit Süleyman isimli bir oğlu vardır.

·         Seyyit Süleyman’ın, (Babasının adı da Seyyit Süleyman), Seyyit Hüseyin (Seyyit Ümitcan adlı bir oğlu var), Seyyit Hasan, Seyyit Hakkı (Seyyit Umut adlı bir oğlu var) ve Seyyit Ali Ekber isimli 4 oğlu vardır.

·         Seyyit Ali’nin, Kabri İzmir / Menemen’dedir, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Erdoğan, (Seyyit Ümit Naci adında oğlu, onunda Seyyid Ali Doğa isimli evlatları olmuştur), Seyyid Zeynel (Seyyit Bülent Nuri, Seyyid Erdal İnan ve Seyyit Ünal isimli 3 oğlu vardır), Seyyit Kazım (Seyyit Onur ve Seyyid Ozan isimli 2 oğlu vardır), Seyyid Mürsel (Seyyit İlhan, Seyyid Uzay ve Seyyit Ali Emrah isimli 3 oğlu vardır), Seyyit Haydar (Seyyit Haydar -baba oğul aynı ön ismi taşıyorlar- onunda Seyyid Emrecan isimli evlatları olmuştur), Seyyid Rıza (onunda Seyyit Erencan isimli oğlu vardır) isimli 6 erkek evladı vardır.

·         Seyyid Ali’nin (Kal) –Seyyit Küçük Nuri’nin oğlu-, Seyyit Şah İsmail (Lakabı Şako), Seyyit Hüseyin (Seyyit Nuri Kal Dergâhı bakıcısı /temsilcisi), Seyyit Bakır (Lakabı Bakıl / Karlıova / Çiftlik’te ve Seyyit Süleyman (Varto / Ömeran köyünde) isimli 4 oğlu vardır.

·         Seyyit Şah İsmail’in (Babası Seyyit Ali), Seyyid Veli, Seyyit İbrahim ve Seyyid Güzel adlı 3 evladı vardır.

·         Seyyit Veli’nin (Babası Seyyit Şah İsmail), Seyyit Ali Namet, Seyyit Ali Kemal ve Seyyit Ali Cemal (onunda Seyyit Veli Can adlı oğlu var) adlı 3 evladı vardır.

·         Seyyid Güzel’in (Babası Seyyit Şah İsmail), Seyyit Hasan isminde bir oğlu, onunda Seyyit İsmail isminde bir evladı vardır.

·         Seyyit İbrahim’in (Babası Seyyit Şah İsmail), Seyyit Hüseyin, Seyyit Hasan, Seyyit Burhan, Seyyit İsmail ve Seyyit Ahmet (Erol) adında 5 evladı vardır. Bunlardan Seyyit Hüseyin’in Seyyit Ender isimde, Seyyit Hasan’ın Seyyit Garip ve Seyyit Kenan isimli evlatları, Seyyit Burhan’ın Seyyit Caner isimli bir oğlu, Seyyit İsmail’in, Seyyit İbrahim ve Seyyit Volkan adlı 2 oğlu, Seyyit Ahmet’in (Erol) Seyyit Önder ve Seyyit Mert isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin’in (Babası Seyyit Ali, onun Babasının adı Seyyit Küçük Nuri), Seyyit Mahmut Hakkı, Seyyit Ali Aba, Seyyit Cafer, Seyyit Ali Ekber (Bekar iken ölmüştür), Seyyit Aydın (İsmail Hakkı) isimli 5 oğlu vardır.

·         Seyyit Mahmut Hakkı’nın (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Hüseyin, Seyyit Ali Ergin, Seyyit Ali Abidin (Seyyit Nuri Kal Dergahı bakıcısı /temsilcisi) ve Seyyit Ali Cevat isimli 4 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Hüseyin’in Seyyit Umut ve Seyyit Ersan isimli 2 oğlu, Seyyit Ali Ergin’in Seyyit Caner isimli 1 oğlu, Seyyit Ali Abidin’in Seyyit Uğur Cem ve Seyyit Ali Cevat’ın Seyyit Mahmut Can isimli 1 oğlu vardır.

·         Seyyit Ali Aba’nın, (Babası Seyyit Hüseyin), sadece bir kızı vardır.

·         Seyyit Cafer’in, (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Zeynel ve Seyyit Abidin (çocuğu yoktur) isimli 2 oğlu vardır. Seyyit Zeynel’in de  Seyyid Cem ve Seyyit Arda adında 2 evladı vardır.

