Baba Masnsur

 
Haberler DuyurularİMAM ALİ İMAM ALİ
Emir-ül Mü`minin Ali (a.s), Beni Haşim kabilesinin büyüğü, Hz. Peygamber-i Ekrem’in amcası Ebu Talib`in oğludur. Ebu Talib, Peygamber efendimizi çocukluk döneminden itibaren kendi evinde ...

İmam Hasan İmam Hasan
İkinci imam olan İmam Hasan, 624 yılında Medine’de doğdu. İmam Hasan’ı ve İmam Hüseyin’i Hz. Peygamber çok severdi. Onlar için bir çok hadis söylemiştir. Ne acıdır ki, Hz. Peygam...

imam Hüseyin imam Hüseyin
İmam Hüseyin, milâdî takvime göre, 625 (626) Medine’de doğmuştur. 10 ekim 680’de Kerbelâ’da şehit edilmiştir. İmam Hüseyin, İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in torunudur. Birinci İ...

İmam Zeynel Abidin İmam Zeynel Abidin
Dördüncü imam olan Zeynel Abidin, 659 yılında Medine’de doğmuştur. Şehadet tarihi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Kesin olan İmam Zeynel Abidi’nin zehirletilerek şehit edildiğil...

İmam Muhammed Bakır İmam Muhammed Bakır
İmam Muhammed b. Ali (a.s), lakabı Bakır dır. Bakır, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) tarafından kendisine verilen lakaptı ve ilimleri yarıp açan anlamına gelir.[1]

İmam Caferi Sadık İmam Caferi Sadık
Altıncı İmam Olan Caferi Sadık, 699’da Medine’de dünyaya geldi. Babası beşinci İmam Muhammed Bakırdır.

İmam Musa-i Kazım İmam Musa-i Kazım
Harun Reşid’in, Musa ibn-i Cafer aleyhi’s-selam’ı hapiste göz altında tutması için görevlendirdiği şahıstır

İmam Ali Rıza İmam Ali Rıza
Rıza lakabıyla tanınan İmam Ali b. Musa (a.s), yedinci imamın oğludur. (En meşhur rivayete göre) hicretin 148. yılında dünyaya geldi ve 203. yılında da irtihal etti.[1] Sekizinci imam,...

İmam Muhammed Taki İmam Muhammed Taki
Hz. İmam Muhammed b. Ali (a.s), sekizinci imamın oğludur, en ünlü lakabı Taki'dir. Bazen de Cevad ve ibn-ür Rıza lakabıyla anılır. Hicretin 195. yılında Medine'de dünyaya geldi. Şia riv...

İmam Ali Naki İmam Ali Naki
İmam Ali b. Muhammed (a.s), dokuzuncu imamın oğludur. Lakabı Nakiy'dir. Bazen de Hadi lakabıyla anılır. 212. yılında Medine'de doğmuştur 254. Hicri kameri yılında (Şia rivayetlerine gö...

İmam Hasan Askeri İmam Hasan Askeri
Askeri lakabıyla anılan İmam Hasan b. Ali (a.s) onuncu imamın oğludur. Hicri 232. yılında doğdu ve 260. yılında da (Şia rivayetlerinin bazısına göre) Abbasi halifesi olan Mu'tamid'in pla...

İmam Mehdi İmam Mehdi
Ehl-i Beyt mektebine göre, Mehdilik inancı ahir zamanda dünyaya gelmesi beklenen belirsiz bir kurtarıcıya inanmak değildir. Bu mektebe göre Mehdi babası, annesi, doğum yeri ve birçok diğer ...Adıyaman`da Aleviler Der... Adıyaman`da Aleviler Derviş Yusuf Türbesinde Buluştu
Adıyaman`daki Alevi vatandaşlar, Kahta Ortanca köyünde Alevi Dedesi Hüseyin Turan tarafından organize edilen ve Derviş Yusuf türbesinde her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen ...

Üç Sünnet ve 7 Farz Üç Sünnet ve 7 Farz
Allahın kelamı dilinden gitmeye. Kelimeyi tevhit dilinden daim söylene. Kelimeyi tevhit: la ilahe illallah Muhammed’en Resulullah Ali’yyül Veliliyullah.

Üçler,Beşler,Yediler,1... Üçler,Beşler,Yediler,12 İmam
ALLAH (ZAAT) MUHAMMED MUSTAFA (NÜBÜVVET) ALİ’YYEL MÜRTEZA (VELAYET) BEŞLER

KIZILBAŞLIK KIZILBAŞLIK
KIZILBAŞLIĞIN TANIMI: Allah, resul, ehlibeyt, oniki imam ve yol uğruna kendini adamış ve bu uğurda, yolda ölmek var dönmek yok şiarıyla başına kızıl sarık sararak ilan eden kişidir.

ALEVİLİK ALEVİLİK
Hak Muhammed Ali, Ehlibeyt, Oniki imam kutsallığını sevgisini, sevdasını yüreğinde taşıyan, Keremler Sultanı Ali’yyel Murteza’nın Hz. Muhammed’in vekili, vasisi, halifesi, imamet kap...

ALEVİLER KAFİR Mİ ? ALEVİLER KAFİR Mİ ?
Ehli Sünnet bilginleri arasında görüş birliği derecesinde ( icmaen ) dinsel bir ilke olarak “Ehli kıble tekfir edilmez. “ düşüncesi vardır. Bununla anlatılmak istenen; kıbleye dönere...

Din Dersi Alevileri Yok S... Din Dersi Alevileri Yok Sayıyor
Ne denirsen densin, hangi yola başvurulursa başvurulsun, bu ders Sünnilik dersidir. Hatta Sünniliğin sadece bir kolu olan Hanefilik dersidir. Diğer dinlerle ilgili göstermelik bilgiler de yer a...

Aleviler ve Kur’an-ı K... Aleviler ve Kur’an-ı Kerim
Aleviler, Kur’an’ın Tanrı tarafından gönderilen son kutsal kitap olduğuna inanırlar. Aynı şekilde Kur’an’dan önce gönderilen diğer kutsal kitaplara (Zebur, Tevrat, İncil) da inanı...

Teolojik Açıdan Cemevle... Teolojik Açıdan Cemevlerinin Durumu Üzerine
İslam teolojisi kavramının sınırlarına yapılacak bir yolculuk her türlü öznellikten uzak bir yolculuk olursa ortada tek bir teolojik kimliğin bulunmadığı görülecektir. Mezhepleşme sü...

