Baba Masnsur
Virani
Yedi Ulu Alevi ozanlarından biri olan Virani’nin doğum tarihi ve yeri bilinmemekle beraber Kerbelâ çevresinde yaşadığı ve 16. yüzyılın sonlarında, 17. yüzyılın başında yaşadığı bilinmektedir.

Kıblegâhımdır Muhammed Mustafa

  • Secdegâhımdır Aliyel Murteza
  • Canı başı ben Ali’ye vermişim
  • Yoluna kurban olayım derse
 • Adem olup insan içine geldim
 • Hak nasip eylese kandan içeri
 • Behlil gibi kandan kana gezerken
 • Bir kana uğradım kandan içeri
 • Be hey Ademoğlu o Adem değil
 • Oynatma atını o meydan değil
 • Süleyman dersen Süleyman değil
 • Süleyman var Süleyman’dan içeri
 • Hak lokması yemiş ben de kanmışam
 • Serim başım Pir yoluna koymuşam
 • Bu canı vermişem bir can almışam
 • O canı saklarım candan içeri
 • Virani gedanın nutkunu halda
 • Her ne ki ararsan sende sen yolda
 • Bir kâmil mürşidin buyruğun salda
 • İlikten damardan bundan içeri
   

Pir Selçuk Sevin Dede Babamansur Kur Hüseyin Dergahın Postnişi Sütlüce Köyü(Karer)/ BİNGÖL
virani.html >> Baba Mansur Kur Hüseyin Dergahı >>