·         Seyyit Aydın’ın -Lakabı İsmail Hakkı- (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Nur Ali ve Seyyid Erhan adında 2 evladı vardır.

·         Seyyit Bakır’ın (Babası Seyyit Küçük Ali), Seyyid Celal Abbas, (Kabri İzmir / Menemen’dedir), Seyyit Süleyman ve Seyyit Ali ( Lakabı Kalık) adında 3 evladı vardır.

·         Seyyid Celal Abbas’ın (Babası Seyyit Bakır), Seyyit Ali Aba, Seyyit Mehmet Bakır, Seyyit Zeynel Hakkı ve Seyyit Erkan isimli 4 oğlu vardır.

·         Seyyit Ali Aban’nın (Babası Seyyit Celal Abbas), Seyyit İlhan ve Seyyit İlhami isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Mehmet Bakır’ın (Babası Seyyit Celal Abbas), Seyyit Barış isimli 1 oğlu vardır.

·         Seyyit Zeynel Hakkı’nın (Babası Seyyit Celal Abbas), Seyyit Ümit ve Seyyit Kadir isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Erkan’nın (Babası Seyyit Celal Abbas), Seyyit Ceyhun ve Seyyit Orhan isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Süleyman’ın (Babası Seyyit Bakır), Seyyit Ali Ekber ve Seyyit Mürsel adında 2 evladı vardır

·         Seyyit Ali’nin (Kalık) (Babası Seyyit Bakır / Bakıl), Seyyit Ahmet ve Seyyit Battal isimli 2 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Ahmet’in Seyyit Şiar adında 1 evladı vardır.

·         Seyyit Süleyman Uluyol’un, (Babası Seyyit Ali), Seyyit Ahmet (Lakabı Bıra) ve Seyyid Gündüz (Lakabı Mehmet) isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Ahmet Uluyol’un -Lakabı Bıra- (Babası Seyyit Süleyman), Seyyid Mazlum, Seyyit Müseib, Seyyit Süleyman ve Seyyit Ali Ergin, Seyyit Mücahit ve Seyyit Selami adında 6 evladı vardır.

·         Seyyid Müseib Uluyol’un (Babası Seyyit Ahmet / Bıra), Seyyit Umut ve Seyyit Ersin isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Ali Ergin Uluyol’un (Babası Seyyit Ahmet /Bıra), Seyyit Ahmet Can isimli oğlu vardır.

·         Seyyit Mücahit Uluyol’un (Babası Seyyit Ahmet /Bıra), Seyyit Uğur Can isimli oğlu vardır.

·         Seyyit Gündüz Uluyol’un -Lakabı Mehmet- (Babası Seyyit Süleyman), Seyyit Garip, Seyyit Mikail, Seyyit Umut ve Seyyit Ulvi isimli 4 oğlu vardır. Bunlardan sadece Seyyit Mikail’in, Seyyit Eren isimli oğlu vardır.

·         Seyyit İmam Sevin’in (Babası Seyyit Nuri, onun Babası Seyyit küçük Ahmet), Seyyit Hüseyin, Seyyit Muhittin (Medin) ve Seyyit Hasan (bekar iken ölmüştür) adında 3 evladı vardır

·         Seyyit Hüseyin Sevin’in (Babası Seyyit İmam), ismi kendi ismi olan Seyyit Hüseyin ve Seyyit Hasan isimli 2 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Hüseyin’in, Seyyit Ümit isimli oğlu vardır.

·         Seyyit Hasan Sevin’in, Seyyit Secem ve Seyyit Şiar isimli 2 evladı vardır

·         Seyyit Muhittin’in –Medin- Sevin’in  (Babası Seyyit İmam), Seyyit Ali ve  Seyyit Zeynel isimli 2 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Ali’nin, Seyyit Metin ve Sercan isimli 2 vardır. Bunlardan Seyyit Zeynel’in, Seyyit Eren isimli oğlu vardır.

SEYYİT KÜÇÜK AHMET ve ZUR ALİ SECERESİ :

Seyyit Ahmet Küçük, Seyyit Nuri Kal’ın torunudur ve Kiği / Karer / Sarıdibek köyünde kabri olan Seyyit Ali’nin oğludur.