Kırklar Meclisi Masal m... Kırklar Meclisi Masal mı?
Sünni ve Şii Teologların Yaklaşımları Bağlamında Alevi İnancındaki Kırklar Meclisi ve Cemine İlişkin Bir Yorum

Akıl Tutulması ve Oruç Akıl Tutulması ve Oruç
İslam'ın belli bir coğrafya, belli bir kültür ve belli bir zaman dilimine hapsedilmesinin doğurduğu yanılsamaların İslam toplumları üzerindeki olumsuz etkilerini akıl tutulması olarak ni...

Akıl Tutulması ve Hac Akıl Tutulması ve Hac
Ortodoks İslamın ibadet biçimlerinden olan hac konusundaki görüşlerimizi sergileyerek

Akıl Tutulması ve Zekat Akıl Tutulması ve Zekat
İslam'ın en önemli dinsel kurallarından biri de zekattır. Zekat sözlükte bereket, artış ve arınma anlamlarına gelen Arapça bir sözcüktür. Dinsel literatürde ise, varsıl Müslümanlar...

“Türkiye Diyanet’in ... “Türkiye Diyanet’in mevcudiyetini tartışmalı...”
“Türkiye Diyanet’in mevcudiyetini tartışmalı...” - TBMM Başkanı Bülent Arınç

İSLAM HUKUK (FIKIH) OKUL... İSLAM HUKUK (FIKIH) OKULLARI VE CAFERİ MAZHEBİ
8.yüzyılın ortalarından 9.yüzyılın ilk yarısını sonunda Ortodoks İslam mezheplerininin Sunnilik adı altında kuruluşları tamamlanmış, yani dört Sünni İslam hukuk anlayışı ortaya ...

MÜRŞİD-İ KAMİLE VARI... MÜRŞİD-İ KAMİLE VARIP EL ALMAYAN SEYİD PİR OLAMAZ
Dedeler, Babalar, Anabacılar, Seyyidler, Ulu Seyyid Ocaklarının Temsilcileri, Hazır Erenler, Canlar, cümlenize saygılar-sevgiler sunuyor aşk ile niyaz ediyorum

Kuzey Irak Alevilerinin (... Kuzey Irak Alevilerinin (Şebek, İbrahimi, Kakai..) Dinsel İnanç Kitaplarında n Buyruk Örnekleri ve Sünbülname
New York Syracuse Üniversitesi profesörlerinden Matti Moosa’nın Türkiye dışındaki Ortadoğu coğrafyasında değişik adlar altında yaşamakta olan Alevi-Kızılbaş inanç topluluklarını ...

ORTODOKS İSLAMIN HAC VE ... ORTODOKS İSLAMIN HAC VE KABE PUTPERESTLİĞİ
Her yıl onbinlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İslamın uyulması gereken beş koşulundan biri olduğuna inandığı Hac ziyaretine gitmekte. Mekke'de kaldıkları sürece, büyük gösteri...

DEVLETİN-DİYANETİN ALE... DEVLETİN-DİYANETİN ALEVİ-BEKTAŞİLERE HOR BAKIŞI SÜRÜYOR VE NELER YAPILMALIDIR?
Alevilik inanç sistemi, aklın yolunda oluşturduğu moral ve adalet-eşitlik kurallarını, toplu tapınma (Cem) kurumlarıyla yaşanılan dünyaya uyarlamıştır. Alevilik tarihine, ortodoks (S...

ALEVİLİK İSLAMIN İÇ... ALEVİLİK İSLAMIN İÇİDEMİDİR, YOKSA DIŞINDAMIDIR?
Türkiye nüfusu en son 22.10.2002 tarihinde yapılan sayım sonucuna göre yaklaşık 70 milyondur. Bu nüfusunda % 98 inin yani 68 milyonunun Müslüman olduğuna vurgu yapan çevrelerin yanında,...

TARİH BOYU ALEVİLİĞİ... TARİH BOYU ALEVİLİĞİN YOKEDİLİŞİ VE DİRENENLER KÜTAHYA ÖRNEĞİ
Kütahya ili denilince Alevilerin çok yaşamadığı hatta hiç bulunmadığı ilk aklımıza gelenlerdir. Oysa tarih bizi öylesine yanıltıyor ki, yapılan alan araştırmaları ya da literatür t...

MANİ DİNİ VE ANADOLU A... MANİ DİNİ VE ANADOLU ALEVİLİĞİNE ETKİLERİ..
Her dinin bir çıkış,bir de bitiş süreci verdir.Bazı dinler çıkış sürecinden bugünlere büyüyerek gelirler.Ancak ilk çıkış koşullarında olmaları bir yana çeşitli yorumlarla bir y...

Alevi-Bektaşi Tekke ve O... Alevi-Bektaşi Tekke ve Ocaklarının İşlevleri ve Kültürümüze Katkıları
Konumuzu ilgilendiren tekkelerin tarihleri çok eskilere gitmesine karşın biz çıkış noktalarına uzanmadan gelenek ve göreneklerimize göre biçimlenmiş ve uygulama açısından yer edinmiş o...

ALEVİLİKTE TEMEL İNAN... ALEVİLİKTE TEMEL İNANÇLAR
ALEVİLİK NEDİR? Alevilik, İslamdır. Hakk-Muhammed-Ali yolunun Kırklar Meclisinde olgunlaştığı ve Oniki İmamlarla devam eden;İmam Cafer-i Sadık’ın akıl ölçüsünü rehber olarak alan...

OCAK / DERGAH / TEKKELER:... OCAK / DERGAH / TEKKELER: DERSİM / KARER BÖLGESİ
BABA MANSUR, KURHÜSEYİN (KOL Tekkesi) SOY SECERESİ (192)

OCAK / DERGAH / TEKKELER OCAK / DERGAH / TEKKELER
Ocak / Dergâh / Tekke tanımı

Yaşayan İsmaililiğe K... Yaşayan İsmaililiğe Kısa Bir Bakış
Suriyeli İsmaili araştırmacı Dr. Moustapha Ghaleb, Dr. Sheikh Khodr Hamawi'nin Introduction To Ismailism (Beirout 1970) yapıtının önsözünde şunları yazmaktadır.

İnançsal ve Toplumsal A... İnançsal ve Toplumsal Akrabalık: Musahiplik
1. Musahipliğin Tanımı

Nusayrilik ve Nusayriler ... Nusayrilik ve Nusayriler Üzerinde Kısa Değinmeler
Al- Kummi’ye (Al-Makalat, s. 55-60, 63) göre Nusayriler, 8. yüzyılın ikinci yarısında Küfe’de gelişip ortaya çıkan Şii-Gulattan (aşırı Şii) Mukhammisa’nın (Pendatistler-Beşçile...

