Baba Masnsur
Üç Sünnet ve 7 Farz
Allahın kelamı dilinden gitmeye. Kelimeyi tevhit dilinden daim söylene. Kelimeyi tevhit: la ilahe illallah Muhammed’en Resulullah Ali’yyül Veliliyullah.

Kelimeyi tevhitten maksat şu kâinatta Allahtan başka mevcut yok ise, her şey onun bir görüntüsüdür. Her hangi bir varlığa yapılan kötü davranış hakka yapılmıştır. O zaman kelimeyi tevhidi unutmamak daim gönlümüzde aklımızda tuttuğumuz zaman insan başka varlıklara zarar vermeyecektir. Peygamberin getirmiş olduğu ilahi yasaya her zaman her yerde riayet etmiş olacak, halini Allahın velileri gibi hallenecek. Âlinin ilmiyle ilimlenecektir.
Kalbinden adaveti gidermeli, insanoğlu kin kibir düşmanlık kıskançlık gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınmalı. Çünkü insanın kalbi hakkın evidir. Kalbi, hakkın evini bu kirlerden arındırmalı güzel değerler olan sevgi, merhamet, şefkat, muhabbet, ilahi aşkla doldurmalıdır.
Talibler bin ise bir gibi oturup bir söylemelidir. Talip tanrısal gerçeği talip edendir. Gerçeklik ise ikilikte değil birliktedir. Yola giren talip özünü sözünü bir etmeli hakkın birlik deryasında kırklar gibi biri kırk kırkı bir haliyle hallenmelidir. Canda, tende, kanda, ruhta bir olanlar hakkın varlığında gerçeğe erenlerdir.
YEDİ FARZ
Zahit dilini şeytandan nice sakınırsa tarikat ehlide yolunu öyle sakına din uyulması gereken kurallar ve kaidelerdir. Şeriat ehli kurallarla dine sarılır. Ve kendini dinin kurallarıyla şeytandan sakınır. Tarikat ehli ise hakkın gerçeğine ulaşmak için, mürşidin göstermiş olduğu yol ve yöntemleri vardır bunları âşıklar etmemeli nadana cahile vermemelidir.
Desti kudret makamına iletmiş ola yani candan geçe hak yolundan dönmeye. Allahın kudret eline ikrar vere yani bir mürşidin eliyle ikrar alıp verdiği ikrardan dönmeye. Yola giren can bütün zorluklarla mücadele etmeli asla hak yolundan dönmemeli. Döndüğü takdirde Allahın gerçekliğinden mahrum kalır.
Dünya kendine zerre kadar gelmemeli. İnsanoğlu hak yolunda hakikatle buluşmak istiyorsa dünyanın arzu isteklerine kapılmamalı. Dünyanın esiri olmamalıdır. Çünkü dünyanın istekleri kişinin putu olup halka ulaşmasında perde olur. Dünyanın istekleri de kişiyi hak yolunda gerçeğe ulaşmasında engel teşkil eder.
Pirden tövbe alıp, pirin gösterdiği yolda yürümeli tanrısal gerçeğe ulaşmak isteyenler bir pire bağlanmalı, bir daha vücut azalarından hiçbir zarar vermeyeceklerine dair söz veriri tövbe etmelidir. Yolun tövbesi pirin sözünden çıkmamak pirin nefesiyle nefeslenip haliyle hallenmektir.
Pirden (halifeden) musahip hakkını cemiyete yetire hak Muhammed âli yoluna gönül veren talip musahip tutacak pir karşısında ikrar verecek. Musahip yolu olmasa olmaz ilkesidir. Tarikatta sorgu sualden geçip, günahın hesabını burada verip öbür tarafa bırakmayacaktır.
Pirden hırka giyecektir. Hırkadan maksat bez parçası değil veya kalın kıldan dokunmuş hırka değil ilim irfan kemalet hırkasını giymektir. Bu hırkayı giymekten maksat bedenin bütün kötü duygu düşüncelerden arındırır. Artık kemalet ve marifet hırkasını giymeye hak ettin demektir.
Pirden taç urunmaktır. Taç bir makamı mevkiyi temsil eder. Zahiri taç çeşitli değerli taşlardan ve madenlerden yapılıp başına üstüne takıla taçtır. Buradaki taç zahiri olmayıp batını olan akıldır. Aklın tanrısal sırlarla gerçeğiyle donanmasıdır. En büyük taç akıl tacıdır. Onu giyenler hiçbir zaman hiç bir yerde mahrum olmazlar.

3 SÜNNET

1) Dilinden tevhidi düşürmemeli

2) Gönlünden kini kibir’i atmalı

3) Talip bin ise bir gibi olmalı

7 FARZ

1) Zahit dinini şeytandan nice sakınırsa, Tarikat

Ehlide yolunu öyle sakınmalı

2) Candan geçmeli, hak yolundan dönmemeli

3) Dünya kendine zerre kadar gelmemeli

4) Pirden tövbe alıp, pirin gösterdiği yolda yürümeli

5) Pirden musahip hakkını cemiyete yetire

6) Taç hırka giymeli

7) Pirden taç urunmak

Pir Selçuk Sevin Dede Babamansur Kur Hüseyin Dergahın Postnişi Sütlüce Köyü(Karer)/ BİNGÖL
uc-sunnet-ve-7-farz.html >> Baba Mansur Kur Hüseyin Dergahı >>