·         Seyyit Ahmet Küçük’ün, (Babası Seyyit Ali) Seyyit Ali (Lakabı Zur) ve Gamişan köyüne yerleşmiş olan Seyyit Sela (Süleyman) isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Ali Zur’un, (Babası Seyyit Ahmet Küçük) Seyyit Süleyman, Seyyit Hüseyin, Seyyit Mümin Seyyit Hasan olmak üzere 4 evladı vardır.

· Seyyit Süleyman Türkmen’in (Babası Zur lakablı Seyyit Ali), Seyyit Gülabi, Seyyit Mehmet ve Seyyit Nesemi adlı 3 evladı vardır. Bunlardan Seyyit Gülabi dışındaki evlatların soyu hakkında bilgi yoktur.

·         Seyyit Gülabi Türkmen’in (Babası Seyyit Süleyman Türkmen), Seyyit Erdoğan ve Seyyit Hasan isimli 2 oğlu vardır. Seyyit Hasan’ın erkek evladı yoktur.

·         Seyyit Erdoğan Türkmen’in (Babası Seyyit Gülabi Türkmen), Seyyit Süleyman, Seyyit Hüseyin, Seyyit Müslüm ve Seyyit  Ali Ekber adlı 4 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Süleyman’ın Seyyit Deniz adlı bir oğlu, Seyyit Hüseyin’in Seyyit Güven adlı birer evladı vardır.

·         Seyyit Hüseyin Bektaş’ın (Babasının adı Zur lakablı Seyyit Ali), Seyyit Hasan, Seyyit Süleyman, Seyyit Nuri, Seyyit Mehmet Ali ve Seyyit Seydali isimli 5 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Mehmet Ali’nin erkek evladı yoktur.

·         Seyyit Hasan Savaş Bektaş’ın (Babası Seyyit Hüseyin Bektaş), Seyyit Ali Haydar ve Seyyit Rıza isimli 2 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Ali Haydar’ın Seyyit Abbas adlı bir oğlu vardır.

·         Seyyit Rıza Bektaş’ın (Babası Seyyit Hasan Bektaş), Seyyit Süleyman isimli bir oğlu, onun da Seyyit Mazlum ve Seyyit Cem isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Süleyman Eren’in (Babası Seyyit Hüseyin Bektaş),  Seyyit Hasan ve Seyyit Hüseyin adlı 2 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Hüseyin Eren’in Seyyit Rıza ve Seyyit Mehmet Ali, Kardeşi Seyyit Hasan’ın Seyyit Cengiz ve Seyyit Süleyman isimli ikişer evlatları vardır.

·         Seyyit Nuri Sevin (Babası Seyyit Hüseyin Bektaş, onun babası Zur Lakablı Seyyit Ali), Seyyit Kasım isimli bir oğlu, onun da Seyyit İbrahim, Seyyit Hüseyin, Seyyit Hasan ve Seyyit Ali adlı 4 oğlu var. Bunlardan Seyyit Hüseyin’in Seyyit Mansur adlı bir oğlu, kardeşi Seyyit Hasan’ın Seyyit Mert Ali adlı bir oğlu vardır.

·         Seyyid Seydali Bektaş’ın (Babası Seyyit Hüseyin Bektaş), Seyyit Hasan, Seyyit Hüseyin, Seyyit Süleyman, Seyyit Cafer, Seyyit Müslüm, Seyyit Gazi ve Seyyit Doğan isminde 7 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Müslüm’ün Seyyit Emirhan isimli bir oğlu, kardeşi Seyyit Gazi’nin Seyyit Cemal isimli bir oğlu, diğer kardeşi Seyyit Doğan’ın da Seyyit Eren isimli bir evladı vardır.

·         Seyyit Hasan Bektaş’ın (Babası Seyyit Seydali Bektaş), Seyyit Kazım ve Seyyit Rıza isimli 2 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Kazım’ın, Seyyit Bora isimli bir oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin Bektaş’ın (Babası Seyyit Seydali Bektaş), Seyyit Mehmet Ali, Seyyit Ali ve Seyyit Cemal isimli 3 evladı vardır. Bunlardan Seyyit Mehmet Ali’nin Seyyit Deniz, Seyyit Cebrail, Seyyit Yılmaz ve Seyyit Nedim adlı 4 oğlu vardır. Diğer kardeşi Seyyit Ali’nin, Seyyit Erdinç ve Seyyit Ertunç isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Süleyman Bektaş’ın (Babası Seyyit Seydali Bektaş), Seyyit Hüseyin, Seyyit Hasan, Seyyit Abbas, Seyyit Haydar ve Seyyit Ali isimli 5 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Hüseyin’in Seyyit Emrah ve Seyyit Eray isimli 2 oğlu, kardeşi Seyyit Hasan’ın Seyyit Burak ve Seyyit Ali Eren isimli 2 oğlu, diğer kardeşi Seyyit Abbas’ın Seyyit Volkan isimli bir oğlu, Kardeşi Seyyit Haydar’ın Seyyit Deniz isimli bir oğlu, en son kardeşleri Seyyit Ali’nin de Yanık - Seyyit Ali ver Seyyit Şahin isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Cafer Bektaş’ın (Babası Seyyit Seydali Bektaş), Seyyit Veysel, Seyyit Yüksel ve Seyyit Şahin isimli 3 oğlu vardır.