CENAZE HİZMETLERİ NASIL... CENAZE HİZMETLERİ NASIL YAPILIR? CENAZE NASIL KALDIRILIR? OKUNACAK DUALAR
Kelime-i Tevhid :

ALEVİ FELSEFESİ VE ALTE... ALEVİ FELSEFESİ VE ALTERNATİF ÖRGÜTLENME MODELİ
Alevi felsefesinin tarihsel gelişim aşamaları gerek sözlü edebiyat aracılığıyla gerek bireysel çabalarla ve gerekse de kitlesel örgütlenme biçimlerinde çeşitli barikatları aşarak bu g...

KIRKLAR CEMI KIRKLAR CEMI
Alevi toplu tapınması Cem’in kökeni olan Kırklar Meclisi ve bağlı olarak Müsahipliğin Tarihsel Gerçekliği

NAMAZ, CAMİ VE CEMEVİ NAMAZ, CAMİ VE CEMEVİ
İsmail Kaygusuz

İSLAMİYET VE ALEVİLİK İSLAMİYET VE ALEVİLİK
İmam ALİ HANGİ İSLAMİYET İÇİN SAVAŞTI?(44)

MEDİNE VESİKASI / RIZA ... MEDİNE VESİKASI / RIZA ŞEHRİ
Hz. Muhammed ve diger müslümanlar, Nisan ayından itibaren 16 Temmuz 622 gününe kadar Mekke’den Medine’ye hicret ederler.

Köken itibariyle.. Köken itibariyle..
Köken itibariyle Alevi olmayan fakat Alevi inancına ilgi duyan insanlara ve genel olarak, “isteyen herkes Alevi olabilir mi, nasıl Alevi olunur” sorularına ne cevaplar verilmesi gerekiyor?

Nusayri Aleviler Bir Aray... Nusayri Aleviler Bir Araya Gelip Kurumsallaşmalıdırlar
Artık herkesler kabul ediyor ki günümüz dünyasında en küçük etnik, dini topluluklar bile dikkate alınıyor. Sayısı milyonlarla ifade edilen Aleviler, gerek Ortadoğu da gerek Avrupada dikk...

Aleviler Cumhuriyetin Bek... Aleviler Cumhuriyetin Bekçileri Değil, Sahipleridir!
Alevilerin Cumhuriyetin bekçileri oldukları düşüncesi Alevi toplumuna empoze ediliyor. Bilinç altına bekçi oldukları kodlanıyor. Bu yeni bir faaliyet değil. Temeli çok uzun zamanlar önce ...

Alevilik İnsanı Anlaml... Alevilik İnsanı Anlamlı Yaşama Götüren Yoldur
Şu yer yüzünde yasayan zenci-beyaz-sarı, kadın-erkek, genç-yaşlı, Afrikalı-Avrupalı-Asyalı-Amerikalı, Budist-Katolik-Yahudi-Sünni-Şii... bütün renklerden, kıtalardan, sosyal sınıfl...

Zülfikar Bir Savaş Arac... Zülfikar Bir Savaş Aracı Değildir
Günümüzde Alevi kimliğini dışa vurmanın, açıkça ilan etmenin sembollerinden olan Zülfikar, İmam Ali'nin ucu çatallı kılıcının adıdır. İnancımıza göre Zülfikar, Allah tarafınd...

Çerağ/Delil Çerağ/Delil
Çerağ ve delil kelimeleri/kavramları genel manada bir birinden farklı anlamlara sahip olmakla beraber Alevi inancında birlikte kullanılan kavramlardır. Çerağ kelimesi Farsça bir kelime olup ...

Alevilere/Aleviliğe Öny... Alevilere/Aleviliğe Önyargılı Yaklaşımlarla Mücadele
Ne yazık ki günümüzde bile hala bir çok çevreler Alevileri/Aleviliği öcü gibi görmeye devam ediyorlar. Bunca gelişkin iletişim olanaklarına, eğitim imkanlarına rağmen Aleviler ve Alevi...

Çocuklara ve Gençlere A... Çocuklara ve Gençlere Aile İçerişinde Alevilik Dersleri
Alevi çocuklarına ve gençlerine Alevilik dersi gerekiyor mu ? Evet, çocuklara ve gençlere Alevilik inanç dersi gerekiyor.

MUHARREM ORUCU MUHARREM ORUCU
Bilindiği üzere Aleviler/Alevilik asırlardır baskı altında tutulmaktadır/lar. Bu baskıların sonucu Alevi toplumu kendi değerlerine yabancılaşmış, kendini inkar noktasına gelmiştir/geti...

TAHTACILAR TAHTACILAR
Tahtacılar, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan Alevilerdir. Anadolu Alevi mozaiğinin en renkli öğelerinden olan Tahtacılar, genellikle orman işiyle uğraştıkları için bu ismi almışlar. ...

CEM CEM
Cem, Alevilerin topluca düzenledikleri ibadet töreninin adıdır. Cem kelime manasıyla "toplanmak" ve "birlik" anlamına gelmektedir.

Dua ve Alevi Duaları Dua ve Alevi Duaları
Son tahlilde insanoğlu aciz içinde olan bir varlıktır. Bu durum insanlık tarihine kadar uzanır. Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, yaşam standardı ne kadar yükselmiş olursa olsun in...

DÖRT KAPI KIRK MAKAM DÖRT KAPI KIRK MAKAM
Dört kapı kırk makam şeklinde ilkeleşen ve insanı "insanı kamil" (olgun insan) olmaya götüren ilkeleri Hünkâr Hacı Bektaşı Veli tespit etmiştir. Bu ilkeler aşama aşama olup insanı ol...

ALEVİ AHLÂK SİSTEMİ ALEVİ AHLÂK SİSTEMİ
Herhalde dünyada anlamı bu kadar derin ve kapsamlı olan ama aynı zamanda sadece üç sözcük olan başka bir kavram yoktur. Bazılarının onlarca kitaba, yüz binlerce sözcüğe sığdıramadı...

ALEVİLERDEN ÖZÜR DİLE... ALEVİLERDEN ÖZÜR DİLENMELİDİR!
Tarihten günümüze değin binlerce Alevi katledildi. Katliamcılara sahip çıkanlar Alevilerden özür dilemelidirler! Aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun eğer bir suç işlenmişse bu su...Hazreti İmam Ali ve Tanr... Hazreti İmam Ali ve Tanrısallığı
Hazreti Ali, Alevi / Bektaşi yolunun kurucusu ve baş önderidir. Alevi / Bektaşiler ona tarifsiz bir sevgiyle bağlıdırlar. Öyle ki, onu sevmek, dindir, imandır. Nitekim Hazreti Muhammed, " Ali...

“İLİM BİR NOKTA İD... “İLİM BİR NOKTA İDİ, CAHİLLER ONU ÇOĞALTTILAR”
İşte billur kıvamında bir beyan, işte İmam Ali’nin damgasını taşıyan ilahi bir hikmet! Hiç mübalağasız, hakkında ciltler dolusu kitap yazılacak bir cümledir bu. “İlim bir nokta i...

Mevlana'dan Dem Hame Dem ... Mevlana'dan Dem Hame Dem Ali Ali kasidesi
Türkçe’ye çevirip şiirleştiren: Derviş Baba

Şahı Merdan Ali'yi tan... Şahı Merdan Ali'yi tanımayanlara ve hakkında ileri geri konuşanlara sunulur
Seyyid İmadeddin Nesimi (ö.1404-8)İmam Ali’yi, tanımak isteyen talibine, hem insani hem rahmani yönleriyle anlatıyor

İMAM ALİ’NİN BİLİM... İMAM ALİ’NİN BİLİMSEL KİŞİLİĞİ ÜZERİNE
GİRİŞ “Kişi insanlar arasında aklıyla yaşar, bilim ve tecrübeleri aklıyla edindiği gibi.”

DÜVAZLAR DA VE GÜLBENKL... DÜVAZLAR DA VE GÜLBENKLER DE Hz. ALİ
Konu başlığımız olan Düvazlar ve Gülbenkler de kavramının ötesinde Düş’ler de, Umut’larda, Feryatlarda, Dem’ler de, Semah’larda, Şiirlerde ve Beddualarda da dile getirilen Hz. Ali...

Hz. Ali, Alevi inancını... Hz. Ali, Alevi inancının içine hem çok yönlü, hem de derinlemesine girmiştir. Onun kadar bu inancı etkileyen belki de hiç bir veri yoktur. Aleviler güzel olan her şeyde onu görmüş, güzel olan her şeyi ona benzetmiştir.
7 ULU OZAN GÖZÜ İLE İmam ALİ

İMAM ALİ’DEN MEKTUPLA... İMAM ALİ’DEN MEKTUPLAR
İMAM ALİ’NİN MISIR’A VALİ TAYİN ETTİĞİ HARİS

İMAM ALİ’DEN ÖZ DEY... İMAM ALİ’DEN ÖZ DEYİŞLER
Pir Selçuk Sevin Dede Babamansur Kur Hüseyin Dergahın Postnişi Sütlüce Köyü(Karer)/ BİNGÖL

4 KAPIDA İMAM ALİ 4 KAPIDA İMAM ALİ
“Her kim ki şeriatın on makamından birisini dahi yerine getirememişse Tarikat makamına, Tarikatın on makamından birisi dahi eksik olsa Marifet makamına, Marifetin on makamından birisi dahi ...

HZ. ALİ’NİN ÖĞÜTLE... HZ. ALİ’NİN ÖĞÜTLERİ
İMAM ALİ’NİN OĞLU İMAM HASAN’A ÖĞÜDÜ

İMAM ALİ’DEN İLİM V... İMAM ALİ’DEN İLİM VE ADALET
İmam ALİ’NİN ADALETİ (36)

HZ. ALİ KİMDİR? HZ. ALİ KİMDİR?
İmam Ali, Milâdi takvime göre 21 Mart 598’de (bazı kaynaklara göre 21 Mart 599 da) Mekke / Kabe’de doğmuştur. 24. 01. 661 tarihinde ise, Abdurrahman İbni Mülcem-i Murâdî adlı bir Haric...

İmam Ali'nin Düşünce ... İmam Ali'nin Düşünce Denizinden Bir Kaç Damla
İmam Ali üzerine yaptığımız değerlendirmelerde, İmam Alinin “bilindikçe, tanındıkça, derinlemesine incelendikçe sevileceği” tespitini yapmıştık. Bu tespitten hareketle bilgimiz ö...

İmam Ali ilkelerin İnsa... İmam Ali ilkelerin İnsanıdir
İmam Ali gerçeğini bütün yönleriyle anlamaya, kavramaya ve mümkün mertebe yaşamımıza katma çabalarımız devam ediyor.

Allah’ın Arslanı İma... Allah’ın Arslanı İmam Ali’den dersler
Övünmeye değer şeyler güçlü akıl, utanma, nefsinden sakınma ve eğitimdir.

Bir Bütün olarak İmam ... Bir Bütün olarak İmam Ali
İmam Ali, dünyaya gelmiş en önemli şahsiyettir. Burada bir parantez açarak İmam Ali’nin peygamberlerle karıştırılmamasının gerekliliğini belirtmek isteriz. İmam Ali’nin önemini vur...

Günümüzde İmam Ali Günümüzde İmam Ali
Çeşitli ideolojik saplantıları olan bir takım kimseler İmam Ali gerçeğini inkâr etmek istiyor. Bunu başaramayınca da bu defa İmam Ali gerçekliğini saptırmaya, tahrif etmeye, toplumun ö...

Hz. Ali Hz. Ali
İmam Ali, milâdi takvime göre 21 mart 598'de doğmuştur. 24. 01. 661 tarihinde ise, İbn Mülcem adlı hain tarafından zehirli bir kılıçla şehit edilmiştir.

BOZOKLU CELAL BOZOKLU CELAL
Celallenmek" kavramı Türkçe’ye Bozoklu Celal vasıtasıyla girmiştir. Bozoklu Celal’in yaşamı hakkındaki bilgiler günümüze kadar açığa çıkmamıştır. Var olan bilgilere bakılırsa...

Virani Virani
Yedi Ulu Alevi ozanlarından biri olan Virani’nin doğum tarihi ve yeri bilinmemekle beraber Kerbelâ çevresinde yaşadığı ve 16. yüzyılın sonlarında, 17. yüzyılın başında yaşadığı ...ANADOLUYA IŞIK VERENLER. ANADOLUYA IŞIK VERENLER.
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başladıkları 12. Yüzyıl’da bu topraklarda tarihin derinliklerinden kalma bir çok kavim yaşamaktadır. Bu yerleşik halkın milliyeti ve dini ne olursa olsu...

BEKTAŞİ OZANI AŞIK VEL... BEKTAŞİ OZANI AŞIK VELİ’nin YENİ BULUNAN ŞİİRLERİ
Bu bildirimizde ozanlık geleneğinde Emlek yöresinden bir ozanın yeni şiirlerini tanıtacağız.Emlek yöresinden dedim,çünki Emlek bölgesinin ozanlık geleneklerinde önemli bir yeri vardır. ...

DERSİM EVLİYALARI DERSİM EVLİYALARI
DÜZGÜN BABA Düzgün Baba adı ile anılan Evliyanın esas adı Şah Haydar’dır.Kendisi Seyyit Mahmud-i Hayrani'nin oğludur. Zeve yakınlarında bulunan Zargovit tepesinde hayvanlarını otlatma...