·         Seyyit Mümin Sevin’in (Babası Zur lakablı Seyyit Ali), Seyyit Süleyman adlı bir oğlu vardır. Onun da Seyyit Hasan, Seyyit Seydali, Seyyit Mehmet ve Seyyit Hüseyin isimli 4 oğlu vardır. Seyyit Hüseyin’in erkek evladı yoktur. Seyyit Hasan’ın ise Seyyit Hüseyin isminde bir oğlu, onun da Seyyit Hasan isimli bir oğlu vardır. Kardeşi Seyyit Seydali’nin Seyyit Medet (onunda Seyyit Hünkar ve Seyyit Yılmaz isimli 2 oğlu var), Seyyit Mürbet, (onun da Seyyit Onur isimli bir oğlu var) ve Seyyit Ali isimli olmak üzere 3 oğlu vardır. Diğer kardeşi Seyyit Mehmet’in Seyyit Mehmet Ali ve Seyyit Nur Ali isimli 2 evladı vardır.

·         Seyyit Hasan Sevin’in (Babası Zur lakablı Seyyit Ali), Seyyit Hüseyin (Lakabı Ana) ve Seyyit Mehmet adlı 2 evladı vardır. Seyyit Mehmet’in erkek evladı yoktur. Seyyit Hüseyin’in ise Seyyit Hasan, Seyyit Doğan ve Seyyit Ali (Hüseyin) isimli 3 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Hasan’ın Seyyit Müslüm ve Seyyit Mürsel isimli 2 evladı vardır. Kardeşi Seyyit Doğan’ın  Seyyit Ayhan (onun da Seyyit Eray adlı bir oğlu var) ve Seyyit Emre isimli 2 evladı vardır. Öteki kardeşleri Seyyit Ali’nin (Hüseyin),  Seyyit Erdem isimli bir evladı vardır.

Seyyit Hasan (Budo) ve Seyyit Süleyman (Sela) Seceresi :

·         Seyyit Süleyman’ın -Lakabı Seysela- (Babası Seyyit Küçük Ahmet onun babası mezarı Kiği / Karer / Körkan’da olan Küçük Seyyit Ali) Seyyit Abbas adlı bir oğlu vardır. Onun da Budo lakablı Seyyit Hasan ve Seyyit Mehmet isimli 2 oğlu vardır.

·         Seyyit Mehmet’in (Babası Seyyit Abbas), Seyyit Seydali isimli bir oğlu, onun da Seyyit Ali, Seyyit Veli, Seyyit Mehmet ve Seyyit İlhami isimli  4 evladı vardır. Bunlardan Seyyit Ali’nin Seyyit Can isimli bir evladı vardır. Bu kolun diğer aile bireyleri hakkında bilgi bulunmamaktadır.

·         Seyyit Hasan Bütün -Budo Lakablı- (Babası Seyyit Abbas), Seyyit Hüseyin, Seyyid Süleyman, Seyyit Keko, Seyyit Ali, Seyyit Romi (Baba) ve Seyyit Mustafa isimli 6 oğlu vardır.

·         Seyyit Hüseyin Bütün’ün (Babası Seyyit Hasan –lakabı Budo), Seyyit Yusuf, Seyyit Hasan, Seyyit İlhami, Seyyit Haydar ve Seyyit Ali adında 5 evladı vardır. Bunlardan Seyyit İlami’nin evladı yoktur. Seyyit Hasan’ın Seyyit Özgür isimli bir oğlu vardır. Kardeşi Seyyit Haydar’ın Seyyit İlhami isimli bir evladı vardır. Diğer kardeşleri Seyyit Ali’nin ise Seyyit Berhan isimli evlatları olmuştur.