SEYYİD NUR-U DERVİŞ CE... SEYYİD NUR-U DERVİŞ CEMÂL SULTAN OCAĞI:
Seyyid Cemâl Sultan hakkında kaleme aldığım bu satırları yazmama neden olan daha doğrusu bu seyyidi yazmaya zorlayan rahmetli sayın İsmail Onarlı’nın daha önceden kaleme aldığı bir m...

Başköylü Hasan Efendi Başköylü Hasan Efendi
Hakikate Erenlerin Bahçesi

Köroğlu Köroğlu
16. ve 17. y.y.larda osmanlı devleti tarih kitaplarında başarıyla anlatılsada, halk açlık ve isyanların içerisindeydi. Osmanlı dışta geliştikçe içteki isyanlarda gün be gün büyümekt...

Hamza Baba Hamza Baba
Hamza Baba’nın doğum tarihi hakkında kesin bilgiler yok.

Ebul Vefa Ebul Vefa
Taç-ül Arifin Ebul Vefa’nın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bazı bilgiler 1020 yılında doğduğu yönündedir. Ebul Vefa’nın düşünceleri, Babai İlyas, Hacı Bektaşı Veli...

SARI SALTUK SARI SALTUK
Sarı Saltuk menkıbelerde en çok anlatılan pirlerden birisidir. Menkıbeler öylesine çok söylenmiş, yazıya geçirilmiştir ki, onun tarihsel kimliğini geri plana atmaya yetmiştir

OTMAN BABA OTMAN BABA
Otman Baba adı her zaman Sarı Saltuk, Kızıl Deli Sultan gibi batıda tekke kurmuş pirlerle birlikte anılır. Tekkesi Bulgaristan sınırları içinde bulunan Hasköy’dedir. ölümünün hemen ...

HACİM SULTAN HACİM SULTAN
Asıl adıyla Recep olarak bilinir. Hacı Bektaş Veli’nin akrabası olduğu sanılmaktadır. Hatta bazı kaynaklar amcasının oğlu notunu düşmektedir. Bilinen asıl gerçek ise, Hacı Bektaş V...

SARI İSMAİL SARI İSMAİL
Yaşamı konusunda aydınlatıcı bilgiler bulunmamasına karşın Sarı İsmail, Bektaşi ve Alevi yazınında isminden en çok söz ettiren pirlerden birisidir. Anadolu’ya 13. yy.da gelmiş olduğ...

Baba ilyas Baba ilyas
Baba İlyas, Babailer isyanının önderidir. Babailer isyanının etkileri yüzlerce yıl devam etti. Babailer isyanı, daha sonraki süreçleri belirleyen önemli bir dönemeçtir. Baba İlyas’ta...

KIZIL DELİ (SEYİT ALİ ... KIZIL DELİ (SEYİT ALİ SULTAN)
Kızıl Deli, Alevilik ve Bektaşilikte önemli kişilerden birisidir. Adı her Alevi-Bektaşi’ce sıkça kullanılır. Buna karşın yaşamıyla ilgili belirsizlikler hala sürmektedir. Hacı Bekta...

Gül Baba Gül Baba
Gül Baba, aslen Amasya’lıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Gül Baba, büyük ilim, irfan sahibi bir önderdir. Geleceğin hangi temeller üzerinde gelişeceğini iyi görmüş ve ...

Dadaloğlu Dadaloğlu
Dadaloğlu’nun hangi tarihte yaşadığı ve nerede yaşadığı hakkındaki bilgiler, diğer önderlerimiz, ozanlarımız gibi muhteliftir. Günümüze kadar ulaşan şiirlerinde güneyde yaşadı...

Tapduk Emre Tapduk Emre
Tapduk Emre, kesin olmakla beraber 1200 ile 1300’lü yıllar arasında günümüzde Aksaray olarak adlandırılan İç Anadolu bölgesinde yaşamıştır. Tapduk Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlâna i...

Baba İshak Baba İshak
Bazı kaynaklar Baba İlyas ile Baba İshak’ı birbirine karıştırıyorlar. Bazı bilgilerde Baba İlyas, Baba İshak’ın halifesidir. Yine bazı kaynaklarda ise Baba İshak’ın Baba İlyas’...

Muhammed Nusayri Muhammed Nusayri
Üzerinde en çok tartışılan, bir çok defa katliamlara uğrayan, baskıların en olmadıklarını yaşayan Nusayrilerin önderidir Muhammed Nusayri. Nusayrilik, hep Ehlibeyt dairesinin dışına i...

Kadıncık Ana Kadıncık Ana
Kadıncık Ana, Alevi toplumunda en çok bilinen kadın önderlerden biridir. Şöyle ki; Ulu Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Sulucakarahöyük’e geldiğinde çamaşır yıkıyan kadınların yanına g...

Baba Zünnun Baba Zünnun
Baba Zünnun’un doğum tarihi ve nerede doğduğu hakkında hiç bir bilgi bulunmamaktadır.

Kazak Abdal Kazak Abdal
Kazak Abdal’ın doğum tarihi ve doğum yeri hakkında çeşitli bilgiler var. Bunlar içinde en çok bilineni, Romanyalı olduğu ve 17. yüzyılda yaşadığıdır. Kazak Abdal, bir çok düşünd...

Şah Abbas Şah Abbas
Şah Abbas, Şah İsmail ve Şah Tahmasp’tan sonra Safevi devletinin en önemli yöneticilerinden birisidir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1629 yılında hakka yürüdüğü sanılmakt...

Şah Kulu Şah Kulu
Şah Kulu’nun doğum tarihi bilinmemektedir. Günümüzde Antalya adını alan Teke iline bağlı Korkuteli kazasının Yalımlı köyünde doğdu. Şah Kulu’nun babası Hasan halife, Şah İsmail...

Veysel Karani Veysel Karani
Veysel Karani, Onyedi Kemerbesttendir. 560 yılında Karen (Yemen)’de doğmuştur. Sıffin savaşında Hz. Ali saflarında Muaviye’ye karşı savaşırken şehit düştü.

Hüsniye Hüsniye
Hüsniye, en önemli Alevi kitaplarından birinin kahramanıdır. Hüsniye adı ile bilinen bu kitapta, Alevi-Sünni inancı arasındaki temel farklılık diyalog yoluyla yansıtılmakta. Bu kitapta k...

Hıdır Abdal Hıdır Abdal
Hıdır Abdal Sultan’ın nerede ve ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bilinenler Hıdır Abdal Sultan’ın, Karaca Ahmet’in evlatlarından olduğu ve Hacı Bektaş Veli’nin yolund...

Şah Tahmasp Şah Tahmasp
Şah Tahmasp, büyük Alevi önderi, ozanı Şah İsmail’in oğludur. Bilindiği üzere Şah İsmail, Safevi devletini kurarak, Aleviliği de bu devletin resmi inancı olarak kabul etti.

HACI BAYRAM VELİ HACI BAYRAM VELİ
Osmanlı Devleti’nin kurulması, ilişkilerin dinsel bir hoşgörü içinde yürümesi, barış ve dostluğun ön planda tutulmasının altında yatan bir neden hiç şüphe yok ki Anadolu Erenlerin...

EDEBALİ EDEBALİ
Edebali gibi bir Horasan Piri’ni hemen hemen Anadolu topraklarında yaşayan, biraz da tarihle ilgilenen herkes bilmektedir. Baba İlyas müritlerindendir. Hacı Bektaş ve diğer Horasan Erenleri i...

BARAK BABA BARAK BABA
Barak Baba 1257 Tokat doğumlu olarak kayıtlarda gözükmektedir. 1307’de Gilan ‘da kaynar bir kazana atılarak şehit edilmiştir. 0 sıralarda kırk yaşlarında olduğu rivayet edilir.

İMAM ZEYD İMAM ZEYD
Zeydiye tarikatının kurucusu olan imam Zeyd, kesin olmamakla beraber 698 yılında doğmuştur. Yine kesin olmamakla beraber 740 yılında küfe de Emevi zulmüne karşı başlayan isyanda şehit e...

Demir Baba Demir Baba
Balkanlardaki Alevi toplumunun önderlerinden olan Demir Baba’nın nerede ve ne zaman doğduğu belli değil. Demir Baba Velayetnamesinden, Demir Baba’nın kerametleri, yaşamı, soy seçeresi ve ...

Ahmet Yesevi Ahmet Yesevi
Ahmet Yesevi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hakka yürüyüş tarihi 1166 yılı olarak bilinmektedir. Ahmet Yesevi, günümüzde Kazakistan sınırları içinde bulunan Çimkent ...

Karacaoğlan Karacaoğlan
Karacaoğlan’ın hangi bölgede doğduğu, hangi inançtan olduğu, hangi aşirete bağlı olduğu hep tartışılmıştır. Bizce bu tartışmaların hiç bir kıymet-i harbiyesi yok. Neden diye so...

Onyedi kemerbest Onyedi kemerbest
Onyedi Kemerbest; Hz. Muhammed’e, Hz. Ali’ye, Ehlibeyt’e bağlı kırklar meclisinin üyeleri arasında bulunan, Hz. Ali tarafından kemerleri bağlanmış olan onyedi önderdir. Onyedi Kemerbes...

Yemini Yemini
Yedi ulu Alevi ozanından biri olan Yemini’nin nerde ve ne zaman doğduğu bilinmemektedir. 16. Yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Asıl adının Ali olduğu, Akyazılı İbrahim Dede Zaviyesi...

SULTAN ŞUCAEDDİN VELİ SULTAN ŞUCAEDDİN VELİ
Sultan Şuca adıyla da anılan büyük Anadolu Velisi’nin doğum ve ölüm tarihleri konusunda kesin kayıtlar yoktur. Bu büyük velinin kişiliğiyle ilgili en çok görülen tekke yaşamı ve An...

Hz. Zeynep Hz. Zeynep
Zeynep adı Alevi toplumunda yiğitliğin adı olarak bilinir. Bu yiğitlik kültünün oluşumunu Hz. Zeynep gerçekleştirmiştir. Aslında Zeynep adı salt yiğitlik için değil, aynı zamanda do...

YEDİ ULU OZAN YEDİ ULU OZAN
Alevi tarihine deyişleriyle, şiirleriyle yön vermiş, Alevi inancına bağlılıklarını yaşamlarıyla kanıtlamış olan yedi ulu ozan şunlardır:

İmam ismail İmam ismail
Altıncı İmam Cafer Sadık’ın oğlu olan İsmail’in doğum yeri ve tarihi bilinmemekle beraber, 760 tarihinde hakka yürüdüğü bilinmektedir.

Börklüce Mustafa Börklüce Mustafa
Börklüce Mustafa, 1400’lerin başında Şeyh Bedrettin önderliğinde gelişen mücadelede, Torlak Kemal ile birlikte büyük bir isyan sonrası asılarak şehit edilen önemli bir isyancı önder...

Ahi Evren Ahi Evren
Ahi Evren, Ahi örgütünün kurucusudur. Ahi örgütlenmesi bir esnaf, zanaatçı, çiftçi örgütlenmesidir. Ahi örgütlenmesinin temelini Baba İlyas attı. Bir kurum olarak gelişmesini ise Ahi ...

Fuzuli Fuzuli
Yedi Ulu Alevi ozanından biri olan Fuzuli’nin doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinmemekle beraber 1495 yılında Bağdat’ta doğduğu yaygın bir kanaattir.Asıl adı Mehmet olan Fuzuli’nin...

Horasan Teberdarı Horasan Teberdarı
Eba (bazı bölgelerde Eba yerine Ebu deniliyor) Müslim Horasani, sadece bizler için değil, bütün Ortadoğu toplumları için, özelikle de Horasan bölgesinde yaşayanlar için önemli bir önde...

Ebu Müslim Ebu Müslim
Ebu Müslim Horasani, kanlı Emevi saltanatını yıkan büyük önder olarak tarihteki yerini alıyor. Ebu Müslim’in nerede doğduğu ve hangi tarihte doğduğu muhteliftir. Büyük olasılıkla H...

YUNUS EMRE YUNUS EMRE
Yunus Emre hakkındaki bilgiler kesin olmamakla beraber 1238 yılında doğduğu ve 1320’de hakka yürüdüğüdür şeklindedir. Anadolu’nun bir çok bölgesinde Yunus Emre’ye ait olduğu iddia...

1. HUBYAR / HUBYAR SULTAN 1. HUBYAR / HUBYAR SULTAN
Bu konuyu aktarmadan önce bir şeyi kesin bir dille aktaralım ki, tarihte 2 Hubyar vardır. 1. Hubyar Sultan 13.Yy.’da yaşayan ve Hace Bektaş-ı Veli ile birlikte Anadolu’yu irşat etmek için...

Kul Himmet Kul Himmet
Yedi Ulu Alevi ozanından biri olan Kul Himmet’in, onaltıncı veya onyedinci yüzyılda yaşadığı varsayılmaktadır. Tokat bölgesinde yaşadığı ve o bölgede hakka yürüdüğü söylenmekt...