·         Seyyid Yusuf Bütün’ün (Babası Seyyit Hüseyin), Seyyit Mehmet isimli bir oğlu, onun da Seyyit Zeynel isimli bir oğlu, onun da Seyyit Kazım isimli bir oğlu, onun da Seyyit Erdal ve Seyyit Serkan isimli 2 evladı vardır.

·         Seyyit Süleyman Bütün’ün (Babası Budo lakablı Seyyit Hasan), Seyyit Kasım ve Seyyit Hüseyin isimli 2 oğlu vardır. Seyyit Kasım’ın Seyyit Serdar ve Seyyit Ercan isimli 2 evladı vardır.

·         Seyyit Keko Bütün’ün (Babası Budo lakablı Seyyit Hasan), Seyyit Hasan ve Seyyit Cafer isimli 2 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Hasan’ın evlatları olmayıp Seyyit Cafer’in, Seyyit Murat ve Seyyit Süleyman isimli 2 erkek evladı vardır.

·         Seyyit Ali Bütün’ün (Babası Budo lakablı Seyyit Hasan), Seyyit Cafer, Seyyit Müslüm, Seyyit Hakkı, Seyyit Kamer, Seyyit Hıdır, Seyyit Hüseyin ve Seyyit Hasan isimli 7 erkek evladı vardır. Bunlardan Seyyit Müslüm’ün Seyyit Cihan isimli bir oğlu, Kardeşi Seyyit Hakkı’nın Seyyit Oktay isimli bir oğlu ve diğer kardeşleri Seyyit Kamer’in Seyyit Mert isimli evlatları vardır. Büyük ağabeyleri Seyyit Cafer’in, Seyyit Emrah ve Seyyit Zeynel isimli 2 evladı vardır.

·         Seyyit Romi Bütün’ün –lakabı Baba- (Babası Budo lakablı Seyyit Hasan), Seyyit İbrahim, Seyyit Ali Ekber ve Seyyit İmam isimli 3 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit İbrahim’in Seyyit Hüseyin isimli bir oğlu, kardeşi Seyyit Ali Ekber’in Seyyit Zeynel isimli bir oğlu ve Seyyit İmam’ın Seyyit Ümit ve Seyyit Bülent isimli 2 evladı vardır.

·         Seyyit Mustafa Bütün (Babası Budo lakablı Seyyit Hasan), Seyyit Kamer, Seyyit Doğan ve Seyyit Hasan isimli 3 oğlu vardır. Bunlardan Seyyit Kamer’in, Seyyit İlhami isimli bir oğlu, kardeşi Seyyit Doğan’ın ise Seyyit Mustafa adında evladı vardır.

DERSİM / KARER BÖLGESİ ZİYARETLERİ

Ziyaretler (Şehitler) ve ocaklar diyarı Dersim / Bingöl / Kiği / Adaklı mıntıkası / Kârer bölgesi, ismini Kârer Baba şehitlerinden almaktadır. (193)

Bugün Türkiye’nin bir çok yerinde Hz. Ali’nin buralarda bulunduğuna, bir çok muhaberelere katıldığına ve çeşitli kerametler gösterdiğine dair rivayetler mevcuttur. Hatta bir çok arkolojık değeri olan eserlerle Hz. Ali arasında farklı aktarımlar dahilinde çeşitli ilintiler kurulmuştur.

Rivayetlere göre Hz. Ali İslamiyeti yaymak üzere Anadolu’ya gelir. Geçici olarak Bingöl / Karlıova / Kızılağaç köyünde karargahını kurar.  O zamanlarda Gayrimüslüm olan o bölge ve Kârer bölgesini feth ederek İslamiyeti yayar. Bu arada yayında bulunan mümin savaşçılardan bir kısmı bu uğurda şehit düşerler. Bölgede bulunan Şehit düşenlerin adları, Dergâh veya Türbe isimleri şöyledir.