Mevlana Mevlana
Mevlâna’nın Alevi olup olmadığı hep tartışılmıştır. Bizce Mevlâna Alevidir! Hatta diyebiliriz ki, Anadolu’daki Aleviliğin gelişmesinde, yaygınlaşmasında katkıları olmuştur. Mev...Alevi inancı asırlardı... Alevi inancı asırlardır yok edilmek isteniliyor
Alevi toplumu yok sayılıyor, dışlanıyor, hor görülüyor, Aleviliğinden dolayı aşağılanıyor, katlediliyor. Alevi toplumu tarihten günümüze çok zorlu süreçlerden geçerek geldi. Alevi...

Pirlerin Ardılları Pirlerin Ardılları
Bizler, tarihe yön vermiş, değiştirmiş, insanın gerçek manada insanlaşmasına katkı sunmuş Alevi ulularının ardıllarıyız. Bizler Hz. Ali`de sembolleşen sayısız erenin temsil ettiği ...

Sivas Katliamı Sivas Katliamı
2 temmuz 1993 tarihinde Sivasta Alevilere yapılan katliam, tarih boyunca Alevilere yapılan ne ilk ne de son katliamdı.

Kendini Aşmak Kendini Aşmak
Bir çok kez yaptığımız gibi soru sorarak başlayalım.

Zülfikar Bir Savaş Arac... Zülfikar Bir Savaş Aracı Değildir
Günümüzde Alevi kimliğini dışa vurmanın, açıkça ilan etmenin sembollerinden olan Zülfikar, Hz. Ali'nin ucu çatallı kılıcının adıdır. İnancımıza göre Zülfikar, Allah tarafından...

Ne yozluk, ne yobazlık Ne yozluk, ne yobazlık
Günümüz insanının (en çok da gençliğin) büyük bir sorunudur kimliksizlik. İnsanlar kimliksiz durumdalar. Kimlik derken bir devlete, ulusa, inanca ait kimlikten bahsetmiyoruz. Bu kimlikler m...

Neden Aleviyiz? Neden Aleviyiz?
Bu soruya cevap vermek için daha başka sorular sormak lazım. Neden insanız? Ya da soruları genişletip, derinleştirebiliriz. Örneğin neden yaşamda bunca çelişki var?

OLMAK YADA OLMAMAK OLMAK YADA OLMAMAK
Dayanmak. En zor koşullarda o iradeyi göstermek.

Alevilik bilinciyle hedef... Alevilik bilinciyle hedefe doğru!!!
Her şeyden önce kendimizi yenilgiye/yenilgilere karşı moral olarak koruyacağız. Mağlubiyetler her zaman olacak. Bizler kazanmayı hedef almakla beraber, toplumumuzun ve inancımızın özgün k...

ALEVİ KATLİAMLARININ HE... ALEVİ KATLİAMLARININ HESABI SORULMAYACAK MI?
Yezit, Muaviye, Mervan, Sıffin, Kerbela, Çaldıran, Kuyucu Murat Paşa, Ebu Suud, Yavuz Selim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi ???

ALEVİLİK İNANCIMIZ ALEVİLİK İNANCIMIZ
Hiç kimse kendisini ve bizleri kandırmaya çalışmasın.

Sözlerimizin Muhataplar... Sözlerimizin Muhatapları Alevilik Bilincine Ulaşmak İsteyenlerdir
Sözlerimizin asil muhatapları Alevilik Bilincine sahip veya bu bilince ulaşmak isteyenlerdir. Yaşamı anlamından uzak bir şekilde yaşayan (aslında buna yaşamamak da diyebiliriz, çünkü bunl...

Alevi Toplumuna Hizmet Ed... Alevi Toplumuna Hizmet Edelim
Neden Alevi toplumuna, Alevi toplumunun şahsında insanlığa hizmet etmeyelim? Alevi toplumunun şahsında insanlığa hizmet etmek şereflice bir davranıştır. Neden, her türlü boş ve anlams...

ALEVİ GENÇLİĞİ VE AL... ALEVİ GENÇLİĞİ VE ALEVİ DAVASI
Genel anlamda sınırlı da olsa gerçekleşmiş olan Alevi örgütlenmesinin tersine, bizim örgütümüzün bileşenleri gençlerdir. Örgütün beynini ve omurgasını teşkil edenlerin yaş ortala...

Neden Aleviler Adına Ör... Neden Aleviler Adına Örgütlenme? Nasıl Bir Alevi Örgütlenmesi?
En genel tanımı ile örgütlenme “ortak bir amacı ya da eylemi gerçekleştirmek maksadıyla bir araya gelmiş kurumların ya da kişilerin oluşturduğu birlik” anlamına geliyor. Bunu biraz d...

Alevi inançlı sanatçı... Alevi inançlı sanatçılar/aydınlar
Bizler insanız. Dolayısıyla da insanlık hakkında söz söyleme, düşünce belirtme yetkisine sahibiz. Kimse bize : “kim oluyorsunuz da insanlığın genel gidişatı hakkında söz söyleyip d...

ALEVİLİĞİ SAVUNMAK ALEVİLİĞİ SAVUNMAK
Kapıya ard arda tedirgin bir şekilde vuruldu. Hasan okumakta olduğu kitabı elinden bırakmayarak ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. Okuduğu kitabı elinde tutuyordu. okuduğu sayfa kaybolma...

Alevi Gençliğine Çağr... Alevi Gençliğine Çağrı
Alevi gençliği; artık yeter gaflet uykusunda uyuduğun. Uyan, uyan ve kendine gel! Etrafına bir bak. Bak ki, mazlum ve mahsun toplumun ne halde, gör. Toplumun yok olmanın eşiğinde. Eğer sen g...

ALEVİ GENÇLİGİNİN TA... ALEVİ GENÇLİGİNİN TARİHSEL SORUMLULUĞU
Gençlik bir toplumun geleceğidir. Gençliğini doğru bir temelde geliştirmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdurlar. Bu ölçüt Alevi toplumu içinde geçerlidir. Geçerli olduğu içinde buna uygun...

Alevilik Tanımlamaları Alevilik Tanımlamaları
Gelinen aşamada artık Aleviliğin tamamen yok edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu anlaşılmadan hareketle, yok edilemeyecek Aleviliğin mümkün mertebe farklı algılamalara ve yorumlamalara seb...İncinsen de İncitme İncinsen de İncitme
Ulu Hünkar Hacı Bektaş Veli`nin incinsen de incitme ilkesi bazı kimseler tarafından ya anlaşılmıyor ya da yanlış anlaşılıyor.