1.            Sütlüce (Darabi) Köyünde Kürhüseyin Dergahı Tekkesinde 1780’li yıllardan (194) sonra süregelen bir dergah vardır. Dergahın adı Kürhüseyin Kol Dergahıdır. Dergah günümüz itibarı ile işlevliğini korumakta ve hizmeti Seyyit Sönmez Sevin tarafından sürdürülmektedir,

2.            Bingöl / Ilıcalar çıkışı, Deşt Yaylasının başlangıcında Tırba Sıpı (Beyaz Türbe),

3.            Deşt Yaylasında, Şehide Deşte. Bir çok Ehl-i Beyt evlatları (Seyyit Hüseyin - Sür, Seyyit Hasan, Seyyit Haydar, Şerife Ana ve daha pek çok Seyyitler ile taliplerinin kabirleri buradadır),

4.            Sütlüce Köyü, Fukara Tepesi, Şehit Fukara Baba yatmaktadır. Nişanesi ağaçtır ve son yıllarda yaktılar,

5.            Sütlüce Köyü yakınlarında Şeker Baba (Heser Baba),

6.            Sütlüce Köyü yakınlarında, Gır Boğa yaylasında Şehit Zeynel Abidin.

7.            Sütlüce Köyü yakınlarında, Muriya Diyâri (Tepe Armutu) Ziyareti,

8.            Sütlüce Köyü yakınlarında, Göynük Yaylasının yol güzergahında Nişane Kemera Hızır (Hızır Taşı nişanı),

9.            Sütlüce Köyü / Bekan mezrasında Sabe Küri (Kesik Kulak Nişanı),

10.        Sütlüce Köyü / Lolan mezrasında Kalo Sıpe (Beyaz Dede- Ak Sakallı Pir),

11.        Sütlüce Köyü kuzey tepesinde Kârer Baba Türbesi,

12.        Sütlüce Köyü / Deşt Yaylası yakınlarında Şehide Küri (Şehit Kesik Kulak),

13.        Sütlüce Köyü / Deşt Yaylası yakınlarında Şehide Merğık (Çınar Ağacı Şehidi),

14.        Sütlüce Köyü Dergahının karşısında Çifte Palkan Ziyareti, (Burada 2 büyük meşe ağacı bulunuyordu, güvenilir yaşlıların anlattıklarına göre, Sütlüce Köyü Dergahına zaman zaman biri kırmızı, diğeri yeşil 2 güvercin bu meşe ağaçlarından havalanarak uçar gelir ve dergaha girerlermiş.

15.

16.        Sütlüce Köyü / Guşkan mezrasının arkasında Kale Kemere Sıpe (Beyaz /Kırmızı taşı Dedesi - Ak Sakallı Pir),

17.        Sütlüce Köyü / Şavan mezrasında Şehide Goza Memike Elifa (Ceviz Şehidi -Ceviz kesilmiştir),

18.        Sütlüce Köyünde Şehide Horiya Ganiye Çağıli (Çakıl Taşı Çeşmesinin Meleği),

19.        Sütlüce Köyü karşı yamacında Seyyit Süleyman’ın tarlasının üst başında Şehide Topike (Toplu Meşe Ağacı Şehidi) ziyareti,

20.        Sütlüce Köyü Dergaha yakın Cavkaniyan ziyareti suyu bir çok zatlar tarafından tasavvuf düşlerinde Kür Hüseyin dergahının karakolu Ziyareti olduğu bilinmektedir.

21.        Sarıdibek (Korkan) Köyü yakınlarında, Bektaşi Yaşar Yurtsever’in çayırında,  Şehit İsmail Doktor,

22.        Sarıdibek (Korkan) Köyü yakınlarında, Şehide Heniye Hesare (Hesar Şehidi Çeşmesi),

23.        Sarıdibek (Korkan) Köyü, Kulyan mezrasında Şehide Dare Mozene (Meşe Ağacı Şehidi),

24.        Sarıdibek (Korkan) Köyü, Kulyan mezrasında Bandır Baba Şehidi,

25.        Sarıdibek (Korkan) Köyü, Kulyan mezrasında Gulişe Ana Şehidi,

26.        Sarıdibek (Korkan) Köyü, Göşan mezrasında Şehide Kavağı (Kavak Şehidi),

27.        Elmaağaç köyünde / Şehide Kurğune (Kurğun Şehidi),

28.        Doluçay köyünde Keloşk Şehidi,

29.        Doluçay köyünde Kürhüseyin Kol boyundan, Seyyit Nuri Kal Tekkesi, bu köydedir. Tekke hizmeti Seyyit Abidin Sevin tarafından sürdürülmektedir.

30.        Dolutekne Köyü yakınlarında Geyik Baba Şehidi ziyareti bulunmaktadır.

31.        Kabaçalı Köyünde, Ziyara Dikan (Horoz Baba Ziyareti),

İş fikrinizi gerçeğe dönüştürün