Bir Olmak, İri Olmak, Di... Bir Olmak, İri Olmak, Diri Olmak
Hünkar Hacı Bektaş Veli bizlerin önderidir. İkrar verdiğimiz, bağlı olduğumuz pirimizdir.

SARI İSMAİL SARI İSMAİL
Yaşamı konusunda aydınlatıcı bilgiler bulunmamasına karşın Sarı İsmail, Bektaşi ve Alevi yazınında isminden en çok söz ettiren pirlerden birisidir. Anadolu’ya 13. yy.da gelmiş olduğ...

Abdal musa Abdal musa
Abdal Musa, Anadolu’da Aleviliğin yayılmasında, gelişmesinde büyük katkıları olan bir Alevi önderidir. Kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, 1300 ile 1400’lü yıllarda yaşadığı ...

HACI BEKTAŞ VE HIZIR PEY... HACI BEKTAŞ VE HIZIR PEYGAMBER
Hünkâr'a bir ikindi üzeri, güzel yüzlü, tatlı sözlü, Alevi saçlı, yeşil giysili bir aziz geldi.

HACİM SULTAN HACİM SULTAN
Asıl adıyla Recep olarak bilinir. Hacı Bektaş Veli’nin akrabası olduğu sanılmaktadır. Hatta bazı kaynaklar amcasının oğlu notunu düşmektedir. Bilinen asıl gerçek ise, Hacı Bektaş V...

Kadıncık Ana Kadıncık Ana
Kadıncık Ana, Alevi toplumunda en çok bilinen kadın önderlerden biridir. Şöyle ki; Ulu Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Sulucakarahöyük’e geldiğinde çamaşır yıkıyan kadınların yanına g...

VİLÂYETNAME’DEN BEŞT... VİLÂYETNAME’DEN BEŞTAŞ’IN TANIKLIĞI
Hacı Bektaş Kadıncık’ın evine yerleştiği günlerde, Sulucakarahöyük’te ancak yedi ev vardı. Bu yüzden büyükbaş hayvanları güdücüye vermezler; dönüşümlü olarak kendileri güd...

Balım Sultan Balım Sultan
Bektaşiliği kurumlaştıran önder olarak bilinen Balım Sultan, 1457’de Dinetoka’da doğmuştur. 1517 tarihinde hakka yürümüştür.

BEKTAŞİLİK BEKTAŞİLİK
Hacı Bektaşı Veli adına kurulan, Hz. Ali ve On İki İmam sevgisine dayanan Anadolu ve Balkanlarda yayılan günümüzde de varlığını sürdüren önemli bir Alevi tarikatıdır/örgütlenmesid...

HACI BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ VELİ
Anadolu Alevilerinin piri olan Hacı Bektaş Veli, kesin olmamakla beraber 1210’da doğmuştur (1271’de hakka yürümüştür). Horasan’dan gelip Anadolu ya yerleşmiş, burada çilekeş Anadolu...Kızılbaş Harbi ve Çep... Kızılbaş Harbi ve Çepniler
Kızılbaş(*) harbinde Erciş Kalesi;ni düşmana teslim ettikleri için kaleden ihraçları emrolunan Çepniler;den eğer Erciş, Ahlat, Bitlis ve Adilcevaz kalelerinde kalmış olanlar varsa onlar...

NUR ALİ HALİFE AYAKLANM... NUR ALİ HALİFE AYAKLANMASI
Nur Ali Halife isyanı Osmanlı yönetiminin iktidar kavgasında olduğu bir döneme rast gelir. 2. Bayezit iktidardan uzaklaştırılmış, Yavuz Selim kardeşlerine karşı iktidar için savaşım v...

KERBELA OLAYI KERBELA OLAYI
Kerbela günümüzde Irak sınırları içinde yer alan* coğrafi bir bölgedir. Kerbela’yı önemli kılan Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali’nin oğlu üçüncü İmam Hüseyin’in 680’de Eme...

BABAİLER İSYANI NASIL G... BABAİLER İSYANI NASIL GELİŞTİ
Alevi tarihi bir isyanlar, başkaldırmalar tarihidir de. Aleviler tarih boyunca hep zulüm edenlere karşı isyan etmiş, ayaklanmışlardır. BABAİLER isyanı da bu şanlı başkaldırı zincirinin...

FATIMİLER DEVLETİ FATIMİLER DEVLETİ
Adını Hz. Muhammed’in kızı, Hz. Ali’nin eşi, İmam Hasan ile İmam Hüseyin’in annesi olan Fatma’dan alan Fatımiler Devleti* (909-1171), Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Suriye’de egeme...

SAFEVİ SAFEVİ
Safevi, büyük Alevi önderi Şah İsmail’in 1501’de kurduğu devletin adıdır. Safevi adı Şah İsmail’in atası olan Şeyh Safiyeddin’den gelir. Şeyh Safiyeddin Safeviye tarikatını kur...

MEDİNE VESİKASI / RIZA ... MEDİNE VESİKASI / RIZA ŞEHRİ
Hz. Muhammed ve diger müslümanlar, Nisan ayından itibaren 16 Temmuz 622 gününe kadar Mekke’den Medine’ye hicret ederler.

ALEVİLİĞİN İLK YAZIL... ALEVİLİĞİN İLK YAZILI KAYNAĞI: Ummu’l
İsmail Kaygusuz W. İvanow’un verdiği bilgiye göre, Ummu’l-Kitab’ın bilinen en eski versiyonu, St. Petersburg Rusya Bilimler Akademisi Asya Müzesi’ndedir. 1879 yılında Pamir İsmailile...

İmam Bakır ve İmam Caf... İmam Bakır ve İmam Cafer Çevresinde (8. yüzyıl) Proto-Alevilik Kümeleşmeleri ve Siyasi Muhalefet Hareketleriyle İlişkileriw
1.Bayaniler Bayaniler, Ali’nin Muhammed Hanefi’den torunu olan Haşim’i imam tanımaktadır. Başlarında Tamim kabilesinden Saman oğlu Bayan vardır. Bayan, Ali’nin tanrılığına inanıyor...

SİVAS’TA KATLEDİLENLE... SİVAS’TA KATLEDİLENLERDEN CARINACUANNA'NINGÜNLÜGÜ
SUNUM

Büyük Kıyamet Sonrası... Büyük Kıyamet Sonrası Alamut ve Yıkılış Evresi
Ala Muhammed II (1166-1210) ile İsmaili Aleviliğinin Büyük Kıyamet inanç ve felsefesi doruk noktasına yükselmişti. Çok büyük olasılıkla o, İslamın -belki daha doğrusu ortodoks İslam...

Talimatlar

>> Baba Mansur Kur Hüseyin Dergahı >>